Treść zadania

Wojtek5211

Praca powinna zawierać dzieła J.Kochanowskiego. W zakończeniu ma być uzasadnienie czemu jest wyjątkowa postacią renesansu.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Moim zdaniem wyjątkową osobą polskiego renesansu jest Jan Kochanowski . Był on przedstawicielem filozofii i renesansu neoplatonizmu *kierunek filozoficzny* , łączył tradycje z chrześcijaństwem .
    Urodził się w Sycynie w roku 1530, w domu szlacheckim. Już jako czternastolatek uczęszczał na Akademię Krakowską, a swoją naukę kontynuował także w Królewcu oraz Padwie. Po edukacji za granicą powrócił do kraju jako wszechstronnie wykształcony poeta-doctus, humanista, ojciec polskiej literatury .ego wspaniałe pieśni, fraszki, a także treny mówią same za siebie. Mistrz z Czarnolasu nie miał sobie także równych w tworzeniu w łacinie i grece – jak przystało na humanistę wspaniale władał antycznymi językami i wykazywał się dogłębną znajomością

    Najbardziej znanym cyklem poezji Jana Kochanowskiego są bez wątpienia „Treny”. Te dziewiętnaście utworów poświęconych przedwcześnie zmarłej córce poety w pełni obrazują wielkość artysty, gdyż potrafił on swoje niewyobrażalne cierpienie i mękę po stracie ukochanej Urszulki przyoblec we wspaniałe słowa. Niezwykłość owego dzieła polega nie tylko na tym, iż jednej osobie zadedykowano cały cykl trenów, a nie jeden (jak bywało przed Kochanowskim). Poeta złamał także inne zasady, jakimi rządziły się takie utwory – występowały w nich tylko dwie, a nie trzy osoby (autor i osoba opłakująca w jednym) oraz napisano je dla osoby nikomu nieznanej. Ponadto pisarz ujawnia swoją obecność w ”Trenach” i ukazuje swoje rozważania i rozterki: „Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała […] Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe Charon jeziora wiezie…”

Rozwiązania

Podobne zadania

Morsyn12 "Kamienie na Szaniec"- Wypracowanie Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Morsyn12 8.4.2010 (14:31)
Karolina1008 Wypracowanie Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: Karolina1008 8.4.2010 (18:49)
agaocw96 charakterystyka 1 rycerza polskiego drugiego krzyzackiego potrzebne na dzsiaj Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: agaocw96 8.4.2010 (19:39)
Jenni22222 Wypracowanie na temat "Dlaczego należy rozwijać swoje Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Jenni22222 12.4.2010 (21:39)
wera12345 Napisz opowiadanie z Syzyfowych prac - lekcja polskiego, gdy Bernard Zygier Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: wera12345 17.4.2010 (12:57)

Podobne materiały

Przydatność 70% Jan Kochanowski to najwybitniejszy poeta polskiego renesansu.

Jan Kochanowski to najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, który literaturze rodzimej dał arcydzieła liryki. Napisał wiele dzieł, a najbardziej znane to: pieśni, hymny, fraszki i treny. W swoich utworach często pisało rzeczach dnia codziennego, zaś niektóre tylko tworzył na specjalne okazje. Niemalże w każdym dziele możemy zauważyć elementy filozofii epikurejskiej, stoickiej...

Przydatność 75% Jan Kochanowski twórcą renesansu

Jak Kochanowski urodził się w 1530 r. w Sycynie, a zmarł w 1584r. w Lublinie. Już jako 14-latek uczęszczał do Akademii Krakowskiej. Później studiował na Królewcu i w Padwie. W czasie studiów odbył wiel podróży m.in. do Francji. Po powrocie do kraju służył jako sekretarz na dworze Zygmunta Augusta. Te doświadczenia przybliżyły mu świat wewnętrznych przeżyć człowieka,...

Przydatność 80% Wieś w literaturze polskiego Renesansu

Wieś w czasach oświecenia w Polsce miała wysoką wartość, ponieważ w tych to czasach przynosiła ona widoczne, a nawet wysokie zyski. Jednak na jej temat w literaturze wypowiadano się różnie. Poeci ujmowali życie wiejskie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to typowo sielankowy i przyjemny żywot typowy dla stoickiej szlachty, a drugi realistyczny opowiadający o prawdziwym, ciężkim...

Przydatność 75% Wycieczka po zabytkach polskiego renesansu

Wstęp Witam Wszystkich! Oto plan wycieczki po polskich zabytkach renesansu. Są tu przedstawione najciekawsze zabytki tego typu architektury w południowo-wschodniej Polsce. W zwiedzaniu znanych miast pomogą wam zdjęcia, dołączone do każdego z zagadnień. Plan wycieczki: Zbiórka na Rynku w Krakowie przy restauracji „Wawelska” o godz. 10.00. I dzień: Kraków 11.00-...

Przydatność 65% Tradycja antyczna w literaturze polskiego renesansu

Literatura grecka i rzymska stała się wspólnym dziedzictwem wszystkich kultur naszego kontynentu. Zatem Polska i inne kraje Europy należą do tradycji śródziemnomorskiej. Znajomość dorobku piśmiennictwa rzymskiego zawdzięczamy Kościołowi katolickiemu, bowiem edukacja wieków średnich prowadzona była w języku łacińskim. Dorobek kultury greckiej początkowo znany był w Polsce...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji