Treść zadania

klabor90

Wymień poznane pochodne węglowodorów.Podaj przykład przedstawiciela każdej z grup oraz wskaż grupę funkcyjną i podaj jej nazwę.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Nie wiem jakie poznaliście?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Pochodne węglowodorów :
  1.FLUOROWCOPOCHODNE
  Grupy funkcyjne :
  -F fluor
  -Cl chlor
  -Br brom
  -I jod

  CH_{3}Cl - chlorometan

  C_{2}H_{5}Br - bromoetan

  C_{2}H_{4}I_{2} - dijodoetan

  CF_{2}=CF_{2} - tetrafluoroeten

  ALKOHOLE
  Grupa funkcyjna :
  -OH grupa hydroksylowa

  C_{2}H_{5}OH - etanol (alkohol \ etylowy)

  ALDEHYDY
  Grupa funkcyjna :
  \
  C = O grupa karbonylowa
  /

  CH_{3}CHO - etanal

  KETONY
  Grupa funkcyjna :grupa karbonylowa
  \
  C = O
  /

  CH3-C-CH3
  .......||
  .......O....(kropki pomocnicze) propanon (aceton-nazwa zwyczajowa)

  KWASY KARBOKSYLOWE
  Grupa funkcyjna : grupa karboksylowa

  -COOH

  CH_{3}COOH - kwas \ etanowy (kwas \ octowy).

Rozwiązania

Podobne zadania

ewela2010 podaj wzór strukturalny związków organicznych: a) palamitynian potasu b) Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewela2010 27.3.2010 (19:07)
asienkaanml napisz równanie reakcji kwasu mrówkowego z alkoholem etylowym oraz podaj Przedmiot: Chemia / Liceum 3 rozwiązania autor: asienkaanml 30.3.2010 (15:10)
martus91 podaj reakcje Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: martus91 12.4.2010 (19:22)
olaf2010 podaj dwa argumenty przemawiające przeciw stosowaniu izotopów Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: olaf2010 24.4.2010 (20:59)
olaf2010 podaj dwa argumenty przemawiające przeciw stosowaniu izotopów Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: olaf2010 24.4.2010 (21:01)

Podobne materiały

Przydatność 60% Pochodne

Pochodne niektórych funkcji Pochodna funkcji złożonej Pochodne funkcji trygonometrycznych praca w załączniku

Przydatność 65% Pochodne weglowodorów

ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną. WŁAŚCIWOŚCI: -bezbarwne -o ostrym zapachu -lotne -rozpusatwolne w wodzie -łnie palne -są rozpuszczalnikami niektórych związków organicznych -ścinają białko nie wykazują właściwości kwasowych ani zasadowych....

Przydatność 100% Wielkofunkcyjne pochodne

Aldozy–zawieraja gr. aldechydowa CHO Ketozy–zawieraja gr. Ketonową CO Właściwość Glukozy: Substancja stała, bezbarwna, krystaliczna Dobrze rozpuszcza się w wodzie, słodki smak, reaguje z Cu(OH)2 a szafirowe zabarwienie swiadczy o obecnosci gr. Hydroksylowych, redukuje miedz ze stanu II do I, pomaranczowy osad tlenku miedzi Cu2O wytrącony w reakcji glukozy z Cu(OH)2 wykazuje...

Przydatność 60% Pochodne węglowodorów

Alkohole 1. wzór ogólny CnH2n+1-OH 2. nazwa do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol 3. otrzymywanie: metanol: • sucha destylacja drewna • z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH etanol: • reakcja przyłączania wody do alkenu: C2H4+H2O->C2H5OH • fermentacja alkoholowa: C6H12O6->2C2H5OH+2CO2 4. Właściwości fizyczne: • substancje ciekłe • najczęściej...

Przydatność 50% Pochodne weglowodorów

Istnieje wiele grup związków organicznych, zwanych pochodnymi węglowodorów. W cząsteczce każdej grupy związków obecna jest charakterystyczna grupa funkcyjna. Typ związku chemicznego Grupa funkcyjna Wzór ogólny Przykład Alkohole grupa hydroksylowa – OH R1 – OH metanol CH3 – OH Kwasy karboksylowe grupa karboksylowa O – C OH O...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji