Treść zadania

malinka14

1. Opisz sposób życia Arabów w początkach VII wieku,
2.Przedstaw wierzenia religijne Arabów.
3.Kim był Mahomet? W jaki sposób został proroiem?
4. Opisz początki islamu.
5.Czym była hidżra?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Arabowie – lud semicki, zamieszkiwali Półwysep Arabski, stworzyli bogatą cywilizację opartą na handlu, pasterstwie i rolnictwie. Najważniejszym miastem ze względow handlowych i religijnych była Mekka. Tam przechowywano Czarny Kamień, który miał dać Abrahamowi (uważanemu za ojca plemion arabskich) anioł Gabriel.

  Mahomet (ok. 570 – 632)
  Mahomet pochodził z szacownego rodu mekkańskiego. Podczas licznych podróży poznawał życie i stosunki panujące pomiędzy mieszkańcami Arabii. Wiele z nich wywołało jego oburzenie, więc postanowił zreformować obyczaje. Mahomet poświęcił się rozważaniom religijnym, a doświadczywszy objawienia, rozpoczął nauczanie według nowej koncepcji monoteistycznej – islamu. Jej fundamentem była wiara w jednego Boga Allacha, który z góry przesądza losy człowieka. Dlatego muslimin – muzułmanie – ulegli. Mahomet uznawał istnienie aniołów i proroków (zaliczając do nich również Jezusa), a siebie samego uznawał za ostatniego i najważniejszego z proroków.
  W Mekce był prześladowany, w 622 r. zmuszony do hidżry (opuszczenia miasta). Przeniósł się do Medyny, tam powstała liczna wspólnota muzułmańska. W 630 r. Opanował Mekkę, wkrótce nastąpił postęp islamizacji, co doprowadziło do zaniku ośrodków chrześcijańskich na tamtych terenach.
  Mahomet zmarł w 632 r.

  Islam
  Świętą księgą muzułmanów jest Koran. Zawiera ona zasady wiary, określa obowiązki wiernych, reguluje życie społeczne. Islam jest więc nie tylko religią, również i prawem. Nauki Mahometa po jego śmierci zostały spisane, ustalono jedą obowiązującą wersję tekstu.
  Podstawowe zasady islamu to:
  • wyznanie wiary
  • modlitwa odmawiana 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki
  • obowiązek jałmużny (zakat)
  • post w ramadanie
  • pielgrzymka do Mekki, którą każdy muzułmanin ma obowiązek odbyć raz w życiu (hadżdż)
  • radykalni uważają też za obowiązek szerzenia wiary za pomocą miecza (dżihad – święta wojna)

  Imperium arabskie

  Po śmierci Mahometa walkę o następstwo po nim wygrał Abu Bekr, jako kalif krasul Allach :
  • walka z siłami odśrodkowymi i ponowne zjednoczenie
  • poparcie i początek ekspansji zewnętrznej
  (W podbitych krajach Arabowie stosowali znacznie mniejszy ucisk podatkowy niż Bizantyjczycy, czy Persowie, w połączeniu z ograniczoną tolerancją dla Żydów i chrześcijan, pozwalało to na zdobycie sympatii miejscowej ludności. )
  Panowanie Omara (634 – 644)
  • zajęcie Syrii i Egiptu
  • opanowali Persję i przyczynili się do jej likwidacji
  • reformy wewnętrzne – haradż
  Panowanie Otmana (644 – 656)
  • spisanie nauki Mahometa – Koran
  • sunna – spisanie ustnej tradycji – relacji o życiu i nauce proroka
  Panowanie Alego (656-660)
  (Do schyłku VII w. toczyły się walki w Afryce Północnej) Podział islamu na sunników i szyików.
  Panowanie Omajadów
  • na początku VIII w. Arabowie dotarli do zachodniego brzegu Afryki
  • w 712 r. Tarik wylądował w Hiszpanii i tam rozgromił armię wizygocką, rozpoczynając podbój Półwyspu Iberyjskiego (711 -719 – walki dynastyczne hiszpańskich Wizygotów, opanowanie państwa przez Arabów)
  • najazdy na Azję Mniejszą i wyspy na M. Śródziemnego
  • zdobycie Cypru i Rodos
  • 674, 678, 717 r. – oblężenia Konstantynopola (klęska najeźdźców)
  • 732 – bitwa pod Poitiers i zahamowanie ekspansji Arabów w Europie
  • w połowie VIII dotarli do granic Chin oraz Indii
  • 750 r. – upadek Omajadów, przejęcie władzy przez Abbasydów.
  Panowanie Abbasydów:
  • konsolidacja terenów wchodzących w skład kalifatu
  Ruchy odśrodkowe, utworzenie się niezależnych państw arabskich w Afryce, podział państwa na kariafaty:
  • Bagdadzki (Mezopotamia, część Persii)
  • Kairski (płn. Afryka, Syria)
  • Kordobański (Hiszpania)

  Gospodarka
  Najwyższą władzę cywilną, wojskową i religijną skupiał w swoich rękach kalif. Główną postacia na jego dworze był wezyr (często sprawował faktyczne rządy w państwie). Często urząd wezyra obsadzany był przez lata przez przedstawicieli tego samego rodu.
  W prowincjach władzę sprawowali:
  1. dowódca wojskowy (emir)
  2. urzędnik – poborca podatkowy
  3. sprawami religijnymi kierował sędzia (kadi)
  Urzędy centralne: naczelnik policji, przełożony kancelarii, poczmistrz.

  Ośrodki władzy:
  • następcy Mahometa – Medyna
  • Omajadowie – Damaszek
  • Abbasydzi – Bagdad

Rozwiązania

Podobne zadania

karolinabuczak1 hira POMOCY jutro mam powtórzenie i pytanko:/ Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: karolinabuczak1 15.4.2010 (17:26)
karolinabuczak1 hira POMOCY jutro mam powtórzenie i pytanko:/ Przedmiot: Historia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: karolinabuczak1 15.4.2010 (17:26)
iwcia32xD Historia pomocy!! Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: iwcia32xD 18.4.2010 (11:34)
kamila23422 na jutro pomocy .! bardzo proste kto pomoże Przedmiot: Historia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: kamila23422 21.4.2010 (18:50)
Paulista Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na jutro Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Paulista 21.4.2010 (18:50)

Podobne materiały

Przydatność 75% Łańcuch pomocy

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniom • Zebrać informacje od świadków 2. Ocena ilości i stanu poszkodowanych • Ilu jest poszkodowanych...

Przydatność 50% Stowarzyszenia Pomocy

Nazwa: stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Narkomanom Siedziba: ul. Szpitalna 276 Piekary Śląskie Teren Działania: ogólnopolski Osoba reprezentująca: psycholog Karolina Nowak (dane fikcjne) Cele działania: -swiadczenie wszechstonnej pomocy młodzieży, która nie potrafi sobie poradzić z "używkami" -pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badać...

Przydatność 50% Pomagajmy kiedy wołają pomocy

Wielkim problemem naszego społeczeństwa, nie dostrzegalnym przez niektórych, są samobójstwa. Czasami wydaje się, że problem ten nas nie dotyczy, lecz to nieprawda, bo ta tragedia, może spotkać nas, lub naszych bliskich, w momencie, w którym najmniej będziemy się tego spodziewać. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Stowarzyszenia Zapobiegania Samobójstwa...

Przydatność 75% Zadania ośrodka pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2. pracy socjalnej; 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6. rozwijaniu nowych form...

Przydatność 75% Apteczka pierwszej pomocy

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Umieszczona w odpowiednim miejscu. Powinna być umieszczona w szafce lub odpowiedniej walizeczce oznakowanej czerwonym krzyżem. Apteczkę musi znajdować się w miejscu łatwo osiągalnym, ale niedostępnym dla dzieci. Powinna zawierać...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji