Treść zadania

nokusia

Jaki krąg tematów porusza w swojej poezji Daniel Naborowski?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    Kręgi tematyczne:
    -okazjonalne,miłosne ('Do Anny')
    - refleksyjne,filozoficzne,o przemijaniu,nicości,śmierci ('Marność",'Krótkość Żywota') -typowe dla poezji barokowej

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% "Do Anny" Daniel Naborowski.

Utwór ten porównuje przemijanie, śmierć, ulotność z miłością. Ukazuje jak wielkie potrafi być uczucie, które może przetrwać wszystko. Autor pisze, że „wszystko przemija” wraz z czasem, jest jednak przekonany, że jego miłość do Anny „nigdy nie ustanie”. Większą część utworu obejmuje opis krótkości, nietrwałości. Stosuje tu Naborowski anaforę „Z czasem”...

Przydatność 70% Daniel Naborowski "Do Anny" - interpretacja.

Wiersz jest miłosnym wyznaniem autora. Poeta próbuje odnaleźć jakieśkolwiek wartości w świecie. Autor w wierszu nagromadził rzeczy ulotne, przemijające. Jedyna rzeczą która nie przemija jest jego miłość do Anny: "Anno me kochanie, wszystkim czasom na despekt nie ustanie" Poeta porównuje przemijalność rzeczy materialnych do rzeczy duchowych, czyli miłości....

Przydatność 50% Daniel Naborowski - "Na oczy królewny angielskiej".

Podmiot liryczny w tym wierszu można utożsamiać z samym jego autorem. Wypowiada się bezpośrednio do królowej angielskiej, co można wywnioskować także z tytułu wiersza. W tym wierszu autor opisuje oczy królowej, którą spotkał prawdopodobnie w Londynie. Porównuje jej oczy do pochodni, gwiazd, słońca, nieba, a nawet Bogów. Jednak pod koniec podsumowuje i mówi, że jej...

Przydatność 65% Daniel Naborowski - "Na oczy królewny angielskiej".

„Na oczy królewny angielskiej” to wiersz Daniela Naborowskiego, będący pamiątką po podróży do Londynu, jaką odbył poeta w roku 1609. Przebywał tam na dworze królewskim wraz z delegacją dyplomatyczną, dzięki czemu mógł widzieć królewnę Elżbietę, która słynęła ze swej niezwykłej urody. Mamy tu do czynienia z liryką inwokacyjną. Wypowiedź jest bezpośrednio...

Przydatność 65% Daniel Naborowski i motyw vanitas w jego utworach.

Daniel Naborowski – urodził się w 1573 roku, najprawdopodobniej w Krakowie. Pochodził z raczej niezamożnej rodziny szlacheckiej. Był wyznawcą kalwinizmu i prowadził aktywne życie religijne. Przez kilkanaście lat studiował medycynę i prawo na uniwersytetach w Niemczech, Włoszech i Francji. Jednym z jego nauczycieli był między innymi Galileusz. Ponadto Naborowski wiele...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji