Treść zadania

igorek177

!!!PILNE!!! DAM NAJ..... Kim jest poeta rozważ problemy na podstawie wybranych utworow lub epok

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • avatar

    0 0

    w renesansie poetę traktowano jako architekta poezji, obdarzonego Bożą iskrą
    w oświeceniu - poeta jest nauczycielem, dydaktykiem, moralizatorem
    w romantyzmie poeta był wieszczem, wodzem duchowym narodu

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Przeżycia i problemy moich równieśników na podstawie utworów literackich.

Od zawsze młodzież napotykała się na wiele problemów. Czasem były one banalne, czasem nieco trudniejsze. Jednak zawsze tym problemom towarzyszyły i towarzyszyć będą pewne przeżycia i emocje. W mojej rozprawce postaram się omówić główne przeżycia moich rówieśników. Chodząc do szkoły i przebywając w różnych innych miejscach mam kontakt z wieloma rówieśnikami. Podczas...

Przydatność 50% Jan Paweł II poeta i pielgrzym. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów poetyckich

I Wstęp. 1. Jan Paweł II, Karol Wojtyła był papieżem od 1978. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Jego matka była nauczycielką, ojciec zaś oficerem. Początkowo Karol chciał zostać aktorem, później bardziej zainteresowało go pisanie sztuk teatralnych; powstało ich sześć, a najbardziej znaną jest ?Przed sklepem jubilera?. Studiował politologię na uniwersytecie w...

Przydatność 50% Poeta romantyczny

Romantyzm narodził się w okresie burzliwych przemian, na granicy między „dawnymi a nowymi latami”. Czas taki wyzwolił sprzeciw jednostek zmęczonych racjonalizmem i klasycznymi barierami. Zbuntowana młodzież zaczęła żyć i tworzyć w zupełnie nowym stylu, który (poprzez ich zachowanie, poglądy a nawet wygląd zewnętrzny) dawał nieprzeciętność. Pozwalał wzbić się ponad...

Przydatność 80% Katullus - poeta nowy. Wpływy aleksandryjskie na twórczość Katullusa na podstawie dłuższych utworów poety i epyllionu o weselu Peleusa i Tetydy

Pierwsza połowa I wieku p.n.e. jest dla Rzymu okresem przemian politycznych i ekonomicznych. Republika ustępuje miejsca na rzecz monarchii, nie unikając przy tym wojen domowych. Zwycięstwo Sulli, trwający pewien czas ustrój skrajnie arystokratyczny, panowanie Juliusza Cezara, który przygotował podwaliny pod przyszłe cesarstwo i Oktawian August z pryncypatem. Te głębokie zmiany w...

Przydatność 65% Porównanie filozofii życiowej Horacego i Kochanowskiego na podstawie utworów "O co poeta prosi Apollina" i "Na dom w Czarnolesie".

Na podstawie utworów Horacego "O co poeta prosi Apollina" i Kochanowskiego "Na dom w Czarnolesie" porównaj filozofię życiowa obydwu poetów. Porównując pieśń Horacego, rzymskiego poety lirycznego, którego dzieła pochodzą ze starożytności z fraszką polskiego poety epoki renesansu zwanego poeta doctus ,czyli poeta uczony - Jana Kochanowskiego można zauważyć...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji