Treść zadania

kinola

WZORY
ruch jednostajnie przyśpieszony
ruch jednostajnie przyśpieszony prostoliniowy

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

Spiritlight Ruch jednostajnie przyśpieszony Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: Spiritlight 30.3.2010 (19:59)
tulipann4 ruch jednostajnie przyspieszony Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: tulipann4 19.4.2010 (17:20)
ziety Ruch Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: ziety 4.5.2010 (19:24)
ziety Ruch Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: ziety 4.5.2010 (19:27)
ziety Ruch Przedmiot: Fizyka / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: ziety 4.5.2010 (19:27)

Podobne materiały

Przydatność 55% Ruch jednostajny

Ruch jednostajny RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta. 2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi, np.: Samochód w pierwszej sekundzie ruchu przejechał 20 metrów, w drugiej sekundzie ruchu przejechał kolejne 20 metrów i w trzeciej sekundzie ruchu kolejne 20...

Przydatność 70% Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np. człowiek jadący samochodem jest w stanie spoczynku względem samochodu, ale porusza się względem drogi. Tor jest to linia...

Przydatność 50% Ruch jednostajny prostoliniowy (przyspieszony)

Ruchem jednostajnym , prostoliniowym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta , w jednakowych odstępach czasu ciało doznaje jednakowych przesunięc , prędkosc ma wartosc stałą a droga jest wprost proprcjonalna do czasu . Ruchem jednostajnym - ze stałą prędkoscia poruszaja sie wskazówki zegara , ziemia w układzie słonecznym . Ruchem jednostajnie prostoliniowym...

Przydatność 75% Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisać gdzie: -prędkość chwilowa V- wartość wektora prędkości (szybkość) -przemieszczenie s - droga pokonana przez ciało w czasie t t-...

Przydatność 70% Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy prędkością. Prędkość wyrażamy wzorem: v = s / t Jednostka prędkości w układzie SI to metr na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji