Treść zadania

malenka16x

na czym polega ponadczasowy charakter Bibli?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • bangbang

    Zawarte w niej prawdy są dla współczesnych ludzi bardzo istotne i mają wpływ na ich życie. Biblię czytano od zawsze i nie ważne jaki był wiek, jakie były czasy, zawsze przekazywała te same wartości i zawsze odgrywała istotną rolę. Wielu ludzi będzie z niej korzystać w przyszłości, jak korzystało w przeszłości i korzysta teraz, dlatego właśnie Biblia jest ponadczasowa.

    • zbyt ogólnie

Podobne materiały

Przydatność 75% Na czym polega renesansowy charakter "pieśni" Jana Kochanowskiego?

Omówienie powyższego tematu wymaga kilku słów wprowadzających. Tak więc renesans to nazwa epoki oznaczająca odrodzenie. Wynika ona z panującego w kulturze przeświadczenia o niskiej wartości średniowiecza - tzw. wieków ciemnych - oddzielających antyk i renesans. Dziś oczywiście nikt poważny nie uważa średniowiecza za czasy upadku kultury, jednak nasycona oceniająco nazwa...

Przydatność 50% Cechą mitów jest ich ponadczasowy charakter. Rozprawka

Mity greckie to zbiór niezwykłych opowieści o bogach i bohaterach starożytnej Grecji, ale nie tylko. To także głęboka wiedza o życiu, myśleniu, wyobrażeniach, tęsknotach, nadziejach, wierzeniach i rytuałach niegdysiejszych ludów. Trudno bez tych fantastycznych opowieści byłoby zrozumieć nasza tradycję, głęboko zakorzenioną w kulturze śródziemnomorskiej. Dzięki wielkim...

Przydatność 90% Na czym polega neotenia?

Neotenia polega na uzyskaniu dojrzałości płciowej i zdolności rozmnażania przez płazy utrzymujące cechy form larwalnych(neotenia pełna) lub na znacznym przedłużeniu życia larwalnego bez zdolności do rozmnażania się(n.niepełna). Zjawisko to jest dośc powszechne wśród płazów ogoniastych.Wyóżniamy 3 formy neotenii: -obligatoryjna -pół-obligatoryjna -fakultatywna...

Przydatność 55% Wybrane mity greckie, ich sens oraz ponadczasowy charakter.

1. Mit o Dedalu i Ikarze. Mit ten jest odzwierciedleniem życia codziennego ludzi zafascynowanych różnymi zjawiskami, które mylnie oceniamy jako coś wspaniałego, a one prowadzą nas do zguby. 2. O Edypie. Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Jako niemowlę zostawiono go w górach, ale litościwi pasterze zanieśli dziecko do władców Koryntu, którzy zostali jego przybranymi...

Przydatność 70% Doraźny czy ponadczasowy charakter "bajek" Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki był poetą, dramaturgiem i publicystą, jednym z głównych promotorów polskiego Oświecenia. Nazywany księciem poetów polskich. Tworzył głównie satyry, poematy heroikomiczne i bajki. W tych krótkich, wierszowanych utworach zawierał obraz ówczesnego mu świata i przedstawiał jego problemy. Jego głównymi bohaterami były najczęściej zwierzęta, lecz zawierały one...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji