Treść zadania

beata42

PRACA ZALICZENIOWA Z GEOGRAFII – SEMESTR II
( DLA SŁUCHACZY NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA)

IMIĘ I NAZWISKO........................................................................ nauczyciel.............................................................
klasa.................................................................................................

1.Wyjaśnij pojęcia: antropologia, antropogeneza.
2.Do rasy żółtej zalicza się:
a)Hindusów, Arabów
b)Indian
c)Australijczyków
3.Język polski należy do grupy języków:
a)litewskich
b)południowosłowiańskich
c)zachodniosłowiańskich
4.Judaizm jest przykładem religii:
a) monoteistycznej
b) politeistycznej
5.Wymień obszary świata o największej gęstości zaludnienia:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.Do barier zasiedlenia ludności zalicza się:
a)barierę dźwięku
b) barierę termiczną
c)barierę przemysłową
7.Przed rewolucją przemysłową żyło na Ziemi:
a)10 tyś. ludzi
b)100 tys. ludzi
c)500 mln ludzi
8.Do obszarów o największym przyroście naturalnym zalicza się następujące kraje:
a)Meksyk, Libię, Brazylię
b)USA, Australię
c)Rosję, Niemcy
9.Wyjaśnij terminy: Repatriacja, depopulacja, imigracja.
10.Wyjaśnij różnicę między aglomeracją a konurbacją:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Scharakteryzuj przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.
12. Państwa posiadające największy odsetek lasów na świecie, to:
a)Brazylia, Finlandia
b)Australia, Arabia Saudyjska
c)Polska, Hiszpania
13.Wymień 3 dowolne okręgi przemysłowe świata, w których dominuje profil chemiczny:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Do krajów zużywających największą ilość energii elektrycznej zalicza się:
a) Argentynę, urugwaj
b) Rosję, Włochy
c) USA, Chiny
15. Państwa: Chile, Egipt, Indie należą do :
a) państw wysoko rozwiniętych
b) państw opóźnionych w rozwoju gospodarczym
c) państw intensywnie rozwijających się
16. Najdłuższą granicę lądową Polska posiada z:
a) Ukrainą
b) Czechami
c) Niemcami
17.Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej występują na obszarze Polski w następujących rejonach:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Wymień 4 dowolne formy rzeźby młodoglacjalnej spotykanej na obszarze Polski:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19.Wisła jest rzeką o ustroju:
a) deszczowym
b) śnieżno- deszczowym
c) lodowcowym
20.Wyjaśnij, na czym polega zjawisko erozji gleb:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.Wymień parki narodowe Polski:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.Dobierz miasto zgodnie z jego funkcją:
A Polanica 1.obronna
B Kalwaria Zebrzydowska 2.więzienna
C Hel 3. turystyczna
D Rawicz 4.komunikacyjna
E Międzyzdroje 5.uzdrowiskowa
F Warszawa 6.pielgrzymkowa
23.Wyjaśnij znaczenie terminu „alternatywne źródła energii” i podaj 3 przykłady:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
opracowała
mgr Agnieszka Laskowska

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Zad 4.
  odp.a
  Judaizm jest najstarszą monoteistyczną religią świata.

  Zad.21.
  W Polsce są 23 parki narodowe :
  -Babiogórski PN
  -Białowieski PN
  -Biebrzański PN
  -Bieszczadzki PN
  -Drawieński PN
  -Gorczański PN
  -Kampinoski PN
  -Karkonoski PN
  -Magurski PN
  -Narwiański PN
  -Ojcowski PN
  -PN Bory Tucholskie
  -PN Gór Stołowych
  -PN Ujście Warty
  -Pieniński PN
  -Poleski PN
  -Roztoczański PN
  -Słowiński PN
  -Świętokrzyski PN
  -Tatrzański PN
  -Wielkopolski PN
  -Wigierski PN
  -Woliński PN

  Zad 22.
  A.Polanica - uzdrowiskowa (5)
  B.Kalwaria Zebrzydowska - pielgrzymkowa (6)
  C.Hel - obronna (1)
  D.Rawicz - więzienna (2)
  E.Międzyzdroje - turystyczna (3)
  F.Warszawa - komunikacyjna (4).

  Zad 23.
  Alternatywne źródła energii to źródła pozwalajace pozyskiwać energię niezależnie od dużych dostawców.
  Przykłady :
  -energia wiatrowa - turbina wiatrowa
  -energia wodna - mała elektrownia wodna
  -energia słoneczna - kolektor słoneczny
  -energia geotermiczna
  -biomasa.

Rozwiązania

Podobne zadania

asiulka225 geografia praca kontrolna pilna Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: asiulka225 16.4.2010 (22:25)
martusia1585 cześć muszę napisać referat z geografii a za bardzo nie wiem jak. możne mi Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: martusia1585 19.4.2010 (17:00)
kasiulka0 troszkę geografii ;) Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: kasiulka0 27.4.2010 (21:01)
gwiazdeczka0312 potrzebuje referat z geografii Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gwiazdeczka0312 9.5.2010 (16:31)
WazneNieDlaCiebie co jest przedmiotem zainteresowan wspolczesnej geografii Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: WazneNieDlaCiebie 8.9.2010 (14:17)

Podobne materiały

Przydatność 75% System Wideoteka - praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa powstała na potrzeby przedmiotu \"Projektowanie systemów informatycznych\" i dotyczy zaprojektowania i implementacji systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię kaset wideo. Praca składa się z: - części projektowej (19 stron) - pliku z bazą danych (Access) Życzę miłej lektury.

Przydatność 75% Praca zaliczeniowa z prawa

1. Zasady odpowiedzialności wspólników w spółkach osobowych. Scharakteryzować z podziałem na poszczególne spółki. Spółka jawna – każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do...

Przydatność 55% Program Komunikator (praca zaliczeniowa - Przetwarzanie Rozproszone)

Tematem pracy zaliczeniowej było zaprojektowanie i implementacja prostego komunikatora internetowego w języku Java. Praca zawiera: - część projektową, diagramy, rysunki - kod źródłowy aplikacji Życzę przyjemnej lektury

Przydatność 50% Polska młodzież w okresie przemian - praca zaliczeniowa

praca zaliczeniowa z socjologii

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji