Treść zadania

soaneta

1. Które wody podziemne i dlaczego są najbardziej podatne na zanieczyszczenie?
2. Jak wykorzystuje się wody podziemne w województwie mazowieckim?
3. Podaj skały łatwo i trudno przepuszczające wodę.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    1. Wody zaskurne są niezbędne dla zycia roślin, nie nadaja sie do wykorzystania gospodarczego ze względu na silne zanieczyszczenie.
    2.-
    3-

Podobne materiały

Przydatność 70% Wody podziemne

WODY PODZIEMNE - są jednym ze składników hydrosfery. Hydrosfera to wodna powłoka ziemska czyli woda we wszystkich stanach skupienia. WODY PODZIEMNE powstają w wyniku przesiąkania przez warstwy przepuszczalne i szczeliny uskoków tektonicznych w skorupie ziemskiej wód opadowych i powierzchniowych. Wody podziemne są jedną z postaci wody na ziemi . Inne to oceany, morza ,jeziora ,...

Przydatność 60% Wody podziemne

Wody podziemne to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z wyjątkiem wód związanych chemicznie lub krystalicznie ze skałami. Najczęściej wypełniają one wolne przestrzenie w obrębie skał, nasycając je niczym gąbkę. Do wyjątkowych przypadków zaliczyć należy występowanie podziemnych rzek lub zbiorników o charakterze zbliżonym do jezior. Jest to...

Przydatność 75% Wody podziemne

Wody podziemne: 1. Wody podziemne są różnego pochodzenia: a) wody infiltracyjne - w wyniku przesiąkania opadów atmosferycznych przez skały przepuszczalne; b) wody kondensacyjne - w wyniku skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi lub tuż pod jej powierzchnią; c) wody reliktowe - uwięzione w skałach powstających w różnych erach; ilość wód reliktowych jest stała d) wody...

Przydatność 50% Wody powierzchniowe i podziemne.

Woda występuje zarówno na powierzchni ziemi, jak i w skałach podłoża. Wody dzielimy więc na powierzchniowe i podziemne. Do wód powierzchniowych zaliczamy rzeki, jeziora oraz bagna. Wody podziemne wpływają na powierzchnię, tworząc źródła. Dają one początek rzekom. Największymi polskimi rzekami są Wisła i Odra. Ich dorzecza zajmują 87,9 % powierzchni naszego kraju. Prawie...

Przydatność 60% Wody podziemne i ich rodzaje

Wody podziemne i ich rodzaje Na naszej planecie znajduje się wiele wód podziemnych. W podstawowym składzie wyróżnia się: 1. Wody przypowierzchniowe (zaskórne), występujące płytko pod powierzchnią ziemi, najczęściej na terenach podmokłych, pozbawione strefy aeracji, zwykle nie nadające się do spożycia z uwagi na duże zanieczyszczenie. Strefa aeracji (strefa napowietrzenia)...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji