Treść zadania

renata23125

Jakim reakcją ulegają kwasy karboksylowe.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  reagują z metalami
  reagują z tlenkami metali
  reagują z wodorotlenkami metali
  ulegają reakcji estryfikacji
  reagują z amonikiem
  ulegają reakcji uwodornienia
  ulegają reakcji bromowania
  ulegają reakcji z nadtlenkiem wodoru
  ulegają reakcji dekarboksylacji
  ulegają reakcji odwadniania
  ulegają reakcji z trichlorkiem fosforu (PCl3) lub chlorkiem tionylu (SOCl2

Rozwiązania

Podobne zadania

sandra7291 kwasy karboksylowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: sandra7291 28.3.2010 (22:14)
kami kwasy dikarboksylowe Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: kami 29.3.2010 (14:51)
Cyrith W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę z roztworem NaNo3 o Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Cyrith 29.3.2010 (21:49)
vergessene Zadania. Kwasy, aldehydy, alkohole. Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: vergessene 18.5.2010 (17:17)
dzastinka W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7% rozwtór NaOH Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: dzastinka 13.6.2010 (14:10)

Podobne materiały

Przydatność 50% Kwasy karboksylowe

grupa związków organicznych zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych. Ogólny wzór kwasów monokarboksylowych: R-COOH, a wzór dla szeregu homologicznego tych związków to CnH2n+1COOH. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki wzrastają temperatury topnienia i wrzenia kwasów karboksylowych. Niższe kwasy karboksylowe są cieczami o ostrym zapachu, kwasy o...

Przydatność 55% Kwasy karboksylowe

WSTĘP Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. W słownictwie systematycznym nazwy jednokarboksylowych kwasów tworzy się od nazw węglowodorów o tej samej...

Przydatność 50% Kwasy karboksylowe

WSTEP Kwasy karboksylowe to zwiazki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjuja w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworza sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. W slownictwie systematycznym nazwy jednokarboksylowych kwasów tworzy sie od nazw weglowodorów o tej samej liczbie...

Przydatność 60% Kwasy karboksylowe

Treść w załączniku. Za tę pracę dostałam 6 u pani profesor od chemii i biologii przy zaliczeniu Indywidualnego Toku Nauki.

Przydatność 50% Kwasy karboksylowe

ściaga xP do skrócenia oczywiscie ;]

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji