Treść zadania

martulka0413

Czy wojna obronna Polski we wrześniu 1939r musiała zakończyć się klęską-aspekt polityczny, gospodarczy i militarno-strategiczny...

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Tak ponieważ
  1. ucieczka władz polskich do rumunii
  2. przewaga liczebna i militarna 3x niemców nad wojskami polskimi
  3. naprędce przygotowany plan "zet"
  4. Polska została zaatakowana ze wszystkich stron
  5. polska nie była przygotowana gospodarczo na wojnę (na wojsko zbierano"datki" od ludzi)
  6. bierność sojuszników (francja i Anglia wypowiedziały tzw."dziwną śmieszną papierową wojnę")

Rozwiązania

Podobne zadania

DAriuszka 1,wymien postanowienia kongresu wiedenskiego w sprawie Polski?? 2,wyjasnij Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DAriuszka 29.3.2010 (13:40)
izonek089 Obraz esesmana w literaturze polski. 3 przykłady. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: izonek089 30.3.2010 (20:56)
cenzura Referat!!! Wojna secesyjna!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cenzura 19.4.2010 (21:45)
Susanna Wojna Secesyjna. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Susanna 28.4.2010 (18:19)
dosia5593 malarstwo Polski w XVw Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: dosia5593 9.5.2010 (12:45)

Podobne materiały

Przydatność 75% Kampania wrześniowa - wojna obronna Polski 1939r.

Wybuch wojny : 1.IX.1939 o godz. 4:45 strzały z pancernika „Schlezwik Holstein" u wejścia do portu gdańskiego rozpoczęły agresję III Rzeszy na Polskę a tym samym II wojnę światową. Było to równoznaczne ze złamaniem wcześniej zawartych zobowiązań traktatowych. Wojna nie została formalnie wypowiedziana. Pretekstem do ataku stały się incydenty graniczne na Górnym Śląsku,...

Przydatność 50% Wojna obronna Polski

W załączniku..

Przydatność 70% Wojna obronna Polski - 1939

Podstawą konfliktu były roszczenia Niemiec do Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza (wraz z Gdańskiem), uzgodnione przez Hitlera z drugim agresorem – Związkiem Sowieckim w planie nowego rozbioru Polski (pakt Ribbentrop – Mołotow). 1 września o godzinie 4:45 wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, jednocześnie Niemcy rozpoczęli naloty bombowe sięgające daleko w głąb...

Przydatność 100% Wojna obronna Polski

Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku najazdem na Polskę Niemcy spowodowały, że Europa i świat zostały objęte kolejną wojną. Jej przyczyną były odwetowe i zaborcze dążenia faszystowskich Niemiec i ich sojuszników oraz polityka ustępstw stosowana wobec nich przez Wielką Brytanię i Francję. Działania planowane przez Hitlera jako konflikt niemiecko polski w wyniku wypowiedzenia...

Przydatność 100% Wojna obronna Polski

W roku 1939 dnia 1 września o godzinie 4.40 rano bombowce niemieckich nazistów rozpoczęły bombardowanie Wielunia a o 4.45 pancernik niemiecki "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte. 3-...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji