Treść zadania

asia123a

Obserwacja w terenie jest bezpośrednią metodą zbierania informacji geograficznych.

Podaj dwa przykłady uzasadniające twierdzenie , że obserwacja jest podstawą tworzenia innych źródeł informacji.
Przykład ;
-obserwacja zwierząt jest podstawą do wykonania map rozmieszczenia poszczególnych gatunków
-
-

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    1. Obserwacja opadów atmosferycznych, temperatur i ciśnienia atmosferycznego w poszczególnych porach roku jest podstawą do określenia rodzaju klimatu występującego na danym terenie.

    2. Obserwacja przypływów i odpływów morza jest podstawą do określenia czasu ich trwania co jest wykorzystywane w żegludze.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Obserwacja

OBSERWACJA DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA (ĆWICZENIA) MGR M. WABIA Podstawową i najczęściej stosowaną metodą badań pedagogicznych jest obserwacja. Bez niej niemożliwe byłoby wręcz wykonywanie jakichkolwiek funkcji wychowawczo-dydaktycznych w szkole czy zakładzie opiekuńczo-wychowawczym. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSERWACJI Obserwacja jako metoda naukowa nie...

Przydatność 65% Obserwacja

OBSERWACJA OBSERWACJA - jest podstawą i najczęściej stosowaną metodą w badaniach pedagogicznych, przy tym prostą i łatwą. Metoda obserwacyjna jest to zatem sposób prowadzenia badań w którym czynności obserwowania stanowią podstawę gromadzenia materiału empirycznego (danych). Na ten sposób składają się planowo podejmowane czynności realizacyjne, instrumentalne i...

Przydatność 75% Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej. Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które muszą być wykonane, aby dane uzyskane w trakcie badania mogły wykorzystane do podjęcia decyzji. Czynności: 1) Kontrola pomiaru...

Przydatność 70% Obserwacja fotograficzna dziecka.

Odpowiedzi na pytania zadane po wykonaniu rysunku przez chłopca. 1.Co robi pani? -Idzie z parasolką. 2. Dokąd pani idzie? - Do domku na rysunku. 3. Jak się pani czuje? -Źle, bo się przewróciła przed wejściem na rysunek i rozbiła nos. 4. Jaki jest świat wokół niej? -Szary. 5. Co robi pani, aby nie zmoknąć? - Trzyma parasolkę. 6. Jak zachowa się, gdy wróci...

Przydatność 80% Obserwacja komórek zwierzęcych.

KOMÓRKA ZWIERZĘCA Komórki zwierzęce różnią się wielkością,kształtem i funkcjami. Na przykład komórka nerwowa człowieka ma kilka krótkich i jedną długą wypustkę rozgałęzioną na końcu. Jest przystosowana do szybkiego przewodzenia impulsów nerwowych.Większość komórek krwi stanowią czerwone ciałka (erytrocyty). Mają...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji