Treść zadania

anisek2

1.jaki był renesansowy ideał twórcy
2.czym jest sokół noweli
3.podaj cechy noweli jako gatunku
4.czym jest Dekameron
5kto napisał nowelę ,,Sokół,,
6.określ cechy sonetu
7.czym jest sielanka czy są motywy arkadyjskie
8.podaj przykład fraszki

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1. Nie rozumiem. Ideał twórcy jako poety? Jako Boga? Czy ...?

  2. Sokół w noweli to ptak, który pojawia się w każdym najważniejszym momencie noweli. Jest najważniejszym skarbem zubożałego z miłości rycerza. Sokoła pragnie chory synek jego ukochanej; przychodzi po niego matka chłopca Manna Givanna do Federiga, który to poświęcił owego sokoła na obiad dla ukochanej. Ofiara z sokoła staje się dowodem szczęśliwego spełnienia uczuć.

  3.Krótka forma prozatorska, zwarta kompozycja, oparta zwykle na jednym motywie, pojawiającym się w najważniejszych momentach utworu.

  4. Dekameron to zbiór 100 nowel napisanych w języku włoskim przez Givanni'ego Boccaccio. Zostały one opowiedziane w ciągu 10. Powstały w celu zabicia czasu. Grupa 10 szlachetnie urodzonych florentyńczyków (7 pań i 3 młodzieńców), którzy schronili się przed zarazą w okolicach Florencji. Każdy dzień miał swój temat zadany przez kolejno wybieranego "króla" lub "królową".

  5. Givanni Boccaccio.

  6. Utwór o tematyce miłosnej. Renesansowym twórcą sonetów był Petrarca. Sonet składa się z dwóch strof opisowych o rymach okalających (abba abba) oraz dwóch strof trzy - wersowych o tematyce refleksyjną filozoficznej. Rymy ostatnich dwóch strof są krzyżowe (cdc cdc). Spoistość i rygoryzm formalny tego gatunku sprawiają, że pozostaje on zawsze dla poety próbą sił, cennym doświadczeniem poetyckiej władzy nad poddanym surowej dyscyplinie słowem.

  7. Sielanka i motyw arkadii to szczęście, radość, dobro, piękno. Są to wartości uniwersalne, towarzyszące człowiekowi nie tylko w okresie renesansu lecz już od starożytności. Człowiek zawsze dążył do szczęścia i do powyżej wymienionej "sielanki".

  8. "Na dom w Czarnolesie", "Na lipę", "O doktorze Hiszpanie"

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Sławni renesansowi humaniści Europy.

Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancję religijną w duchu irenizmu. Był autorem satyrycznego dzieła pt. "Pochwała Głupoty" z 1520 r. Michał Montaigne (Francja) - pisarz, moralista, autor 3-tomowego dzieła pt. "Próby"...

Przydatność 80% Idea Skutecznego Motywowania

Motywacja do działania jest czynnikiem, dzięki któremu możliwe jest osiąganie znacznych rezultatów w pracy i działalności. Powiedzieć można, że motywacja jest często ważniejsza od kwalifikacji, bo cóż dla pracodawcy z mało umotywowanego pracownika? Kształtowanie motywacji jest uznane za jedną z głównych funkcji kierowania. Motywacja jest różnie rozumiana, rozbudzana i...

Przydatność 50% What it Means to Have an Idea?

The Greek philosopher Socrates once said “The unexamined life is not worth living.” This statement is often used as a starting point for philosophy in its quest to examine everything. In the same sense, the analytic writing common in academics requires the exploration and examination of ideas to construct our own “examined” understandings of the world we inhabit. Both philosophy and...

Przydatność 50% Renesansowy sposób przemawiania

Zarówno Piotr Skarga, jak i Jan Kochanowski to przedstawiciele polskiego renesansu. Obaj artyści w swych dziełach posługiwali się formą przemawiania do ludności, obywateli, szlachty, często uosabiając się z nimi. Dlaczego? Aby znaleźć dobry sposób na dotarcie nie tylko do ich umysłów, ale także serc. Spowiednik króla Zygmunta III Wazy – Piotr Skarga, miał duży wpływ na...

Przydatność 50% Człowiek renesansowy- poczciwy

Człowiek, Bóg i śmierć – sama kolejność odzwierciedla już w pewnym stopniu idee renesansu. Jeszcze w epoce poprzedniej, czyli średniowieczu, hierarchia ta musiałaby wyglądać następująco: Bóg, śmierć, człowiek. To jedna z ważniejszych różnic między renesansem a średniowieczem, zmieniło się podejście do otaczającego świata. Teocentryzm zastąpił antropocentryzm, w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji