Treść zadania

~Alina

mesjanizm mickiewicza a winkelriedyzm słowackiego..

help:)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • klara88

  "Dziady" A.Mickiewicza,tu hasło mesjanizmu narodowego zostało chyba najlepiej obrazowo zrealizowane.
  Mickiewicz-gorący zwolennik tej ideologii,zamieścił wizję Polski jako Zbawiciela w :"Widzenie ks.Piotra"
  (III cz.Dziadów)ksiądz Piotr ujrzał historie Polski na kształt męki Chrystusa,poprzez: sąd,ukrzyżowanie i wniebowstąpienie.Proroctwo przyszłości jaką ujrzał jest zapowiedzią wyzwolenia.Taka właśnie interpretacja dziejów kraju jest najpełniejsza realizacja hasła mesjanizmu narodowego.
  "Kordian"J.Słowacki-prezentuje nieco inny obraz mesjanizmu narodowego.Tu Polska jest"Winkelriedem narodów europejskich" .Słowacki przywołał historie Winkelrieda, szwajcarskiego rycerza, który dla zwycięstwa poświecił życie.Mesjanizm w tej postaci posiada mniej boski wymiar,realia historyczne(powstanie listopadowe) znajdują bardziej polityczne niż religijne wyjaśnienie,lecz jest to również koncepcja poświęcenia się za inne kraje.
  III cz Dziadów i Kordian zawierają nie tylko odmienne wyobrażenia historiozoficzne,konstrukcje z kręgu filozofii dziejów,lecz generalnie rozbieżne wizje Polski.Mickiewicz przedstawił ujecie mimo wszystko optymistyczne:Polacy powinni czekać ,są przecież narodem wybranym przez Boga,gdy dopełni się ich cierpienie,pokuta jako Mesjasz odkupiciel przyniosą wolność sobie i światu.
  Słowacki nie podzielił tego optymizmu,pozostawał pesymistą.W jego wizji Polska jest we władaniu Szatana,który prowadzi ja do nieuchronnej klęski i nieprzewidywalne są ingerencje Boga wobec Polski.

Podobne zadania

Nieznany Analiza i interpretacja wybranych sonetów Adama Mickiewicza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 9.4.2010 (16:34)
malinowa winkelriedyzm - pomocy !!! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinowa 25.4.2010 (16:15)
Ewelaazbw Bohater byroniczny w Konradzie Wallenrodzie A.Mickiewicza-wallenrodyzm i powieść Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Ewelaazbw 25.5.2010 (06:26)
Ewelaazbw Na podstawie tresci cz.III 'Dziadów' A.Mickiewicza rozwin mysl zawarta w slowach Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: Ewelaazbw 25.5.2010 (06:32)
patusia282 zinterpretuj wiersz dobranoc adama mickiewicza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: patusia282 25.9.2010 (17:56)

Podobne materiały

Przydatność 75% Mesjanizm Mickiewicza a winkelriedyzm Słowackiego.

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Z mesjanizmem spotykamy się w "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza i w "Kordianie" Juliusza Słowackiego. Oba te utwory zostały napisane po powstaniu listopadowym i były swoistym rozliczeniem się z samym sobą oraz...

Przydatność 75% Mesjanizm Mickiewicza, a mesjanizm Słowackiego.

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filo-zofii Stanisława Pieroga mesjanizm jest wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane przez jednostkę lub zbiorowość powołanych przez Boga do tego celu. Z mesjanizmem spotykamy się w...

Przydatność 80% Mesjanizm w "Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyzwolenia ojczyzny. Miały za zadanie m.in. pojednać emigrację, wskazać jedną drogę do niepodległości, konieczność zaprzestania swarów i politycznych antagonizmów w imię ojczyzny, wolności religijnej i...

Przydatność 65% Mesjanizm romantyczny.

Mesjanizm to wierzenie lub raczej zespół wierzeń dotyczących zbawczej roli pośrednika (mesjasza), który, ofiarując się za ogół, odkupuje jego winę. Owym pośrednikiem może być jednostka lub grupa (np. naród czy klasa społeczna). Mesjanizm może mieć charakter religijny, ale także społeczny. Wiąże się z tendencjami millenarystycznymi, z oczekiwaniem na przełom dziejów i...

Przydatność 65% Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm.

Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodów było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zabory - to jej męczeństwo , które odkupi winy innych krajów , że emigranci polscy to apostołowie wolności , za którą cierpi ich ojczyzna . Słowem jest to słynne hasło : "Polska Chrystusem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji