Treść zadania

~ola

Scharakteryzuj krótko organizacje państwa pierwszych piastów

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    w tamtych czasach najwazniejsza rolę pelnily grody, kasztelanowie nimi zarzadzali

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Organizacje międzynarodowe

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE POD PATRONATEM ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH FUNDUSZ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ POMOCY DZIECIOM UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Inicjatorem powstania UNICEF był dr Ludwik Rajchman,...

Przydatność 55% Organizacje międzynarodowe

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies. Najbardziej powszechna i uniwersalna międzynarodowa organizacja, powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji, którą podpisano 26 VI 1945r. w San Francisco przez 50 państw. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną...

Przydatność 60% Organizacje międzynarodowe

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Teoria międzynarodowej organizacji 5 1.1. Pojecie, funcje i podział międzynarodowych organizacji. 5 1.2. Charakterystyka międzynarodowej instytucji finansowej 9 Rozdział II Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 11 2.1. Geneza i istota MFW 11 2.2. Cele i funkcje MFW 14 2.3. Zasoby finansowe i działalność kredytowa MFW 18 2.4. Struktura...

Przydatność 65% Organizacje pozarządowe.

Termin organizacji pozarządowej. Jest to tłumaczenie angielskiego zwrotu nongovernmental organisation - NGO, używanego najczęściej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje międzynarodowe. Czasem słyszy się też okrślenie organizacja typu nonprofit. I tym razem mamy do czynienia z terminem angielskim tyle tylko, że w oryginalnym brzmieniu. Najprościej mówiąc...

Przydatność 70% Organizacje pozarządowe

I. Co to jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa jest to organizacja niezwiązana z żadną władzą państwową i niekorzystająca z rządowej pomocy finansowej. Jej członkami są zrzeszenia narodowe, stowarzyszenia o charakterze pozarządowym oraz osoby fizyczne lub prawne z różnych państw. Działalność jej opiera się na statutach, które nie mają charakteru umów...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji