Treść zadania

maddziuulaa123

zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi środowiska polega w
  szczególności na:
  1)korzystaniu z zasobów tylko w zakresie uzasadnionym interesem społecznym, przy
  ocenie którego uwzględnia się, obok wskazań długookresowego, kompleksowego
  rachunku ekonomicznego, także inne niż gospodarcze znaczenie tych zasobów dla
  równowagi przyrodniczej i dla warunków życia ludzi.
  2)zapewnieniu pierwszeństwa przedsięwzięciom umożliwiającym oszczędne
  wykorzystanie zasobów, zwłaszcza w drodze powtórnego lub wielokrotnego ich
  wykorzystywania w procesach gospodarczych,
  3)niepogarszaniu stanu środowiska.

Rozwiązania

Podobne zadania

oloweczek2503 zasady do porownania czasu do obrotu ziemi. Na jutro. Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: oloweczek2503 9.1.2011 (20:50)

Podobne materiały

Przydatność 55% Zasady racjonalnego żywienia

W XXI w najczęściej spotykanymi chorobami w wyniku nieprawidłowego odżywiania są anoreksja i bulimia.Przyczyn zachorowań na anoreksję i bulimię jest wiele. Najczęściej mówi się o presji otocznia, które lansuje ideał szczupłej, wręcz chudej kobiety. Mogą to być także własne głęboko ukryte problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, np. kłopoty w rodzinie, szkole,...

Przydatność 60% Zasady racjonalnego odżywiania

Jedzenie jest częścią naszego życia, w związku z tym powinno dostarczać nie tylko podstawowych składników odżywczych, ale i przyjemności. Również stan naszego zdrowia uzależniony jest od stanu żywienia. Wybór właściwych produktów w naszej codziennej diecie ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowia, energii życiowej i dobrego funkcjonowania. Jak racjonalnie komponować...

Przydatność 80% Zasady racjonalnego żywienia i piramida żywności

Zasady racjonalnego żywienia 10 zasad zdrowego odżywiania: 1. Spożywaj różnorodne pokarmy. 2. Posiłki opieraj o dużą ilość jedzenia bogatego w węglowodany. 3. Jedz dużo owoców i warzyw. 4. Utrzymuj prawidłową wagę ciała. 5. Jedz umiarkowane porcje - zredukuj, nie eliminuj jedzenia. 6. Spożywaj posiłki regularnie. 7. Pij dużą ilość płynów. 8. Uprawiaj...

Przydatność 65% Proces gospodarowania

POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU GOSPODAROWANIA. Proces gospodarowania polega na podejmowaniu przez podmioty gospodarcze różnych decyzji. Określamy je mianem decyzji gospodarczych czy też społeczno¬-gospodarczych. Mogą być one różnie klasyfikowane. Najczęściej spotykaną kla¬syfikacją jest ich podział na decyzje mikro- i makroekonomiczne. Decyzje mi¬kroekonomiczne to przede...

Przydatność 80% Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o procesie gospodarowania. Istotnym jego uwarunkowaniem jest ograniczoność zasobów czynników wytwórczych: ziemi, pracy i kapitału. Rodzi to...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji