Treść zadania

Aniusia6063

1.Ułóż wzory sumaryczne,kreskowe oraz półstrukturalne alkoholi i kwasów o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych,które zawierają:
a)5 atomów węgla
b)6 atomów węgla
c)7 atomów węgla
d)8 atomów węgla

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  wzory kreskowe napiszesz, jeśli będziesz się wzorować na wzorach półstrukturalnych - musisz rozpisać przy każdym atomie węgla wodory w podpunkcie a) podam przykład - kropki są pomocnicze, aby wzór się nie rozjeżdżał
  a)
  C5H11OH pentanol

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

  ....H.H..H..H..H
  .....I...I...I....I...I
  H-C-C-C-C-C-O-H
  ....I....I...I...I...I
  ...H..H..H.H.H


  C4H9COOH kwas pentanowy

  CH3-CH2-CH2-CH2-COOH


  ....H.H..H..H..H...O-H
  .....I...I...I....I...I.../
  H-C-C-C-C-C
  ....I....I...I...I...I..\\
  ...H..H..H.H.H..O

  b)
  C6H13OH heksanol

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH


  C5H11COOH kwas heksanowy

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

  c)
  C7H15OH heptanol

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH


  C6H13COOH kwas heptanowy

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

  d)
  C8H17OH oktanol

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH


  C7H15COOH kwas oktanowy

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

Rozwiązania

 • userphoto

  a)5 atomów węgla

  alkohol - C_5H_{11}OH, CH_3CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 OH

  kwas - C_5H_{11}COOH, CH_3CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 COOH


  b)6 atomów węgla

  alkohol - C_6H_{13}OH, CH_3 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 OH

  kwas - C_6H_{13}COOH, CH_3CH_2 CH_2CH_2 CH_2 CH_2 COOH  c)7 atomów węgla

  alkohol - C_7H_{15}OH, CH_3CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 OH

  kwas - C_7H_{15}COOH, CH_3CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 COOH


  d)8 atomów węgla

  alkohol - C_8H_{17}OH, CH_3 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 OH

  kwas - C_8H_{17}COOH, CH_3CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 COOH

  Załączniki

Podobne zadania

Evi Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: Evi 25.3.2010 (21:22)
kasiuniakkkk ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: kasiuniakkkk 13.4.2010 (17:36)
niesia01234 Napisz wzory nastepujacych soli: Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: niesia01234 19.4.2010 (12:46)
94damian1994 reakcje otrzymywania alkoholi wzory strukturalne Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: 94damian1994 4.5.2010 (16:57)
kasia2281 wzory soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: kasia2281 14.5.2010 (19:20)

Podobne materiały

Przydatność 75% Kody kreskowe

Kody kreskowe są graficznym odzwierciedleniem określonych znaków poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustalonych według przyjętych reguł budowy danego kodu (symboliki). Rozróżnia się znaki kodujące dane oraz znaki pomocnicze, charakterystyczne dla danej symboliki. Symbolika to opis zasad tworzenia poszczególnych rodzajów kodów, czyli sposobu, w jaki znaki...

Przydatność 80% Zastosowanie alkoholi

W mojej pracy chciałbym przedstawić podstawowe zastosowanie alkoholi. Zanim jednak przejdę do tej kwestii chciałbym odpowiedzieć na pytanie czym są alkohole? Alkohole są to związki organiczne oraz pochodne węglowodorów, w których atomy wodoru są zastąpione grupą wodorotlenową. Najbardziej rozpowszechnione alkohole jednowodorotlenowe (inaczej monohydroksylowe) tworzą szereg...

Przydatność 50% Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] – siła 1N = kg*m/s2 Fw – siła wypadkowa m [kg] – masa Fc –...

Przydatność 55% Wzory

l = 2п r – długość okręgu п = 3,14 P = п r2 – pole koła a√2 – przekątna w kwadracie h = (a√3) : 2 – wysokość trójkąta równobocznego P = (a√3) : 4 – pole trójkąta równobocznego r = h : 3 – promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny R = 2h : 3 – promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym r = a :2 –...

Przydatność 60% Wzory

tresc w załączniku

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji