Treść zadania

madziulek7777

Co daje Posce członkostwo w ONZ nato i UE?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    ONZ- pomoc humanitarna miedzy państwami członkowskimi
    Nato- pomoc wojskowa miedzy państwami
    UE- pomoc gospodarcza( wolne granice)

    Wszystkie te członkowska pozwalają na współpracę między państwami. wszystkie państwa członkowskie są zobowiązani do bezwarunkowej pomocy między sobą, występują wolne granice.

Rozwiązania

Podobne zadania

jula34612 żródła energi , bardzo prosze o pomoc daje naj . Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jula34612 21.9.2010 (13:44)
koper110 Obliczanie powierzchni! na jutro pomocy daje najlepsze! Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: koper110 22.9.2010 (18:50)

Podobne materiały

Przydatność 65% Nato

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki,
To sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat USA w czerwcu 1948 tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania...

Przydatność 75% Nato

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat USA w czerwcu 1948 tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania sowieckiemu...

Przydatność 60% NATO

Przyczyną powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego była ekspansyjna polityka Związku Radzieckiego . Po II wojnie światowej zachodni alianci rozpoczęli proces stopniowej redukcji swoich arsenałów militarnych i zmniejszania liczebności armii co wiązało się z olbrzymimi kosztami jakie ponoszono dotychczas a kraje zachodnie potrzebowały olbrzymich funduszy na odbudowę...

Przydatność 60% Nato

NATO (North Atlantic Treaty Organization)- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat USA w czerwcu 1948 tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania sowieckiemu...

Przydatność 55% NATO

NATO- ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (ang. . North Atlantic Treaty Organization, NATO), międzynar. organizacja polit.-wojsk., utw. na podstawie paktu zawartego 4 IV 1949 w Waszyngtonie; czł.: założyciele — Belgia, Dania, Francja (1966 wystąpiła ze zintegrowanej struktury wojsk.), Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjedn., W. Brytania i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji