Treść zadania

ewa36

budowa komórki zwierzecej i podstawowe funkcje organelli

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • avatar

  1 0

  1. Cytoplazma (cytozol) - jest płynną, galaretowatą substancją, która wypełnia wnętrze komórki. Jest środowiskiem dla bardzo dużej liczby reakcji biochemicznych zachodzących w komórce np. synteza bialek lub początkowy proces oddychania - glikoliza. W skład chemiczny cytoplazmy wchodzą białka, tłuszcze,aminokwasy, sole wapnia, magnezu i jeden z nośników informacji genetycznej RNA.

  2. Błona komórkowa (plazmolemma) - jest to półprzepuszczalna błona o grubości 4-6nm , zbudowana z licznych białek i lipidów (tłuszczy). Jej funkcją jest oddzielanie wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego. Plazmolemma pełni także funkcje transportowe (dyfuzja prosta,dyfuzja wspomagana, transport aktywny i osmoza).
  3. Wodniczki (wakuole) - wodniczki odpowiadają za odpowiednie uwodnienie komórki, gromadzi metabolity,substancje toksyczne i substancje odżywcze Mają małe rozmiary ale są bardzo licznie rozsiane w cytoplazmie. Wypełia je sok wakuolarny, którego zawrtość to w 90% woda i liczne jony: K+, Na+, Ca+, Mg+, Zn+, Cl-, SO42-, PO43-.
  4.Mitochondrium - jest głównym żródłem energii komórki(wytwarzają ATP).Komórki zazwyczaj posiadają od kilkudziesięciu do kilkuset mitochondriów.Są zbudowane z grzebieni mitochondrialnych, czyli dwóch błon białkowo-lipidowych, na których odbywa się proces łańcucha oddechowego. Natomiast wnętrze mitochondrium wypełnione jest przez macierz mitochondrialną(matrix), w obrębie której odbywa się cykl Krebsa.
  5.Jądro komórkowe -jest największą strukturą komórkową,znajduje się w centum komórki, ma kulisty lub owalny kształt. Jest otoczone otoczką jądrową. Jądro wypełnione jest kariolimfą(sokiem jądrowym) Funkcją jądra komórkowego jest przechowywanie DNA, jest odpowiedzialne za podziały mejotyczne lub mitotyczne komórki.
  6.Aparaty Golgiego - Składają się z małych spłaszczonych pęcherzyków. Służą do wydalania i modyfikowania substancji zużywanych przez komórkę (białka i lipidy)
  7.Siateczka śródplazmatyczna- jest zbudowana z fosfolipidów i białek, dzieli się ją na szorstką i gładką. Szorstka siateczka śródplazmatyczna zawiera liczne rybosomy, na rybosomach dochodzi do intensywnej syntezy białek. Gładka siateczka śródpalzmatyczna charakteryzuje sie brakiem rybosomów i odpowiedzialne są za syntezę lipidów.
  8.Jąderko - umiejscowione jest wewnątrz jądra komórkowego. Nie jest otoczone żadną błoną. Budują je białka, DNA i RNA. Jego funkcją jest produkcja rRNA i składanie rybosomów.
  9.Lizosomy - są to malutkie pęcherzyki rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Trafiają do nich wszystkie substancje, które mają ulec strawieniu.

Rozwiązania

Podobne zadania

landrynka444 Struktury Układu Nerwowego i Funkcje.. :D !! Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: landrynka444 30.3.2010 (16:21)
silje17 opisz poszczególne układy kręgowców;pokarmowy,wydalniczy,oddechowy,budowa Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: silje17 23.4.2010 (19:40)
iwona1987 budowa układu nerwowego-schemat Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: iwona1987 20.5.2010 (15:29)
sasza budowa serca Przedmiot: Biologia / Liceum 3 rozwiązania autor: sasza 27.5.2010 (17:53)
drygas95 hierarchiczna budowa. Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: drygas95 4.9.2010 (15:03)

Podobne materiały

Przydatność 60% Cytologia- budowa i funkcje organelli komórkowych

KSZTAŁT KOMÓREK W organizmie człowieka występuje ponad 200 rodzajów różnych typów komórek, najczęściej mają kształt kulisty lub jajowaty, gwiaździsty, wrzecionowaty. Pewne komórki, jak np.: krwinki białe lub fagocyty mają zdolność do zmian kształtu. Wielkość komórek jest zróżnicowana. Komórki owalne lub wielościenne mają średnicę około 10- 20 mikrometrów,...

Przydatność 75% Funkcje organelli komórkowych

Aparat Golgiego- przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje Błona kom.- umożliwia wymianę niektórych substancji między kom. a środowiskiem Chloroplasty- nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę. Chromatofory- umożliwiają fotosyntezę. Cytoplazma- wypełnia kom., umożliwia po niej transport. Jądro kom- ma materiał dziedziczny. Mitohondrium- nadzoruje oddychaniu w...

Przydatność 70% Komórka; funkcje organelli komórkowych

Komórka podstawowe wiadomości Komórka jest to najmniejsza forma strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych. Wyróżniamy 2 typy komórek • Eukariotyczną-zawierającą jądro komórkowe. Występuje w formie jarówno jedno- i wielokomórkowej. • Prokariotyczną- nie posiada jądra komórkowego. Występuje w formie jednokomórkowej i mimo że jej budowa jest bardzo...

Przydatność 65% Komórka. Budowa i funkcje organelli komórkowych; porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna: Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu...

Przydatność 60% Podstawowe funkcje "Eksplorator Windows"

Najłatwiejszym i przy tym najbardziej ergonomicznym sposobem zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows jest program „Eksplorator Windows”, struktura plików w eksploratorze jest drzewiasta, co dodatkowo ułatwia zarządzanie wielkimi ilościami danych. Eksplorator Windowa zawiera wszystkie potrzebne opcje do sprawnego zarządzania plikami: Utwórz Folder – do tworzenia...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji