Treść zadania

gabriela1994

Referat: Konferencja wielkiej trójki w Jałcie (czas trwania,uczestnicy,postanowiennia)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Trwało w dniach 4 - 11 lutego 1945

  Uczestnicy: prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przywódca ZSRR Józef Stalin (tzw. wielka trójka)

  - Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec. Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Sojuszniczej Komisji Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw.
  -Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi.
  - Związek Radziecki otrzymał "zwierzchnictwo" nad Polską i jedną trzecią Niemiec (Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim).
  - Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji).
  - Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
  - Przystąpienie ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie.
  - Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
  - Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (wybory zostały sfałszowane).

Rozwiązania

Podobne zadania

kane Referat PODZIAŁ DZIELNICOWY W POLSCE W 1138r. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kane 4.4.2010 (13:55)
Azuka89 Referat Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Azuka89 11.4.2010 (12:34)
cenzura Referat!!! Wojna secesyjna!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cenzura 19.4.2010 (21:45)
Free Referat z WOKu Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Free 19.4.2010 (22:37)
Natunia Powstanie kościuszkowskie szansa czy upadek państwa polskiego- referat Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: Natunia 24.4.2010 (09:32)

Podobne materiały

Przydatność 50% Kolumbów "czas wielkiej rzeźby"

Pokolenie, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu, które wkroczyło w dorosłość wraz z nadejściem wojny i zostało przez nią w brutalny sposób doświadczone... Tak można określić pokolenie Kolumbów lub inaczej mówiąc apokalipsy spełnionej. W czasie ich twórczości powstało mnóstwo wspaniałych utworów opowiadających o zniszczeniach i doświadczeniach...

Przydatność 65% Traktat Jałtański czyli Konferencja Wielkiej Trójki

Od 4 do 11 lutego 1945 r. odbywała się w Jałcie druga, po teherańskiej, konferencja "Wielkiej Trójki" - przywódców trzech walczących z Niemcami i Japonią najpotężniejszych mocarstw świata - reprezentującego ZSRR Józefa Stalina, prezydenta USA Franklina Delano Roosvelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Politycy spotkali się po to, by ustalić zasady nowego ładu...

Przydatność 65% Konferencja monachijska.

konferencja monachijska. <BR> <BR> <BR> III Rzesza prowadziła politykę ekspansji. Po aneksji Austrii w marcu 1938r. Niemcy zdecydowały się na zajęcie Czechosłowacji. Wynikało to z dążenia do uzyskania pełnej hegemonii w Europie Środkowej oraz zdobycia atrakcyjnych pod względem militarnym i ekonomicznym Sudetów. Z tych względów w swej początkowej fazie...

Przydatność 50% Jacy jesteśmy Polacy?

JACY JESTEŚMY POLACY? I Wstęp: Panuje powszechne przekonanie, że każdy naród wyposażony jest w szczególne i trwałe cechy charakteru, czego odzwierciedleniem są stereotypowe sądy o różnych nacjach, utrwalone chociażby w przysłowiach czy w dowcipach. Wiemy, że Szkoci są skąpi, Niemcy zdyscyplinowani, Anglicy zarozumiali, a Węgrzy to nasi (Polaków) bratankowie do szabli i...

Przydatność 55% Jacy są współcześni ludzie

Moim zdaniem, współczesny człowiek, potrafi być bardzo wrażliwy na krzywdę innych ludzi. Widząc cierpienie innego człowieka, potrafi pocieszyć i doradzić. Nie pozostawia go na pastwę losu ze swoimi problemami. Pierwszym argumentem, o którym chciałabym napisać, jest to, że człowiek potrafi być wyrozumiały. Widząc ludzi, którzy popełniają błędy, umie im wybaczyć....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji