Treść zadania

xxlenkax

PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FORMA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.
PROSZE O POMOC

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Aktywność zawodowa ludności – oznacza wykonywanie lub gotowość do wykonywania pracy w zamian za ekwiwalent w postaci płacy lub innego wynagrodzenia. Wykonywanie lub gotowość do wykonywania to pracujący lub bezrobotni zarejestrowani w URZĘDZIE PRACY.
  Aktywność zawodowa zależy od czynników ekonomicznych ( efektywny popyt na zasoby siły roboczej, realny poziom płac, pozapłacowe źródła dochodów gosp.dom.), czynniki społeczne ( preferowany model rodziny, postawy wobec pracy, tradycje pracy zawodowej kobiet, wzory konsumpcji). Z punktu widzenia stosunku do procesu pracy wyodrębnia się potencjalne i realne zasoby siły roboczej.

  Potencjalne obejmują:
  - ludność wieku zdolności do pracy czyli wieku produkcyjnego, którą to zdolność określa dolna i górna granica wieku produkcyjnego ( w Polsce kobiety 18 – 60, mężczyźni 18 – 65).
  - ludność pracująca, która nie osiągnęła jeszcze lub przekroczyła umowne granice wieku produkcyjnego.
  Podstawową rolę w pojęciu potencjalnych zasobów produkcyjnych odgrywa ludność wieku zdolności do pracy. Ta druga to wielkość marginalna ( emeryci, uczniowie). Wielkość potencjalnych zasobów siły roboczej ma charakter czysto demograficzny (bo zależy od urodzeń i zgonów), który zależy od liczby ludności oraz udziału ludności wieku zdolności do pracy w całej ogólnej liczbie ludności.

  Realne zasoby siły roboczej – to wielkości potencjalne skorygowane o zmiany współczynnika aktywności zawodowej, dlatego potencjalnych zasobów nie można utożsamiać z realnymi zasobami siły roboczej. To ludności aktywna zawodowo czyli ludność pracująca( wykonująca pracę) + zarejestrowani bezrobotni (ludność gotowa do podjęcia pracy).

  Wielkość zasobów siły roboczej zależy głównie od ludności aktywnej oraz długości czasu pracy i przeciętnej jej intensywności. Na wielkość podaży zasobów siły roboczej istotny wpływ obok czynników demograficznych wywierają czynniki psychologiczne, organizacyjne i ekonomiczne.

Rozwiązania

Podobne zadania

she54 klasyfikacja kredytów bardzo prosze o pomoc Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: she54 1.5.2010 (16:46)
netkaa4 Potrzebuje pomocy! Prosze, pilne Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: netkaa4 18.5.2010 (17:12)
sloneczko907 UE.. pomocy.. prosze;* Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: sloneczko907 30.5.2010 (15:39)
wioleczka94 do elementow rachunkowości!!!prosze Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 2 rozwiązania autor: wioleczka94 15.9.2010 (08:00)
monia1432 prosze pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!! Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: monia1432 18.9.2010 (20:56)

Podobne materiały

Przydatność 80% Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy pierwszej pomocy 1. ocena sytuacji 2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. ocena stanu poszkodowanego 4. wezwanie pomocy - 999 ? Pogotowie...

Przydatność 50% Pierwsza pomoc

UDZIEANIE PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM RANY Rany należą do najczęszczych uszkodzeń urazowych i w większości powstają w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Niektóre zranienia wymagają natychmiastowego opatrzenia z uwagi na stan zagrożenia życia. Inne natomiast nie zagrażają życiu, wymagają jedynie doraźnej pomocy, co wcale nie znaczy, że można je lekceważyć....

Przydatność 55% Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC TELEFONY ALARMOWE numer pogotowia ratunkowego: 999numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112 Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krótkie i konkretne informacje o stanie chorego. Powinny zawierać informacje takie jak:- krótki opis zdarzenia,- jaki czas minął od zdarzenia,- aktualny stan chorego: a) czy oddycha, b) czy ma tętno na tętnicy szyjnej,...

Przydatność 55% Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia” Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg prostego schematu : 1. przytomny - nieprzytomny 2. oddycha – nie oddycha 3. krążenie obecne –...

Przydatność 50% Pierwsza pomoc

Zanim zaczniesz ratować Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą. Jeśli masz do czynienia z ofiarą tragicznego wypadku, zawsze stosuj się do poniższych zasad. Najpierw ostrożnie zbadaj ofiarę. Podchodząc do...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji