Treść zadania

Stella7

Błagam na Jutro!!!!!!
Napisz formy przeszłe podanych czasowników we właściwej kolumnie;
Regular verbs/Irregular verbs
wear,play,jump,laugh,smile,talk,look,walk,score,run,get,win,bring,finish,write,read,ride,

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Regular Verbs :
  -Play - Played
  -Jump - Jumped
  -Laugh - Laughed
  -Smile - Smiled
  -Talk - Talked
  -Loo-k - Looked
  -Walk - Walked
  -Score - Scored
  -Finish - Finished

  Irregular Verbs :
  -Wear - Wore
  -Run - Ran
  -Get - Got
  -Win - Won
  -Bring - Brought
  -Write - Wrote
  -Read - Read
  -Ride - Rode

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Człowiek w teatrze codzienności. Dokonaj analizy zachowań bohaterów, którzy pojawiają się w podanych fragmentach powieści Ferdydurke i przedstaw Gombrowiczowską filozofię formy prezentowaną w utworze.

?Ferdydurke?- wielka satyra społeczno-kulturowa, surrealistyczna powieść zaprawiona gorzką ironią. Autor ? Witold Gombrowicz zaatakował w niej kulturę ograniczaną schematami. Najważniejszym problemem, z którym borykają się bohaterowie, to problem ?maski?, czyli stosunku, relacji do innych ludzi. Narrator powieści, a zarazem jej główny bohater Józef Kowalski wypowiada jej...

Przydatność 80% Formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektórych rodzajach działalności możliwy jest wybór rodzaju opodatkowania ( i związanej z tym metody prowadzenia rachunkowości ). W większości przypadków...

Przydatność 55% Formy muzyczne

FORMA MUZYCZNA, schemat budowy określonych grup utworów — gatunków muzycznych (np. pieśń, rondo, wariacje, sonata, suita); formy muzyczne jako gatunki muzyczne dzielą się wg różnych kryteriów na: wokalne i instrumentalne; homofoniczne i polifoniczne; cykliczne i jednoczęściowe itp PIEŚŃ, muz. utwór wokalny do poetyckiego tekstu, przeznaczony do wykonania solowego,...

Przydatność 70% Formy państwa

Forma rzadzenia Oznacza strukturę najwyższych organów władzy, ich wzajemne relacje i sposoby powoływania głowy państwa. MONARCHIA – forma rządów w której stanowisko głowy państwa należy do monarchy. Władzę swą monarcha uzyskuje poprzez dziedziczenie albo w wyniku wyborów. Wyróżnia się monarchie: • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna,...

Przydatność 60% Formy Prateritum

aus/weichen wich aus wyminąć backen backte/buk piec beginnen begann zaczynać beiBen biss gryźć betrugen betrog szukać biegen bog skręcać bieten bot oferować bitten bat prosić blasen blies dmuchać bleiben blieb pozostać bringen brachte przynieść braten briet smażyć denken dachte myśleć durfen durfte mieć...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji