Treść zadania

domin

prezentacja bazy noclegowej na świecie

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    http://www.ppwsz.edu.pl/_files/07_wyklad_geografia_turystyczna.pdf

Rozwiązania

Podobne zadania

~Agnieszka Problemy Ameryki Północnej. Prezentacja na temat wybranego problemu Ameryki Przedmiot: Geografia / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Agnieszka 24.10.2017 (10:31)

Podobne materiały

Przydatność 60% Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami, a także przed Polską branżą turystyczną otwarły się ogromne szansę na dynamiczny rozwój polskiej agroturystyki zarówno na szczeblu krajowym (możliwości inwestycyjne) jak również związane z promocją poszczególnych regionów, a także pielęgnacją rodzimej kultury i dziedzictwa narodowego....

Przydatność 60% Bazy danych

BAZA DANYCH Baza danych – jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem system baz danych. SBD = BD + OOD SBD – system baz danych BD – baza danych OOD – oprogramowanie operowania...

Przydatność 50% Bazy danych

Komputerowe bazy danych nie różnią się w zasadzie od list sporządzanych na papierze. Są to bowiem długie listy lub pola z informacjami na określony temat. Jednakże w przeciwieństwie do informacji zapisywanych na papierze, istotą komputerowych zbiorów danych jest sposób, w jaki mogą być one sortowane i przeszukiwane. Programy służące do przechowywania informacji nazywane są...

Przydatność 100% Bazy danych

1 Wstęp do baz Danych Wymagania SIZ ? • Obsługa złożonych struktur danych • Realizacja pracochłonnych procedur przetwarzania • Wykonywanie zadań za pośrednictwem sieci komputerowych • Zapewnienie elastyczności struktur i procedur • Gwarancja wysokiego poziomu niezawodności i ochrony • Możliwość współużytkowania danych (dostęp do wspólnych zasobów,...

Przydatność 65% Bazy danych

Baza danych -zbiór danych zapisanych w określonej formie w strukturach wynikających z założonego modelu danych, obejmuje też program komputerowy będący interfejsem dla użytkownika bazy danych. Magazynowanie danych o różnych postaciach. Model bazy danych- zbiór zasad, którymi należy się posługiwać podczas tworzenia baz danych, określa się w nim struktury oraz reguły zgodnie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji