Treść zadania

adrian87_87

1. Obliczyc wagowy stosunek sterhiometryczny magnezu do tlenu w reakcji przebiegajacej w rownaniu: 2Mg+2Mg O.
2. Ile moli siarczanu glinu powstanie w reakcji glinu z 0,12 mola siarki.
3. Obliczyc mase 2 moli KOH.
4. Obliczyc liczbe moli jaka stanowi 36gram wody.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1.

  2Mg+O_2 \to 2Mg O

  \frac {m_{Mg}}{m_O}= \frac {2 \cdot 24u}{2 \cdot 16u}= \frac {48u}{32u}= \frac {3}{2}


  2. Chyba chodzi o to ile moli siarczku glinu powstanie

  2Al+3S \to Al_2S_3

  3moli_{S}-1mol_{Al_2S_3}

  0,12mola_{S}-x \ mol_{Al_2S_3}

  x= \frac {0,12 mol \cdot 1 mol}{3mole}=0,04mola

  Odp.: Powstanie 0,04 mola siarczku glinu.


  3.

  M_{KOH}=39g+16g+1g=56g/mol

  56g/mol \cdot 2mole=112g

  Odp.: Masa 2 moli wodorotlenku potasu wynosi 112g.


  4.

  M_{H_2O}=2 \cdot 1g+16g=18g/mol

  \frac {36 g}{18\frac {g}{mol}}=2mole

  Odp.: 36 g wody stanowi 2 mole.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 90% Niedobór magnezu

OBJAWY NIEDOBORU MAGNEZU U DZIECI:  Nadpobudliwość psychoruchowa  Trudność koncentracji  Osłabienie pamięci  Męczliwość  Zaburzenia snu lub nadmierna ospałość  Mimowolne moczenie nocne  Jąkanie  Tiki  Wypadanie włosów  Omdlenia- zwłaszcza u dziewcząt w wieku pokwitania (12-16lat)  Drgawki gorączkowe. OBJAWY NIEDOBORU MAGNEZU U...

Przydatność 65% Zastosowanie tlenu

Tlen - pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej. Tlen jest niezbędnym pierwiastkiem w procesie oddychania ludzi zwierząt w procesie fotosyntezy tlen stosuje się w różnych zabiegach np. : w komorach...

Przydatność 50% Opis Siarczanu (VI) magnezu

Siarczan(VI) magnezu Inaczej: sól gorzka, sól angielska Wzór sumaryczny: MgSO4 Wzór kreskowy: Występowanie: ? w przyrodzie jako minerał epsomit. Właściwości: Zastosowanie: ? Bezwodny siarczan magnezu jest powszechnie stosowanym laboratoryjnym i przemysłowym środkiem suszącym. ? Pył bezwodnego siarczanu magnezu dodaje się do rozmaitych ciekłych substancji po to,...

Przydatność 65% Występowanie, otrzymywanie, właściwości tlenu

O- tlen; wartościowość II MatO- 16u MO- 16g O2- tlen, O3- ozon- odmiany alotropowe Odmiany alotropowe- różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej. Występowanie: - 50% masy skorupy ziemskiej - w postaci wodnej lub związków chemicznych - w powietrzu w stanie lotnym TLENKI: H2O CO2 Al2O3- korund Al2O3 *...

Przydatność 75% Roznoszenie tlenu przez krew

W czasie spoczynku komórki organizmu ludzkiego potrzebują 300 dm3 tlenu na dobę albo 250 cm3 na jedną minutę. W czasie wytężonej pracy zapotrzebowanie na tlen może wzrosnąć 10-a nawet 15-krotnie. Gdyby tlen był dostarczany komórkom w postaci rozpuszczonej w osoczu, 180 dm3 krwi powinno by obiec ciało w ciągu 1 minuty, aby wszystkie komórki miały wystarczającą ilość tlenu,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji