Treść zadania

13kingulkas13

Wyjaśnij pojęcia :
atmosfera-
siła Coriolisa
dobowa amplituda temperatury
wiatry zachodnie
monsun
termograf-
pasat
monsun zimowy-

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Atmosfera — gazowa powłoka otaczająca planetę o masie wystarczającej do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji.

  dobowa amplituda temperatury - różnica między najwyższą temperaturą zanotowaną w czasie doby a najniższą.

  Zimowy monsun występuje, gdy słońce nagrzewa wodę, powietrze tam staje się lżejsze i unosi się do góry, a nad lądem staje się cięższe, ponieważ tam jest zimniej. I w ten sposób na lądzie powstaje wyż, a nad wodą niż)

  Pasat; Passat – stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile (3~4°B), wiejący w strefie międzyzwrotnikowej między 35° szerokości północnej i 35° szerokości południowej; w epoce żaglowców miał duże znaczenie. Na półkuli północnej pasat wieje z kierunku NE, a na południowej z SE (zgodnie z działaniem siły Coriolisa, powodującej odchylenie kierunku ruchu ciał poruszających się prosto na półkuli północnej w prawo, a na południowej – w lewo). Wieją one ze strefy wyżów zwrotnikowych ku strefie niżów równikowych znajdujących się w tzw. komórce cyrkulacyjnej Hadleya. Miejsce, gdzie pasaty z obu półkul spotykają się ze sobą, nazywa się Międzyzwrotnikową Strefą Zbieżności (Konwergencji) lub bruzdą niskiego ciśnienia. Pasat to wiatr, a więc poziomy ruch powietrza. Aby mógł wiać, musi istnieć różnica ciśnień między obszarami na powierzchni Ziemi, która najczęściej spowodowana jest różnicami w nagrzaniu powierzchni naszej planety.

  Termograf - przyrząd mierzący temperaturę i rejestrującymi jej przebieg w funkcji czasu.
  Elementem reagującym na zmiany temperatury jest najczęściej czujnik deformacyjny, zmieniający swój kształt w funkcji zmian temperatury (np. rożek manometryczny wypełniony cieczą rozszerzalną lub element bimetaliczny).

Rozwiązania

Podobne zadania

aguska_1151 Najniższe średnie roczne amplitudy temperatury powietrza na kuli ziemskiej Przedmiot: Geografia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: aguska_1151 29.3.2010 (18:24)
kamsilla Dobowa średnia temperatury Przedmiot: Geografia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: kamsilla 30.3.2010 (21:25)
QsX a)Odczytaj z diagramu i wpisz do tabeli 1.średnie miesięczne temperatury Przedmiot: Geografia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: QsX 17.5.2010 (19:02)
karolcia2708 Oblicz i porównaj roczną amplitudę temperatury powietrza w dwóch Przedmiot: Geografia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: karolcia2708 12.12.2010 (17:07)
KakinhoPL Podaj Definicje Amplituda Dobowa i Amplituda roczna! Przedmiot: Geografia / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: KakinhoPL 21.12.2010 (19:02)

Podobne materiały

Przydatność 60% Atmosfera

ATMOSFERA ZIEMSKA, powłoka gazowa otaczająca Ziemię; składa się z mieszaniny gazów zw. powietrzem. Masa a.z. wynosi 5,15·1018 kg, z czego połowa mieści się w dolnej części a.z., do wys. 5 km, 3/4 do wys. 10 km, a tylko 10–6 część masy znajduje się powyżej wys. 100 km. Wśród składników powietrza (tab.) rozróżnia się gazy, których zawartość w mieszaninie nie zmienia...

Przydatność 70% Atmosfera

SKŁAD I BUDOWA ATMOSFERY Atmosfera – najbardziej zewnętrza powłoka Ziemi. Składa się z mieszaniny gazów i aerozoli zwanej powietrzem atmosferycznym. Skład atmosfery: 1. Składniki gazowe: a) Stałe (w dolnej atmosferze ich proporcje pozostają stałe): - azot – 78% - tlen – 21% - inne (argon, neon, hel, krypton, wodór) – 1% b) Zmienne (zależą od wielu czynników...

Przydatność 70% Atmosfera

Atmosfera jest to gazowa powłoka Ziemi, składająca się z azotu (78%), tlenu (21%), argonu (0,9%) oraz innych gazów (dwutlenek węgla, hel, neon, ozon, para wodna, amoniak i inne). Atmosferę można podzielić na cztery różne warstwy: troposferę, stratosferę, mezosferę i termosferę. Troposfera jest najcieńszą i najniższą warstwą atmosfery. Wznosi się na wysokości 6-8 km nad...

Przydatność 65% Atmosfera

Atmosfera jest najbardziej zewnętrzną warstwą powłoki ziemskiej. Graniczy od dołu z litosferą, lecz przez przenikanie powietrza wgłąb gleb i próżni skalnych dociera do setek czy tysięcy metrów wgłąb litosfery. Ponad oceanami atmosfera jest niejako powiązana z wodę, w wyniku krążenia i wymiany np. dwutlenku węgla czy tlenu. Podobnie górna granica tej warstwy jest niełatwa...

Przydatność 100% Atmosfera

Dobowa amplituda temperatur: różnica miedzy najwyższą a najniższą temperaturą powietrza występującą w ciągu doby. Roczna amplituda temperatury: różnica między średnią temperaturą najcieplejszego miesiąca, a średnią temperatura najchłodniejszego miesiąca w danym miejscu. Ma wartość wzrastającą od równika. Izotermy: mają przebieg równikowy, zburzone są przez:...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji