Treść zadania

Niunia77

Scharakteryzuj bohaterów "Lalki"B.Prusa eksponując ich romantyczne i pozytywistyczne cechy.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • LAURII

  Powieść tendencyjna w epoce pozytywistycznej – cechy charakterystyczne w oparciu o przykład

  Powieść tendencyjna to gatunek epicki często wykorzystywany przez twórców w dobie pozytywizmu. Zgodnie z założeniem gatunku wartością najważniejszą w powieści jest jej dydaktyczny oraz utylitarny charakter. Poprzez powieść tendencyjną autorzy przekazywali pozytywistyczne hasła epoki. Konstruując świat przedstawiony, zakładali tezę programową, której istotę ukazywali w rozwijającej się akcji. Pisarze propagowali pracę u podstaw, pracę organiczną, asymilację żydów, czy równouprawnienie. Hasła pozytywistów były odzwierciedlane w formie czarno-białego schematu życia bohaterów. Postacie dobre, czyli realizujące założenia pozytywistów, osiągają szczęście. Postacie złe, czyli odrzucające idee epoki, skazane były na niesprzyjający los. "Praca u podstaw" i "praca organiczna" - to podstawowe tezy wprowadzane do powieści tendencyjnej na dwa sposoby. Jeden ze sposobów bazował na formie melodramatu, w którym wykorzystywano schemat środowiska i wyznawanych wartości społecznych, dodawano także elementy sensacji. Inna realizacja nawiązywała do twórczości schyłku oświecenia, korzystając z elementów charakterystycznych dla humorystyczno-satyrycznego powieściopisarstwa. Każdy sposób kształtowania powieści tendencyjnych, wykorzystywania środków wyrazu zakładał podporządkowanie fabuły określonemu celowi. Formuła powieści miała wykazać słuszność założenia. Pisarz nie skupiał się na analizowaniu psychologicznej głębi bohatera, eksponował przede wszystkim konflikt reprezentowanych postaw, idealizował pozytywne zachowania kosztem umniejszania wartości reprezentowanych przez bohaterów negatywnych. Celem nadrzędnym powieściopisarzy było przekonywanie czytelników o słuszności pomysłu, propagowanie słusznych zamierzeń jak konieczność znoszenia różnic w społeczeństwie, potrzeba edukacji najuboższych oraz jednoczenia się w imię spraw narodowych. Prezentowana w powieści fabuła miała uzasadniać celowość takich haseł.
  Cechy powieści tendencyjnej w oparciu o "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej:
  Założenie - praca stanowi najwyższą wartość, wyznacza cele życia, jest drogą do osiągnięcia szczęścia przez ludzi.
  Postacie
  pozytywne, które realizują się poprzez pracę, są dobre, szczęśliwe, obdarzone zdrowiem i urodą, pracując dają wyraz postawy patriotycznej, np. Benedykt Korczyński, Marta Korczyńska, Bohatyrowicze, Maria Kirłowa;
  negatywne, które nie widzą celu w życiu, są nieszczęśliwe, brakuje im zdrowia, radości życia, nie potrafią się angażować, źle wpływają na otoczenie, np. Ignacy Orzelski, Teofil Różyc.
  Aktualna tematyka społeczna i obyczajowa w powieści
  praca u podstaw - pokonywanie różnic klasowych, poprawa systemu edukacji;
  praca organiczna - postęp technologiczny, kształcenie najniższych warstw społecznych;
  utylitaryzm - zadaniem jednostki jest bycie użytecznym dla całej społeczności.

  • To nie jest praca na temat!!!!

Podobne materiały

Przydatność 65% Romantyczne wyobrażenie epoki Średniowiecza.

Fascynująca epoka pełna tajemnic i chrzęstu zbroi – dialog ekspertów w radiowej audycji literackiej poświęconej romantycznym wyobrażeniom epoki średniowiecza. - Przecież oni nic na ten temat nie wiedzieli! - Tak. I dlatego ich to fascynowało. To, co nieznane pociąga najbardziej, nie prawdaż? Chcieli ukazać średniowiecze z punktu widzenia romantyzmu. Dobrze pan wie, że wtedy...

Przydatność 60% Wątki romantyczne w „Ludziach bezdomnych”

„Chcę narysować tego chybionego pozytywistę, tego romantyka realizmu, tego Hamleta dzisiejszego, jakim sam jestem i jakich widzę wokół siebie tylu.” Tak pisał o Doktorze Judymie, głównym bohaterze swojej powieści sam jej autor – Stefan Żeromski. Słowa te dowodzą, iż budując postać skomplikowaną wewnętrznie, o głębokiej psychice i silnym charakterze, postać...

Przydatność 60% Romantyczne idee (w innych epokach)

1. „My z niego wszyscy” – spadkobiercy idei romantycznych. 2. Romantyczne tematy w nieromantycznych utworach. Są epoki literackie, których idee żyją, choć ich utwory dawni umarli. Wiele wieków upłynęło od odrodzenia a humanistyczne treści głoszone przez Jana Kochanowskiego odnaleźć można w utworach współczesnych. Podobnie dzieje się z dziedzictwem romantyzmu,...

Przydatność 80% Scharakteryzuj Jagnę

Jagna jest córką Dominikowej, jednej z bogatszych mieszkanek Lipiec. Można powiedzieć, że życie Jagny nie było dość ciekawe. Nie musiała pracować w polu, ponieważ miała braci, którzy robili to za nią, matka również nie wymagała zbyt wiele od niej, poza tym, aby bogato wyszła za mąż. Udaje się to, ponieważ Jagna zostaje żoną Macieja Boryny, najbogatszego chłopa we wsi....

Przydatność 65% Pierwiastki romantyczne w "Giaurze".

1. Orientalizm. a/ obyczaje (harem, sposób karania niewiernych żon przez utopienie, kupowanie żon, swoiste święta: Ramazon, Bajram) b/ wierzenia (opis życia po śmierci ludzi grzesznych oraz posłusznych religii muzułmanów) c/ pojęcia (turban, pasza, meczet, Koran, kondżał) 2. Historyzm a/ Autor wspomina Termopile - symbol męstwa i miłości do ojczyzny. Przypomina...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji