Treść zadania

arcziball

witam sedecznie bardzo proszę o opracowanie jeśli ktoś ma z nastepujących tematów muszę napisać na dwa tematy.Dziękuję z góry za pomoc

· Polityka Jagiellonów w 16 wieku wobec krzyżaków

· Wielkie odkrycia geograficzne

· Gospodarka i społeczeństwa europy zachodniej od XIV do XV w

· Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki

· Charakterystyka renesansu

· Ruch egzekucyjny w Polsce w XVI w

· Reformacja i kontrreformacja

· Rodzaje sejmów w Rzeczpospolitej

· Unie Polsko Litewskie na przełomie XIV i XV w

· Unia Lubelska 1596 r.

· Społeczeństwo stanowe

· Pierwsze wolne elekcje

· Dualizm gospodarczy Europy w XVI w

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

markra10 PILNE BARDZO!!!!! POZMOZCIE MAM CZAS DO 14,15 Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: markra10 25.4.2010 (12:53)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)
florek881 pomocy!!! potrzebuje to bardzo szybko!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 7.5.2010 (10:35)
kasia-brylancik Proszę na jutro mi to bardzo potrzebne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia-brylancik 17.5.2010 (20:30)
Karolcia2012 Do piątku bardzo pilnie potrzebne.I WOJNA SWIATOWA!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Karolcia2012 3.6.2010 (16:45)

Podobne materiały

Przydatność 70% Opracowanie apokalipsy

1. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w którym mówi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejów i końca świata. Apokalipsa świętego Jana stanowi ostatnią księgę biblii. Zawiera proroczą wizję wydarzeń towarzyszących końcowi dziejów. Nie jest to jedyna apokalipsa biblijna,...

Przydatność 60% Renesans - opracowanie.

Odrodzenie znaczy to samo, co renesans. Obie nazwy są równouprawnione – pierwsza jest tłumaczeniem, druga zapożyczeniem francuskiego „renaissance”, używanego powszechnie także w terminologii naukowej innych języków. Jako termin historycznoliteracki renesans służył początkowo dla określenia czasów panowania Franciszka I (1515–1547), czasów, w których nastąpiło...

Przydatność 50% Ferdydurke - opracowanie.

Ferdydurke + Geneza i tytuł - Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielkiego dzieła atakującego kulturę zamkniętą w systemy schematów. - Tytuł to może być thirty door key, albo od imienia postaci z powieści – Fredyego Durkee’a. + Bohaterowie - Józio Kowalski – 30 lat. Pisarz,...

Przydatność 55% Mitoza - opracowanie

Komórki somatyczne są to wszystkie komórki ciała z wyjątkiem rozrodczych. Każdą żywą komórkę charakteryzuje zdolność do podziału. Każdy podział komórki składa się z 2 procesów: kariokinezy i cytokinezy.II Podczas podziału jądra komórkowego powstają chromosomy (wyniki spiralizacji chromatyny) –liczba chromosomów dla danego gatunku jest stała (jest cechą gatunkową)...

Przydatność 60% Opracowanie czasów

PRESENT SIMPLE-TERAŹNIEJSZY PROSTY Służy do wypowiedzenia czynności, które robimy stale, regularnie. W zdaniu twierdzącym w trzeciej osobie l. pojedynczej (he, she, it) dodajemy s bądź es np.: I wake up very late. Osoba+ czasownik+ reszta zdania She wakes up very late. Osoba w III os.+ czas.+ s lub es+ reszta zdania W zdaniu pytającym używamy operatora...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji