Treść zadania

~MARTA

DEMOKRACJA SZLACHECKA - HISTORIA

OPISZ POWSTANIE DEMOKRACJI - WOS

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Demokracja Szlachecka-jest to ustroj polityczny Krolestwa Polskiego,a nastepnie Rzeczpospolitej Obojga Narodow ,wyksztalcil sie pod koniec XV wieku.gwarantowal on stanowi szlacheckiemu prawo glosowania i decydowania o sprawach panstwa. Powstanie demokracji Szlacheckiej-rycerstwo przeksztalcilo sie w szlachte- obradowanie sejmikow szlacheckich,oraz sejmu walnego od 1493r -szlachta wspolrzadzila z krolem dzieki przywileja rosla rola szlachty.

Rozwiązania

 • userphoto

  Powstanie demokracji szlacheckiej

  Znaczący wzrost liczby ludności przyczynił się do automatycznego wzrostu zapotrzebowania na zboże, przez co jego uprawa przynosiła bardzo duży zysk właścicielom ziemi.
  Ponieważ w tamtych czasach rycerstwo posiadało znaczące ilości ziemi, zaczęli zatrudniać/wynajmować ludzi do pracy w folwarkach.
  Utrzymanie z walk przestało być dochodowe dla rycerstwa, które już czerpało ogromne zyski z upraw w folwarkach. Zatem rycerze zaczęli zmieniać swój dotychczasowy tryb życia, przekształcając się stopniowo w szlachtę. Tym bardziej, że dla panujących władców liczyło się poparcie szlachty. Dając jej coraz to nowe przywileje, chcieli pozyskać jej przedstawicieli do walki.
  I tym sposobem narodziła się demokracja szlachecka.

Podobne zadania

Gabuleoooo powstanie styczniowe i listopadowe Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Gabuleoooo 29.3.2010 (15:24)
paulinagrzelak769 Uzupełnij schemat metaplanu Czy powstanie listopadowe miało szanse na Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: paulinagrzelak769 30.3.2010 (16:24)
daffit_hardcore Czy warto było wznieć powstanie listopadowe? (min. 2 str.) Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: daffit_hardcore 13.4.2010 (15:39)
puch powstanie styczniowe - pilnie potrzebuję Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: puch 15.4.2010 (20:28)
kasiunia656 Powstanie listopadowe Przedmiot: Historia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: kasiunia656 11.5.2010 (15:45)

Podobne materiały

Przydatność 50% Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka to forma ingerencji uprzywilejowanej części społeczeństwa w politykę państwa. Taki ustrój powstał w Polsce już w wieku XV i przetrwał do XVIII, kiedy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru – 24.10.1795 rok. Należy pamiętać, że w czasie tym w Europie rozwija się absolutyzm, dążono do zcentralizowania władzy monarchy. Przejmowanie wpływów...

Przydatność 55% Demokracja szlachecka

Początki Rzeczpospolitej szlacheckiej przypadają na rok 1505, kiedy to została uchwalona, przez Aleksandra Jagiellończyka, konstytucja sejmowa- „Nihil novi”, czyli nic nowego o nas bez nas. Na jej mocy, szlachta, która w Polsce stanowiła 10% ogółu społeczeństwa, zastrzegła sobie, że bez zgody izby poselskiej, nie mogą być dokonane w państwie żadne zmiany. Odtąd...

Przydatność 65% Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system rządzenia cechujący rzeczpospolitą, powstały na przełomie XV i XVI wieku. Zapewniał on przewagę szlachty nad pozostałymi stanami i wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Wpływ taki uzyskała szlachta dzięki: - nadawaniu jej przywilejów - instytucji sejmu walnego i sejmików Szlachta stanowiła 10 % społeczeństwa...

Przydatność 65% Demokracja Szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA. POCZATEK: Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do tego ruchu, Polska nie dążyła do absolutyzmu. Od końca...

Przydatność 80% Demokracja szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA Demokracja szlachecka jest to ustrój polityczny Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wykształcił się on pod koniec XV wieku. Gwarantował on stanowi szlacheckiemu prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa. NARODZINY DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ Wzrost liczby ludności wiązał się z automatycznym zwiększeniem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji