Treść zadania

alemar7

moja ocena na temat Józefa Piłsudskiego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • avatar

    1 0

    Józefa Piłsudskiego oceniam pozytywnie ponieważ bardzo dużo zrobił dla Polski . Może nie wszystkie jego decyzje były dobre ale podejmował je kierując się dobrem narodu. Jego odwaga, charyzma, poczucie obowiązku i stawianie dobra ojczyzny nad własne budzą po dzień dzisiejszy szacunek i podziw jego osoby.Osoba Józefa Piłsudskiego jest jedną z najbardziej z najbardziej spornych postaci naszej historii. Jedni uważają go za bohatera, inni wprost przeciwnie. Jednak ja, postrzegam go jako doskonałego przywódcę, bohaterskiego żołnierza i charyzmatycznego mężczyznę. Wieloletnia służba naszej ojczyźnie świadczy o tym, że Piłsudski chciał stworzyć lepszą, stabilną Polskę, bez zachwiań i pomyłek.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Ocena Piłsudskiego

Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach Polski Osoba Józefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczególne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czasie I wojny światowej jako inicjatora powstania Legionów, Komendanta Pierwszej Brygady i jako polityka mobilizującego siły narodu do walki o niepodległość. Od wczesnej młodości przez z górą ćwierć wieku...

Przydatność 85% Ocena Hioba

Biblijny Hiob żył w ziemi Hus, był wiernym i sprawiedliwym czcicielem Boga. Miał siedmiu synów i trzy córki. Był bardzo bogatym człowiekiem, a jego synowie każdego dnia urządzali uczty, na które zapraszali swoje siostry by jadły i piły z nimi. Hiob był bardzo bogobojny, dlatego po każdej uczcie składał Bogu ofiarę całopalną dla oczyszczenia synów, gdyż bał się, że mogli...

Przydatność 70% Ocena Organoleptyczna

Metoda organoleptyczna lub inaczej sensoryczna, tzn. metody oceny za pomocą narządów zmysłu, tj. wzroku, smaku, węchu, dotyku pozwalają najszybciej ocenić jakość badanego materiału. Pozwalają również na bardziej kompleksową ocenę jakości produktu, czego nie da się osiągnąć żadną z innych metod. Nie sposób bowiem metodami chemicznymi lub instrumentalnymi określić tak...

Przydatność 65% Ocena XXw.

Wiek XX już stał się przeszłością żyjemy bowiem nie tylko w nowej epoce, ale również w nowym tysiącleciu. Ale tak naprawdę to jesteśmy ludźmi poprzedniej epoki minionego stulecia. Trudno nie zastanawiać się nad tym, jaki ślad na ziemi zostawimy po sobie, co o nas. ludziach żyjących w XX i XXI wieku powiedzą przyszłe pokolenia. Ocenę minionych czasów prezentuje literatura....

Przydatność 85% Ocena Harpagona.

Moim zdaniem Harpagon to człowiek bardzo pazerny,opętany manią gromadzenia pieniędzy i złota. Prawdziwy chciwiec, krętacz i awanturnik. W osiągnięciu własnego celu był pozbawiony serca, nie miał żadnych skrupułów. Dla niego nie istniało słowo "dać". Dla wybranki swego serca był miły, grzeczny i uprzejmy do czasu gdy w gre nie wchodziły pieniądze. Jego skąpstwo...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji