Treść zadania

Damianek06

Literatura i kultura średniowiecza.
1. Podaj pojęcia zdefiniowane poniżej:
a).....-podobienstwo kultur narodowych średniowiecza: funkcjonowanie tych samychmotywów, gatunków literackich i stylów w sztuce na terenie całej sredniowiecznej Europy.
b) .......-podporządkowanie Bogu i religii chrzescijanskiej wszystkich dziedzin ludziek aktywnosci i obszarów zainteresowania człowieka(spraw materialnych, norm i wartosci)
c). .......- przedstawienie malarskie wyobrazajace Chrystusa na tronie pomiedzy modlacymi sie Maryją i Janem Chrzcicielem; malarskie wyobrazenie idei posrednictwa.
3. Porównaj dwa style artystyczna sredniowiecza. TABELKA
Sztuka Romanska Sztuka Gotycka

-architektura
-malarstwo i rzezba

4. Porównaj sredniowieczne wiersze maryjne wedlug podanych kryteriów. TABELKA

Bogurodzica Lament Świetokrzyski

nadawca
adresat
cel wypowiedzi
kreacja Maryji
5. Opisz średniowieczny wzorzec osobowy przedstawiony w Legendzie o św. Aleksym
a) nazwij postawę reprezentowaną przez bohatera utworu
b) odwołując sie do jego biografii omow dwa przykłady umartwiania opisane w legendzie.
c) opisz „świętą śmierć” Aleksego,
d) objaśnij, na czym polega dydaktyzm utworu,
e) nazwij typ piśmiennictwa, do jakiego należy utwór opisujący biografie świętych.

6 Wskaż jedno podobieństwo i dwie różnice między postawami św. Aleksego i św. Franciszka.
św. Aleksy św. Franciszek TABELKA

7.
Z pierwszej zwrotki Bogurodzicy wypisz:

a) archaizm fonetyczny,

b) archaizm fleksyjny,

c) archaizm leksykalny,

d) archaizm składniowy,

e) apostrofę,

f) antytezę.

8.
Bogurodzica (fragment)
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrielejson.

Z poniższego fragmentu utworu:

a) wypisz dwa epitety o przeciwstawnym znaczeniu,

b) określ funkcję tych epitetów.


Lament świętokrzyski (fragment)
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

10. Przeczytaj poniższe fragmenty utworu, a następnie:

a) nazwij motyw literacki wykorzystany w utworze,

b) wskaż dwa zabiegi językowe, które służą uwypukleniu demokratyzmu śmierci,


c) nazwij jednym słowem zabieg służący przedstawieniu Śmierci,

d) wyjaśnij, na czym polega połączenie grozy i śmieszności w wizerunku Śmierci, oraz określ funkcję takiego połączenia.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią [fragmenty]
Mors dicit1
[…] Gdy się jimę z kosą plęsać2,
Chcę jich tysiąc pokęsać. […]
Morzę wszytko ludzskie plemię3:
Morzę mądre i też wiły4 […].
I chorego, i zdrowego,
Zbawię żywota każdego;
Bądź ubodzy i bogaci,
Szwytki5 ma kosa potraci […]
Bądź książęta albo grabie6,
Wszytki ja pobierzę k sobie7. […]
Rzemieślniki, kupce, oracze,
Każdy przed mą kosą skacze. [...]

1 Mors dicit – Śmierć mówi.
2 Plęsać – tańczyć.
3 Wszytko ludzskie plemię – cały rodzaj ludzki.
4 Wiła – błazen, głupiec.
5 Szwytki – wszystkich.
6 Grabia – hrabia.
7 Pobierzę k sobie – zabiorę do siebie.

11. W poniższym fragmencie tekstu wskaż trzy cechy gatunkowe hymnu.

Wincenty z Kielczy Hymn do świętego Stanisława (fragment)
O ciesz się, Matko-Polsko, w sławne
Potomstwo płodna! Króla królów
I najwyższego Pana wielkość
Uwielbiaj chwałą przynależną.

12. Opisz relacje między mężczyzną a kobietą w modelu miłości dwornej.

Bardzo bym był wdzięczny za pomoc, Bardzo pilne. Potrzebne do poprawki. :(

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Zadanie 1
  a) Uniwersalizm - podobienstwo kultur narodowych średniowiecza: funkcjonowanie tych samychmotywów, gatunków literackich i stylów w sztuce na terenie całej średniowiecznej Europy.

  b) Teocentryzm - podporządkowanie Bogu i religii chrzescijanskiej wszystkich dziedzin ludziek aktywnosci i obszarów zainteresowania człowieka(spraw materialnych, norm i wartosci)

  c) Deesis - przedstawienie malarskie wyobrazajace Chrystusa na tronie pomiedzy modlacymi sie Maryją i Janem Chrzcicielem; malarskie wyobrazenie idei posrednictwa.

  Jutro jeszcze znajdę zeszyt to ci napisze, bo bez niego ciężko;p Jak sie nie uda edytowac to na priv napisze :) powodzenia.

Rozwiązania

Podobne zadania

majka82101 PILNE NA JUTRO !POLSKI.jak rozumieszsformułowanie że anioł jest Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: majka82101 16.4.2010 (20:13)
domel281 Pomocy potrzebuję na poniedzałek wypracowanie na tamat: Jan Kochanowski poeta Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: domel281 17.4.2010 (16:47)
ariel23 polski Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ariel23 18.4.2010 (18:31)
krzysiektgk Język Polski Wesele Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: krzysiektgk 20.4.2010 (16:28)
O_o pomocy !!! pilne pliss helpp Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: O_o 25.4.2010 (12:47)

Podobne materiały

Przydatność 75% Łańcuch pomocy

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniom • Zebrać informacje od świadków 2. Ocena ilości i stanu poszkodowanych • Ilu jest poszkodowanych...

Przydatność 50% Stowarzyszenia Pomocy

Nazwa: stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Narkomanom Siedziba: ul. Szpitalna 276 Piekary Śląskie Teren Działania: ogólnopolski Osoba reprezentująca: psycholog Karolina Nowak (dane fikcjne) Cele działania: -swiadczenie wszechstonnej pomocy młodzieży, która nie potrafi sobie poradzić z "używkami" -pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badać...

Przydatność 50% Pomagajmy kiedy wołają pomocy

Wielkim problemem naszego społeczeństwa, nie dostrzegalnym przez niektórych, są samobójstwa. Czasami wydaje się, że problem ten nas nie dotyczy, lecz to nieprawda, bo ta tragedia, może spotkać nas, lub naszych bliskich, w momencie, w którym najmniej będziemy się tego spodziewać. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Stowarzyszenia Zapobiegania Samobójstwa...

Przydatność 75% Zadania ośrodka pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2. pracy socjalnej; 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6. rozwijaniu nowych form...

Przydatność 75% Apteczka pierwszej pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Umieszczona w odpowiednim miejscu. Powinna być umieszczona w szafce lub odpowiedniej walizeczce oznakowanej czerwonym krzyżem. Apteczkę musi znajdować się w miejscu łatwo osiągalnym, ale niedostępnym dla dzieci. Powinna zawierać...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji