Treść zadania

lena_2309

rola literatury romantycznej w kształtowaniu ducha Polaków

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Rola literatury romantycznej w kształtowaniu ducha Polaków była bardzo duża.Pozwalała ona na to nadzieję związaną zpowrotem do wolności.Utwory romantyczne pokrzepiały serca i dawały siłę na stawianie oporu wszystkim wrogom.Polacy odnajdywali w niej ukojenie wierząc,że wszystko co złe kiedyś minie i nadejdzie czas wypełniony szczęściem.Przykłady walki i zwycięstwa przedstawiane w utwórach pozwalały uwierzyć,że Polska jest krajem wybranym i nic nie może jej zniszczyć.Dzięki literaturze romantycznej wierzono że wszystkie krzywdy i cierpienia uszlachetniają i zostaną podwójnie wynagrodzone.Dzięki temu Polacy nigdy nie przestali wierzyc w zwycięstwo.

Rozwiązania

  • Holigula

    Czemu literatura z epoki romantyzmu kształtowała ducha polaków? Bo po pierwsze najwybitniejsi polscy poeci pisali o wolności. O tym, że trzeba walczyć za właśne wartości i za ukochaną ojczyznę. Dlaczego? Jaki to ma sens? Bo to nasze dziedzictwo kulturowe, nasza własna historia więc zarazem i pochodzenie, tradycje i obyczaje.
    W romantyzmie dużo pisało się o bohaterze Wallenrodycznym i o Werteryzmie. Czyli tak naprawdę o miłości, tylko że nieszczęśliwej - czy to do osoby lub do ojczyzny.
    Zawsze jednak bohater walczył aż do samego końca, pokazując, że Polacy również powinni, że są cele i wartości, dla których warto poświęcić własne życie.

Podobne zadania

KaJa_1744 rola mitów Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: KaJa_1744 28.3.2010 (22:36)
kasia241189 kojąca rola Pana Tadeusza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia241189 20.5.2010 (18:19)
mona18 Rola pamietnika starego subiekta w powiesci Lalka uzasadnij Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: mona18 29.5.2010 (19:17)
jolkatbg4 Rola "Pamiętnika" Starego Subiekta w powieści "Lalka" B.Prusa- uzasadnij. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: jolkatbg4 13.6.2010 (20:09)
nowwwa rola dwóch mogil w nad niemnem Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: nowwwa 15.6.2010 (17:56)

Podobne materiały

Przydatność 50% Przemiana wewnętrzna bohatera literatury romantycznej.

Literatura jest instrumentem reagującym na wszystkie wydarzenia i nastroje panujące w społeczeństwie. Twórcy analizują, krytykują, bądź pochwalają to, co obserwują wokół siebie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można zauważyć, że kreacja bohatera indywidualnego stała się dla pisarzy doskonałym sposobem na wyrażenie poglądów. Nadają oni swoim „podopiecznym”...

Przydatność 65% Rola i znaczenie w życiu chrześcijanina kilku darów Ducha Świętego.

W naszym wyznaniu katolickim wierzymy w siedem Darów Ducha Świętego, które zostały nam dane od Boga. Dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej ? wszystkie są dla nas szczególnie ważne, ale ja postaram się omówić rolę i znaczenie w życiu chrześcijanina tylko kilku z nich. Pierwszym, szczególnie ważnym darem, jest Dar mądrości, gdyż...

Przydatność 55% Rola pieniądza - przykłady z literatury

Pieniądz to materialny środek, który można wymienić w dzisiejszym świecie na towar lub usługę. Pełnią więc dużą rolę wżyciu każdego człowieka, gdyż możemy za nie nabywać wiele rzeczy. We współczesnym świecie dosyć żywotną sentencją wypowiadaną przez miliony ludzi są słowa „czas to pieniądz”. Każdy potrzebuje do życia pieniędzy i musi jakoś je...

Przydatność 60% Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej.

Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy kochanek, a jego zawiedzione uczucie staje się motorem do dalszych - twórczych działań. W życiu codziennym także możemy zetknąć się z pojęciem romantyczna miłość - wielka, uwznioślona, szalona, ale bardzo...

Przydatność 55% Bunt, ofiara i cierpienie w życiu wybranych bohaterów literatury romantycznej.

Rozprawka z elementami charakterystyki postaci. Decydujący wpływ na kształtowanie się bohaterów literackich epoki romantyzmu wywarły przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne, filozoficzne i obyczajowe. Romantyzm w swym obliczu połączył oświeceniową tradycję z antyfeudalnymi hasłami demokratycznymi, przyznającymi wolnej jednostce ludzkiej prawo do decydowania o swym losie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji