Treść zadania

AdkaKitty

Napisz zdania z podanymi czasownikami :
BE/GET CARRIED AWAY ( być podekscytowanym )
CARRY OFF - ( dobrze sie spisywać
CARRY ON (kontyniuwoać robienie czegoś )
CARRY OUT - (podąząć według instrukcji)
CARRY OVER - ( pozwalać dopasować się do nowej sytuacji)
CARRY TROUGH - ( ukończyć coś z sukcesem)
HOLD ON - (czekać )
HOLD UP - (opóźniać kogoś ; nie chcesz żeby odjechał,poszedł ktoś ; obrawować np.bank)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  I'm sorry for shouting at you, I got carried away. - przepraszam, że na ciebie krzyczałem/am, poniosło mnie. (dać sie ponieść emocjom)
  That exercise was really difficult but he carried it off. - zadanie było na pradę trudne...
  Carry on, you are doing great. - kontynuuj, dobrze ci idzie.
  Workers carried out the installation on the bridge. - pracownicy przeprowadzili (zgodnie z planem) instalacje na moście
  She carried a project through despite difficulties. - ukończyła projekt mimo trudności
  Driver hold on a few minutes so that he could say god bye to his mother. - kierowca zaczekał kilka minut, żeby mógł pożegnać sie z matką
  You'll have to hold on a while, it takes her long time to pick up the phone - bedziesz musiał troche poczekać, długa zajmuje jej odebranie telefonu
  We were talking while watchinf a match but goal hold up our conversation. - rozmawialiśmy oglądając mecz, ale gol przerwał/wstrzymał naszą rozmowę.
  Robbers hold up a bank and killed 5 people. (obrabować bank, ale będąc uzbrojnym)

  Twoje tłumaczenia w wiekszości nie dokładnie oddają sens tych czasowników. Carry over znaczy przenieść coś, ale raczej chodzi o rzeczy nie materialne (np. tekst między kolumnami, konto)

Rozwiązania

Podobne zadania

mmalinka OGŁOSZENIE-przetłumaczenie zdań na j.angielski. PROSZE O POMOC!! Przedmiot: Język angielski / Liceum 5 rozwiązań autor: mmalinka 18.4.2010 (14:05)
Martyna123 jak jest ktoś dobry z angola to prosze o pomoc..... Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Martyna123 19.4.2010 (19:54)
tomek635 Język Angielski- Pocztówka. Proszę o pomoc !!! Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: tomek635 22.4.2010 (14:45)
tomek635 Język Angielski- Pocztówka. Proszę o pomoc !!! Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: tomek635 22.4.2010 (17:12)
tomek635 Język Angielski- Pocztówka. Proszę o pomoc !!! Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: tomek635 22.4.2010 (17:22)

Podobne materiały

Przydatność 80% Phrasal Verbs

agree with – zgadzać się arrive at – dotrzeć, przybyć bring sb up – wychowywać kogoś call for – wzywać, posłać po kogoś carry on – kontynuować, prowadzić (rozmowę) clear up – wyjaśniać tajemnicę, wyświetlać come across – przejść przez (drogę), natknąć się depends on – zależeć od drop out – wypuścić fall off – zmniejszać się, zmaleć...

Przydatność 80% Phrasal verb

PHRASAL VERBS - CZASOWNIKI ZŁOŻONE ROZDZIELNE (SEPARABLE) BLOW UP – nadmuchać BREAK OFF – oderwać, odłamać BRING (SB) ROUND – przyprowadzić kogoś do domu BRING (SB) UP – wychować kogoś CALL IN – wezwać kogoś w celu wykonania usługi (a plumber) CALL OFF – odwołać coś (a match) CALL UP – zadzwonić do kogoś CATCH UP – dogonić, nadrobić CLEAN OUT...

Przydatność 100% Phrasal verbs

GO · go through- przejrzeć coś aby to sprawdzić · go through- cierpieć · go through with- skończyć coś · go up- wybuchnąć, eksplodować · go without sb –start smth without smb · go ahead – kontynuować , prowadzić · go away – opuścić, kogoś, miejsce · go back – wrócić gdzieś · go back on- wycofać się, złamać obietnicę · go down – spotkać...

Przydatność 100% Phrasal verbs

Get on with Find up with Have a good relationship Tolerate Give up Cut down Stop Reduce Put off Tear up Postpone Destroy Look like Put out Resembles Extinguish Find out Look for Discover information Search Look after Set off Care for Leave/ Start a journey Turn down Put up Reject Give sb a bed Run out of Take after Finish/consume Look like Look into Investigate Give away Give...

Przydatność 50% Phrasal verbs.

see about-1.deal with; 2.make arrangements for(see to) see sb. off-go with sb.to their point of departure see sb.out-accompany sb.to the door/exit of a hause/building see over-inspect a hause,flat see through sb/sth-not be deceived by sb./sth. see sb. through-support sb. until the end of a difficult time see to-1.make arrangements 2.attend to sth. see about-1.begin to do...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji