Treść zadania

asiulka439

1. Co znaczy słowo biblia?
2. Wymien swiete ksiegi w innych religiach ( chodzily o tytuly )
3. Jaki jest podzial bibli? Podaj przykladowe skroty.
4. Podaj autorów biblijnych
5. Podaj 10 postaci biblijnych
6. Podaj gatunki literackie wywodzace sie z biblii
7. Wyjasnij pojecie :mstylizacja biblijna
8. Podaj 10 zwiazkow frazeologicznych wywodzacych sie z bibli


Z gory dziekujeee:*

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1.Biblia oznacza słowo 'KSIĘGA'

  2.Islam- Koran
  Judaizm-Stary Testament, Tora
  Taoizm- Daodejing

  3.Bibli dzieli się na Stary(46) i Nowy testament(27)
  Ksiąga liczb- Lb
  Księga wyjścia-Wj
  -||- Rodzaju-Rdz
  -||-_Kapłańska-Kpł
  -||-Powtórzonego prawa-Pwt
  -||-Pieśni nad Pieśniami-PnP
  -||-Hioba-Hi

  4.np. Apostołowie: Marek, Mateusz, Łukasz, Jan, prorocy

  5. Izaak, Maria Magdalena, Hiob, Mojżesz, Juda, Judasz, Jezus, Józef, Jan Chrzciciel, Maryja

  6.opowiadania dydaktyczne, opowieści historyczne, baśń o ukrytym sensie moralnym, psalmy, poemat miłosny, poemat filozoficzy, przypowieść, listy apastolskie, kazania

  7.stylizacja biblijna jest to naśladowanie w ukształtowaniu warstwy językowej wypowiedzi cech i stylu Biblii

  8.jabłko Adama,
  ciemności egipskie
  Przenieść się na łono Abrahama
  Ziemia mlekiem i miodem płynąca
  sodoma i gomora
  Trąba jerychońska
  Krzak Gorejący
  gałązka oliwna
  Salomonowa mądrość
  Wdowi grosz

Rozwiązania

 • djdaria12

  1.Słowo „biblia” wywodzi się z greckiego „he biblos” (byblos), które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim gdzie oznaczało albo papirus (wówczas służący m.in. do produkcji materiałów piśmienniczych) albo czcigodną i świętą księgę

Podobne materiały

Przydatność 100% Instrukacja jak wymienic zarowke.

First, clean the neck of the balloon and make sure that there are no bacteria on it, but you may still take it into your mouth. Hold the neck above its end. Inhale deeply and holding the air in your lungs, take the end of the neck into your mouth and then blow the air right into the balloon. Squeeze the neck and while squeezing draw deep into your lungs another portion of air. Repeat the...

Przydatność 50% O krajach i religiach

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych kontynentów Europa jest zasiedlona dość równomiernie. Przeciętna gęstość zaludnienia, przekraczająca 66 osób/km2, linkuje Europę wśród najgęściej zaludnionych obszarów Ziemi. Na niewielkim obszarze, pomijając Europę Wschodnią, żyje wiele narodowości. Na kontynencie tym ludzie mówią 18 językami. W Europie uformowało się...

Przydatność 75% Święto zmarłych w różnych religiach i krajach

Spis treści: - Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny... - Uroczystość Wszystkich Świętych w Meksyku - Uroczystość Wszystkich Świętych u Luteranów, Kalwinów, Żydów - Uroczystość Wszystkich Świętych na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i w Japonii, na Filipinach, Niemczech i Holandii - Uroczystość Wszystkich Świętych w Ameryce, Australii i Krajach...

Przydatność 80% Postrzeganie roli kobiety w największych religiach

Aleksandra Marciniak POSTRZEGANIE ROLI KOBIETY W NAJWIĘKSZYCH RELIGIACH ŚWIATA Niektórzy teoretycy kultury twierdzą, że społeczności przedliterackie miały charakter matriarchalny, co oznacza, że kobiety miały w nich dominujące znaczenie. Mogły być głowami rodu, szamankami i kapłankami. Oddawano cześć boginiom, rodzicielkom świata, które różnie nazywano w...

Przydatność 50% Co to znaczy być rycerzem?

Co to znaczy być rycerzem? Żeby w pełni zrozumieć, jakie znaczenie miał stan rycerski należy najpierw dowiedzieć się skd wywodzi się ta wartswa społeczna, jakie miała przywileje, obowizki, kodeks praw czy wreszcie kiedy i gdzie zaczęła się formować.

Rycerstwo miało swój pocztek w Europie Zachodniej, około VIIIw. Przyczyn jego powstawania był wzrost znaczenia wojsk...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji