Treść zadania

asiulqia

1. Jeśli to samo źródło fal o danym okresie drgań będzie je emitowało w dwóch różnych ośrodkach, to na pewno nie zmieni się:
a) częstotliwość fal
b) długość fal
c) prędkość rozchodzenia się fali
d) częstotliwość i prędkość rozchodzenia się fali

2. Przyczyną zjawisk dźwiękowych w powietrzu są:
a) drgania cząsteczek powietrza, rozchodzące się w postaci fal poprzecznych
b) drgania cząsteczek powietrza, rozchodzące się w postaci fal podłużnych
c) drgania cząsteczek powietrza o dowolnej polaryzacji
d) każda z powyższych odpowiedzi jest poprawna

3. Fala o stałej amplitudzie jest falą:
a) płaską
b) kolistą
c) kulistą
d) może być dowolną falą

4. Po przejściu fali dźwiękowej z powietrza do wody jest częstotliwość:
a) wzrośnie przy nie zmienionej długości fali
b) zmaleje przy nie zmienionej długości fali
c) zmaleje, a długość fali wzrośnie
d) nie zmieni się, lecz dł. fali wzrośnie

5. Częstotliwość fali dźwiękowej jest fizyczną miarą:
a) wysokości dźwięku
b) barwy dźwięku
c) natężenia fali dźwiękowej
d) poziomu natężenia dźwięku

6. Odległość między grzbietami fal na morzy wynosi ok 15m. Z jaką prędkością rozchodzą się fale, jeśli uderzają o brzeg 12 razy na minutę?
a)0,8 m/s
b)1,25 m/s
c) 3 m/s

5. Prędkość fal dźwiękowych jest:
a) największa w próżni
b) większa w powietrzu niż w wodzie
c) większa w wodzie niż w powietrzu
d) jednakowa we wszystkich ośrodkach

6. Sygnał dźwiękowy echsondy odebrano na okręcie po upływie 2,6s od jego wysyłania w kierunku góry lodowej. Szybkość dźwięku w owdzie wynosi 1500 m/s. Odległość okrętu od góry lodowej jest w przybliżeniu równa:
a) 3900m
b) 1950m
c) 975m
d) 577m

7. Fale ultradźwiękowe nie mogą:
a) ulegać odbiciu
b) rozchodzić się w wodzie
c) ulegać pochłanianiu
d) rozchodzić się w próżni

8. Interferencja fali polega na :
a) zmianie kierunku ruchu fali na granicy dwóch ośrodków
b) zmianie kierunku ruchu fali przy przejściu przez wąską szczelinę lub mały otworek
c) nakładanie się jednej fali na drugą

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1 - a . Częstotliwość będzie taka, jak wymuszającego fale źródła.
  Prędkość fal jest cechą ośrodka więc może ulec zmianie. Długość fali zależy od prędkości
  i częstotliwości, więc zmieni się, gdy zmieni się prędkość. d) odpada bo odpada c.

  2 - b. Dzwięk jest fala podłużną.

  3 - a. Fala kolista lub kulista przekazuje tą samą energię na coraz większy obwód / powierzchnię,
  więc natężenie na jednostkę powierzchni maleje, wraz z nim maleje amplituda fali.

  4 - d, patrz zad 1. "Źródłem" jest fala wpadająca do wody.

  5 - a.

  6 - b. Prędkość = długość * częstotliwość = 15 * (1/12) = 1.25

  5 po raz drugi - c. (wiadomo z pomiarów, że nie b). Odpada a) bo w próżni dzwięk się nie rozchodzi i d).

  6 po raz drugi - a. Odległość = prędkość * czas = 1500 * 2.6 = 3900

  7- d. Jak każda fala dźwiękowa, (musi istnieć materialny ośrodek w którym fala się rozchodzi).

  8 - c.

Rozwiązania

Podobne zadania

ana Opisz fale dzwiekowe. Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: ana 1.4.2010 (15:31)
aleksandra1988 fale elektromagnetyczne Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: aleksandra1988 17.5.2010 (12:44)
Nieznany fale:) coś dla fizyków:) Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 17.5.2010 (17:22)
00myszka00 Błagam pomocy - Drgania i ich rodzaje.Fale mechaniczne.Akustyka Przedmiot: Fizyka / Liceum 2 rozwiązania autor: 00myszka00 14.6.2010 (22:28)
lilianka15 Wielkość opisująca fale dźwiękowe.Subiektywne,obiektywne Przedmiot: Fizyka / Liceum 3 rozwiązania autor: lilianka15 18.11.2010 (12:24)

Podobne materiały

Przydatność 60% Fale mechaniczne.

1.Przykłady ciał drgających. Ciała poruszające się ruchem drgającym: - wahadło - membrana głośnika - struny instrumentów muzycznych - struny głosowe Wielkości jakimi charakteryzuje się ruch drgający: - amplituda (A) - okres drgań (T) - częstotliwość drgań (f) Wzory: T=1/F n- ilość drgań f=1/T...

Przydatność 50% Fale mechaniczne

FALE MECHANICZNE Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale sprężyste natomiast są to mechaniczne zaburzenia (odkształcenia) rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym. Ciała zewnętrzne powodujące owe zaburzenia ośrodka nazywają się źródłami fal....

Przydatność 65% Fale mechaniczne

Fale mechaniczne Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: • Rodzaj drgań • Mechaniczne • Elektromagnetyczne • Amplitudę • Poprzeczne • Podłużne • Sposób zaburzenia ośrodka • Koliste • Kuliste • Liniowe...

Przydatność 55% Fale mechaniczne i elektromagnetyczne

Hertz Heinrich Rudolph (1857 - 1894) Fizyk niemiecki, który pierwszy nadał i odebrał fale radiowe (ok. 1886). Wykazał też, że ulegają one odbiciu i załamaniu podobnie jak światło i że poruszają się z taką samą prędkością, chociaż ich długości fali są znacznie większe. W ten sposób wykazał, że światło i promieniowanie cieplne mają, podobnie jak fale radiowe,...

Przydatność 55% Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny: ciało o masie m przyczepione do idealnej sprężyny o współczynniku sprężystości k i mogące się poruszać po idealnie gładkiej...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji