Treść zadania

nokusia

Wyjaśnij termin renesans i określ chronologię epoki.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    renesans -1. renesans lub Renesans okres w historii kultury europejskiej (XIV-XVI w.), zapoczątkowany we Włoszech, charakteryzujący się rozwojem myśli racjonalistycznej, przyrodoznawstwa i techniki, rozkwitem nauki, sztuki, literatury i muzyki, nawiązaniem do kultury antycznej, nasileniem się tendencji humanistycznych i laickich oraz spontanicznym zwrotem ku człowiekowi - jego życiu i stosunkowi do otaczającego świata; odrodzenie ŕ człowiek renesansu osoba o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach 2. styl w sztukach plastycznych i architekturze panujący w tym okresie w Europie, nawiązujący do dziedzictwa świata antycznego, charakteryzujący się zanikiem średniowiecznej deformacji i fantastyki w malarstwie i rzeźbie na rzecz realizmu, wynikającego z obserwacji natury, studiów anatomii, znajomości zasad perspektywy itp., w architekturze zrywający z gotykiem, przejawiający się dbałością o uwydatnienie piękna i harmonii 3. ponowny rozkwit czegoś, np. państwa albo teatru; odrodzenie
    <fr. renaissance odrodzenie'>

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany RENESANS !! i trochę średniowiecze Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 18.5.2010 (11:09)
gogan72 1 Wyjasnij pojęcia: humanizm,reformacja,renesans,tren,pieśń fraszka Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: gogan72 6.5.2010 (12:06)
czarna141 wzorce osobowe epoki średniowiecza. Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: czarna141 16.5.2010 (15:45)
czekoladopodobna renesans. Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: czekoladopodobna 22.5.2010 (21:04)
ewkah32 twórczość kochanowskiego jako wyraz światopoglądu epoki Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewkah32 30.5.2010 (22:37)

Podobne materiały

Przydatność 100% The terminal

‘The Terminal’ was directed by Steven Spielberg in 2004. The greatest film stars who are playing in this production are: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci and Chi McBride. Viktor Navorski arrives from Krakozhia at an airport in New York. He wants to get an autograph from his dead father’s idol, Jazzman. Viktor keeps all jazzmen’s autographs without this one in a small...

Przydatność 50% Renesans - opracowanie epoki.

1. Filozofia humanizmu renesansowego, idea reformacji. Reformacja - to prąd myślowy renesansu mający na celu reformę Kościoła katolickiego, jego praktyk i doktryn. Za jej przyczynę (bezpośrednią) uważa się wystąpienie Marcina Lutra, który w roku 1517 w Wittemberdze ogłosił „tezy” atakujące dotychczasowe poglądy na dotychczasowe...

Przydatność 60% Renesans- krótkie przedstawienie epoki.

Renesans- uksztaltowal sie we Wloszech w XIV wieku. Do innych krajow Europy Zachodniej dotarl mniej wiecej wiek pozniej, kiedy we Wloszech byl juz w pelnym rozkwicie. Dlatego tez, gdy na poczatku XVI wieku w Europie na polnoc od Alp renesans siegal szczytu, we Wloszech powoli ustepowal miejsca nowym pradom. W Polsce zaczal sie pod koniec wieku XV i trwal do konca XVI. W rozbitej politycznie...

Przydatność 60% Renesans - synteza epoki.

1.Rozumienie pojęcia "renesans" -termin "odrodzenie" pochodzi od włoskiego malarza, architekta Giorgio Vasari, a rozpowszechniony został przez niemieckiego myśliciela tamtej epoki Jacoba Buckhardt'a, -francuskie "La renaissance", - termin ten oznacza odrodzenie sie kultury antycznej, powrót do żródeł, odcięcie się od ociemniałego średiowiecza i...

Przydatność 50% Renesans - pełna analiza epoki.

Nazywany inaczej odrodzeniem (fr. renaissance ‘odrodzenie, odradzanie się’ od renatre ‘odradzać się’ z łc. renasci).Jest to epoka trwająca od przełomu XIV do XVI zapoczątkowana we Włoszech. Głównym źródłem fascynacji renesansu była epoka antyku. Powstaniem renesansu jest głęboko powiązane z wyprawami krzyżowymi przeciw „niewiernym”. Częste wyprawy krzyżowców...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji