Treść zadania

Konto usunięte

"Przedstaw proces budowy państwa pierwszych Piastów"

tyle mówi temat... a ja mówię: pomocy!
nie ma określonych ram czasowych tj. od kogo do kogo trzeba opisać, czyli "hulaj dusza, wymyśl sobie sam"... :/

POMOCY Autor edytował treść zadania 18.5.2010 (10:19), dodano

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  W okresie do 1138 r. na ziemiach między Odrą i Bugiem powstało scentralizowane państwo rządzone przez dynastię Piastów, od przełomu X i XI w. nazywane Polską. Struktura państwowa wywiodła się z plemienia Polan i prawdopodobnie dzięki sile militarnej, organizacji podatkowo-skarbowej, polityce koligacyjnej oraz działalności misyjnej scaliły w jeden twór wiele słowiańskich struktur plemiennych. W 966 r. jego pierwszy historyczny władca, Mieszko, przyjął chrzest. Zarówno on jak i jego następcy prowadzili walki z Niemcami, Czechami i Rusią Kijowską, a także z plemionami słowiańskimi osiadłymi między Odrą a Łabą. Największy zasięg terytorialny państwo osiągnęło za czasów Bolesława I Chrobrego, który zajął Milsko, Łużyce, Morawy, Grody Czerwieńskie, Słowację, a przejściowo także Czechy. W późniejszym czasie krajem kilkakrotnie wstrząsały spory dynastyczne, które dwukrotnie – za czasów Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela prowadziły do rozkładu instytucji państwowych. Opisywany okres kończy się panowaniem Bolesława Krzywoustego, który zdecydował się zostać lennikiem cesarskim. Przed śmiercią wydał on ustawę sukcesyjną, która zapoczątkowała w Polsce okres rozbicia dzielnicowego.
  W 1138 r. Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów: najstarszy Władysław otrzymał Śląsk, ziemię lubuską i dzielnicę senioralną a także tytuł seniora. Pozostali bracia otrzymali: Bolesław - Mazowsze i Kujawy, Mieszko - Wielkopolskę, Henryk - ziemię sandomierską, a Kazimierz, który urodził się po śmierci ojca - ziemię łęczycką.


Rozwiązania

 • zania344

  Wraz z podbojem Piastów scalono ziemie na różnym stopniu rozwoju ekonomicznego, społecznego i politycznego. Aby przeprowadzić proces egalitaryzacji tych ziem należało stworzyć ogólnopaństwową administrację. Nie jest do końca wiadome, czy Piastowie stworzyli tę administrację na podstawie istniejących już struktur plemiennych, czy zaprowadzili całkiem nowy porządek.

  Na terenach Wielkopolski podstawową komórką społeczną o różnych funkcjach administracyjnych było „opole”, zaś w Polsce południowej była to instytucja zwana „osadą”, bądź „sąsiedztwem”. Na Mazowsze instytucja „osady” dotarła o wiele później, najprawdopodobniej w XIII w. Na te owe komórki społeczne składało się kilka wsi, a ich powierzchnia wynosiła najczęściej od 100 do 250 km2. Nie jest wiadome, kto kierował opolem, ponieważ w źródłach figuruje ono jako instytucja o formie samorządowej i o odpowiedzialności zbiorowej. Opole pełniło funkcję skarbową, jednak w miarę upływu czasu wiele zadań spadło bezpośrednio na poszczególne wsie. W przypadkach przestępstw obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa.

  Centralnym ośrodkiem administracji w państwie polańskim był gród i należący do niego okręg grodowy. Ich powierzchnia wahała się w granicach od 2000 do 2500 km2. W Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej do końca XII w. było 20 grodów z okręgami. W wieku XIII nosiły już nazwę kasztelanii. Najstarszy gród w Łęczycy istniał już w VI w., ale upadł w X w. Został jednak odbudowany w XI w. W całej Polsce północnej, na terenie Małopolski i na Śląsku zaznaczały się wyraźnie dwa etapy budownictwa grodowego: staroplemienne schronienia i grody obronne. Gród był to ośrodek organów władzy: wojskowej, skarbowej i sądowej, a najważniejszą osobą w grodzie był namiestnik księcia (później nazywany kasztelanem) – egzekwował on świadczenia i daniny, dowodził nad załogą, sprawował sądy w sprawach mniejszej wagi, dowodził miejscowym wojskiem w razie ogłoszenia pospolitego ruszenia, a także pod jego nadzorem znajdowały się pomniejsze grody. W grodzie mieściły się też pierwsze kościoły i tworzyły parafie grodowe. Najprawdopodobniej nad grodami istniała jeszcze wyższa jednostka administracyjna – prowincja – powstała jednak za czasów drugiej monarchii piastowskiej, a w czasach pierwszej najprawdopodobniej funkcjonowała dzielnica.

  Stolicą państwa było Gniezno i tutaj mieścił się centralny zarząd państwa. Piastowie zarządzali państwem w sposób centralistyczny. Na przełomie X i XI wieku zaczął się kształtować dwór księcia dzielnicowego Bolesława, a potem Mieszka, w Krakowie. Budowa i rozwój wewnętrznych organizacji państwa w okresie trzech pierwszych Piastów był to proces bardzo złożony, na który wpływało bardzo wiele różnych czynników.

Podobne zadania

marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
adrian400 odwołując się do przykładów przedstaw wpływ kościoła i religi na Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: adrian400 18.4.2010 (20:34)
johnny92 Potrzebne pilnie na dziś! pomocy! Prezentacja w power poincie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: johnny92 26.4.2010 (22:01)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)
florek881 pomocy!!! potrzebuje to bardzo szybko!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 7.5.2010 (10:35)

Podobne materiały

Przydatność 65% Przedstaw proces zmian w osadnictwie polskim (miasta i wsie) w czasach Polski pierwszych Piastów i rozbicia dzielnicowego

Opisując zmiany zachodzące w osadnictwie polskim cofnijmy się do zamierzchłych czasów, kiedy to nasi praprzodkowie- Słowianie zmuszeni byli żyć w prymitywnych formach wsi, osadach. Z biegiem czasu zmuszone były one nabrać charakteru obronnego ze względu na sąsiednie ludy , które chcąc niechcąc nań najeżdżały. Osady obronne, czyli grody, miały powierzchnię od 0,1...

Przydatność 55% Przedstaw i oceń rolę Oktawiana Augusta w budowie Imperium Rzymskiego.

Temat: Przedstaw i oceń rolę Oktawiana Augusta w budowie Imperium Rzymskiego. Oktawian August był to pierwszy cesarz rzymski urodzony 63 roku p.n.e. , używający tytułu princeps (pierwszy). Syn siostrzenicy Juliusza Cezara Atii i ekwity Gajusza Oktawiusza. Cezar usynowił osieroconego Oktawiana i wyznaczył go testamentem na swego następcę. Po śmierci swojego przybranego ojca...

Przydatność 55% Proces budowy demokracji w Atenach (Prawa Drakona, Reformy Solona, Klejstenesa, Peryklesa, tyrania w Atenach)

Cała praca znajduje się w załączniku. Są to: Początki dziejów Aten, Prawa Drakona, Reformy Solona, Tyrania w Atenach, Reformy Klejstenesa, Reformy Peryklesa

Przydatność 65% Przedstaw proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania ostatnich Jagiellonów.

1. Wstęp: Za panowania ostatnich Jagiellonów istniało w państwie wyraźne panowanie szlachty w życiu politycznym, kulturalnym, społecznym. Szlachta mając szerokie przywileje, które zostawały im przydzielane od roku 1385, stawała się ważniejsza nawet od samego króla. Za czasów panowania innej dynastii królów nie było żadnej warstwy w państwie, która byłaby tak...

Przydatność 75% Przedstaw w formie rozprawki (wykładu) proces kształtowania się praw człowieka.

Na wstępie mojego wykładu chciałabym wyjaśnić, co oznacza pojecie ?prawa człowieka?. Otóż jest to uprawnienie nadawane każdemu człowiekowi bez względu na jego narodowość, pochodzenie, kolor skóry, wykształcenie, wiek, płeć, zawód, itd. Jedyny warunek, jaki trzeba spełniać, żeby przysługiwało nam to prawo, to bycie człowiekiem. Ciekawe jest również to, że żaden...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji