Treść zadania

gabriela1994

Oceń międzynarodową sytuację Polski przed wybuchem II wojny światowej

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    po I wojnie światowej Polska nie była lubiana zbytnio przez swoich sąsiadów. Niemcy cały czas planowali jak odebrać utracone ziemie dawnego zaboru pruskiego. tak samo Rosja chciała oderwać od Polski Kresy Wschodnie. jeżeli chodzi o czechosłowację to napięcie było przez spór o Śląsk Cieszyński jak również postawa ich podczas wojny polsko-bolszewickiej( czechosłowacja była za Rosją). dodatkowo istniał spór z Litwą dlatego jedynych zwolenników Polska miał w Rumuni czy we Francji gdyż w 1921 roku z Francją podpisano układ polityczny o wzajemnej pomocy w razie napaści Niemiec na którąś ze stron, w tym samym roku podpisano z Rumunią w razie napaści ze strony ZSRR.
    Kolejnymi laty Rosja i Niemcy podpisali między sobą pakt o przyjaźni io neutralności co dla polski znaczyło ze skończył się czas spokoju a jako sprzymierzeńców mieliśmy tylko Francję i Wielką Brytanię.

Rozwiązania

Podobne zadania

DAriuszka 1,wymien postanowienia kongresu wiedenskiego w sprawie Polski?? 2,wyjasnij Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DAriuszka 29.3.2010 (13:40)
izonek089 Obraz esesmana w literaturze polski. 3 przykłady. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: izonek089 30.3.2010 (20:56)
wiesia190471 Plemiona i państwa plemienne na ziemiach polskich przed Mieszkiem I ? Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: wiesia190471 6.4.2010 (17:55)
cisek1818 omów podłoże i charakterystyke 1 wojny swiatowej. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cisek1818 11.4.2010 (20:11)
emcacafe Przyczyny i skutki zimnej wojny (w punktach). Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: emcacafe 15.4.2010 (23:28)

Podobne materiały

Przydatność 80% Orientacje na ziemiach Polski przed wybuchem I wojny światowej, traktat wersalski

Orientacja Prorosyjska – jej zwolennicy opowiadali się za udziałem Polski w przyszłym konflikcie na boku Rosji. Narodowa Demokracja (Roman Dmowski) – pasywiści. Orientacja Proaustriacka - jej zwolennicy opowiadali się za sojuszem z Austrią w przyszłym konflikcie. - lojalistyczna – bierne wsparcie Austrii w konflikcie w przyszłości przekształcenie monarchii dualistycznej w...

Przydatność 60% Świat przed wybuchem I wojny światowej

W 1871 r w Europie pojawiła się potęga niemiecka, która górowała militarnie i gospodarczo nad większością państw europejskich. Spoza Europy: USA i Japonia startowały do stworzenia potęgi na Pacyfiku. Francja po wojnie 1870/71 została zepchnięta na drugi plan. Austro-Węgry utraciły samodzielność polityczną (walka z Prusami) W.Brytania to kraj kolonialny (Kanada, Indie)...

Przydatność 70% Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej.

Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej 1918 - 1925 - bliskie stosunki z Francją, która chciała zainwestować kapitał 1921r. Sojusz, w którym Francja gwarantuje bezpieczeństwo - Ententa zatwierdza polskie granice (1923r.) - 1925r. Układ w Locarno o nienaruszalności granic. Niemcy ogłaszają wojnę celną z Polską. (Import węgla z Polski, gdyż...

Przydatność 100% Sytuacje

11. Waiter, could I have the menu? I’ll have sparkling wine for a starter, for the main course grilled salmon and for dessert I’ll take apple pie. So, could I have 2 bags of crisps... I’m kidding... what can you recommend? Ok, I’ll have well-done steak. 12. Hello Mary! Fine, thanks. Oh, how to get there... Well, you must take a number 6 bus. The stop is opposite the railway station,...

Przydatność 75% Świat przed wybuchem II Wojny Światowej (koniec lat 30-stych, protektorat czech, ustępowanie Niemcom).

Temat: „Świat przed wybuchem II Wojny Światowej (koniec lat 30-stych, protektorat czech, ustępowanie Niemcom). Po zakończeniu I Wojny Światowej nastąpiło podpisanie Traktatu Wersalskiego. Traktat składał się z trzech części: - traktatu pokojowego z Niemcami - powołanie Ligi Narodów - traktat o ochronie mniejszości narodowych zwany małym traktatem wersalskim Traktat...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji