Treść zadania

anahi09

Definicje opatrz przykładami z historii współczesnej.

rasizm -
dyskryminacja -
segregacja rasowa -
równouprawnienie -
tolerancja -
prawa człowieka -

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Znajdź sobie w googlach;)
  Będzie na pewno;)

Rozwiązania

 • userphoto

  Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi[2]. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi"[3]. Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism[4]).

  Rasizm został potępiony przez UNESCO (1961, 1964) oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także wiele innych organizacji międzynarodowych.

  Rasizm nigdy nie był ideologią jednolitą, zmieniał się i ewoluował, toteż nie istnieje modelowy wzór rasizmu – jego istotę można badać wyłącznie poprzez historię.
  rawa człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:

  * powszechny - obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi
  * przyrodzony - przysługują każdemu od chwili urodzenia
  * niezbywalny - nie można się ich zrzec
  * nienaruszalny - istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane
  * naturalny - obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową
  * niepodzielny - wszystkie stanowią integralną i współzależną całość

  Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw, niezależnie od swojego ustroju i krajowej regulacji prawnej. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

  Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje[1], że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.

Podobne zadania

anahi09 Wyjaśnij znaczenie poniższych frazeologizmów. Które zawierają pozytywną ocenę te Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: anahi09 29.3.2010 (19:37)
zaq12345 prometejski ,ogień prometejski wyjaśnij znaczenie Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: zaq12345 27.5.2010 (16:31)
pucior Wyjaśnij znaczenie wyrażenia: Kafkowska sytuacja Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: pucior 9.6.2010 (17:36)
ada1975 jakie znaczenie ma antyk dla kultury europejskiej? Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: ada1975 7.9.2010 (15:27)
kinga9725 jakie znaczenie ma biblia dla europejczyków??? Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: kinga9725 7.9.2010 (17:51)

Podobne materiały

Przydatność 50% Znaczenie pojęć.

Topos - stały, powtarzający się obraz lub motyw literacki. Przykładem toposu mitycznego jest Arkadia, Amor przeszywający serce strzałą. W Biblii jest to wypędzenie z Raju, posłannictwo i męka Chrystusa. Motyw Sądu Ostatecznego wykorzystuje Zb. Herbert ("U wrót doliny" - analogia do segregacji w obozie). Archetyp - pierwowzór postaw i zachowań. W mitologii - czułość matki...

Przydatność 75% Znaczenie pojęć.

Dekadentyzm - termin Teofila Gautiera - schyłkowość, uważano, iż kultura, cywilizacja i ludzka moralność dążą do upadku w świecie myśli kategoriami zysku i opłacalności. Postawa była mieszaniną pesymizmu, zwątpienia w celowość istnienia i negacji nauki, postępu. Dekadent manifestował zanik chęci życia, biernie zdawał się na los. Stawiał sztukę nad naturalnością,...

Przydatność 50% znaczenie owadów

Jednym z pierwszych zwierząt hodowanych przez człowieka była pszczoła miodna. Proces ten rozpoczął się 7000 lat temu.
Rysunki skalne, wykonane przez ludzi kamienia, ukazują, że już wtedy pozyskiwano miód wytwarzany przez te owady.
Pszczoła miodna wytwarza także wosk, który stosuje się do wyrobu świec, smarów i gumy do żucia. Oczywiście pszczoły oraz inne owady takie...

Przydatność 50% Znaczenie Ryb

Ryby są ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Stosunek człowieka do nich zmienia się jednak w przeciągu wieków. Pierwotnie ryby stanowiły dla niego jedno z głównych źródeł stosunkowo łatwo dostępnego pokarmu. Świadczą o tym liczne wykopaliska z różnych epok geologicznych, znalezione na wszystkich kontynentach, wśród których są szczątki narzędzi rybackich, a w...

Przydatność 60% Znaczenie tatr

Tatry są najwyższym i najpiękniejszym gniazdem skalnym w łańcuchu Karpat. W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie, które rozpoczęło turystyczne zagospodarowanie Tatr poprzez budowę szlaków i schronisk (Morskie Oko, Roztoka, Dolina Pięciu Stawów). Do rozwoju wiedzy o Tatrach przyczyniły się prace wielu badaczy np. Staszica, Zejsznera, Chałubińskiego, czy Szafera....

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji