Treść zadania

stenia

napisz bibliografię porównując różne sposoby przedstawienia MIŁOŚCI lub ŚMIERCI w literaturze
analizując wybrane przykłady Autor edytował treść zadania 10.3.2011 (12:23), dodano to ma byc wzór bibliografi maturalej uwzględniając literature podmiotu i literature przedmitu i materiały pomocnicze. bardzo prosze o pomoc

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1. Dzieje Tristiana i Izoldy
  2. Romeo i Julia
  3. Kordian
  4. Kamizelka
  5. Granica
  6. Nad Niemnem

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Dwie lekcje łaciny. Porównaj sposoby ich przedstawienia.

Istnieje wiele różnych interpretacji tych samych sytuacji i zdarzeń. Podobnie jak wielu jest pisarzy tak wiele opisów tych samych historii. Przykładem może być lekcja łaciny opisana przez dwóch różnych pisarzy. Jednym z nich jest Zbigniew Herbert, poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym,...

Przydatność 60% Sposoby przedstawienia i funkcje w pejzażu w polskiej poezji romantycznej.

Człowiek,jako najbardziej rozumna istota,od wieków próbował w taki,czy inny sposób przedstawić swoje uczucia.Ukazywał je poprzez muzykę,malarstwo,poprzez sztukę,ale najpełniej wyrażał swe myśli poprzez poezję.Romantyzm,jako epoka nowatorska,tworzył nową literaturę,a jego twórcy pejzaż traktowali jako coś,bez czego poezja nie mogłaby istnieć.Poprzez przyrodę twórczość...

Przydatność 75% Dwie lekcje łaciny. Porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Zbigniewa Herberta.

Ile ludzi tyle opinii, tyle gustów, tyle poglądów na różne sprawy. Ma to odzwierciedlenie również w literaturze, gdzie jeden temat jest poruszany przez różnych pisarzy pod zupełnie innym kątem. Przykładem takiej różnorodności postrzegania konkretnych zagadnień są zamieszczone fragmenty z "Ferdydurke" W. Gombrowicza oraz z "Lekcji łaciny" Z. Herberta. Pomimo, iż oba dotyczą...

Przydatność 65% Dwie lekcje łaciny. Porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach Ferdydurke Witolda Gombrowicza i Lekcji łaciny Zbigniewa Herberta.

Zwykło się mawiać, że sposobów rozumienia muzyki jest w przybliżeniu tyle, ile świat nosi par uszu. Przedstawione fragmenty "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Zbigniewa Herberta dowodzą, iż owa teoria nie ogranicza się jedynie do tego tematu. Co więcej, udowadniają również, iż podobna jest liczba metod na dzielenie się swoją wiedzą i poglądami z innymi i...

Przydatność 80% Sposoby przedstawienia Boga w "Hymnie" Kochanowskiego i "Święty Boże" Kasprowicza.

Stwórca i jego dzieło. Analizując „Hymn” Jana Kochanowskiego i fragment hymnu „Święty Boże” Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, świata i człowieka. Poniższe utwory, Jana Kochanowskiego i Jana Kasprowicza przedstawiają Boga jako stwórcę świata. Ukazują także jego stosunek do ludzi. Hymny pochodzą z różnych epok, dlatego widoczne jest wiele...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji