Treść zadania

Dante

Omów i oceń wpływ kultury antycznej (Grecja, Rzym) na kulture współczesną.
proszę jak najkrócej i dzieki z góry.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  ocenić można przede wszystkim tak, że wpływy grecko-rzymskie są widoczne w wielu aspektach naszej współczesnej kultury. czyli, że były ważne...

  Grecja:
  -filozofia
  -demokracja ateńska
  -podział literatury na rodzaje: liryka, epika, dramat, a ich na gatunki (np. dramat na tragedię i komedię)
  -Arystoteles wprowadził podział świata przyrody na światy zwierząt i roślin, wyróżnił i opisał wiele gatunków czy rodzajów
  -idea klasycznego piękna - np. Wenus z Milo czy "Dyskobol" Myrona (na greckich posągach wzorował się M.Anioł rzeźbiąc Dawida)
  -architektura - kolumny doryckie, jońskie, korynckie, często nadal naśladowane w nowych budynkach, zaś w okresie klasycyzmu (powrotu do klasyki) popularne były budynki na wzór grecki, np. Świątynia Sybilli w Puławach
  -rozwój teatru
  -olimpiada
  -historiografia (Herodot) - zapisywanie współczesnych nam wydarzeń, aby służyły przyszłym pokoleniom (w średniowieczu np. kroniki i roczniki)

  Rzym:
  -idea obywatelstwa
  -prawo rzymskie to podstawa współczesnego prawa, np. zasady "prawo nie działa wstecz" czy "domniemanej niewinności"
  -ustrój republikański
  -w świecie biologii wszystko ma swą nazwę zarówno w językach "normalnych", jak i w łacinie
  -liczby rzymskie
  -alfabet łaciński


  Grecja i Rzym:
  -tolerancja religijna

Rozwiązania

 • Triss

  Przenikanie się różnych kultur m.in. rzymskiej i greckiej stworzyło charakterystyczny konglomerat, który można określić mianem kultury europejskiej.Kultura każdego narodu Europy jest z nią silnie związana. Wspólne korzenie kultury europejskiej znacznie ułatwiają proces jednoczenia się współczesnej europy.

  Starożytna Grecja:
  -idea państwa demokratycznego
  -zmysł krytycznej oceny zjawisk i rzeczy charakterystyczny dla kultury greckiej
  -teatr: tragedia i komedia jako podstawowe gatunki dramatu
  -mitologia grecka źródłęm symboli dla literatury i sztuki
  -sztuka , której wpływ przetrwał wieki
  -pierwsze olimpiady

  Starożytny Rzym:
  -łacina najwcześniejszy element integracji kulturowej
  -organizacja administracji państwowej
  -porządek prawny
  -organizacja armii i sztuka militarna
  -inżynieria sanitarna i technika budow dróg ( rozwinięcie techniki budowy i wykorzystywania akweduktów )

Podobne zadania

ewcik36 dlaczego Grecja nie stworzyła scentralizowanego państwa Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (21:08)
ewcik36 omów jak wyglądał Rzym za czasów manarchii Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (21:11)
Lukasz93 Wypisz przedstawicieli kultury polskiej 2 połowy 19 wieku wraz z ich dziełami . Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: Lukasz93 9.5.2010 (12:30)
Kamix44 Porównaj kultury starożytnych greków i rzymian Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kamix44 10.5.2010 (20:56)
zocha opisz kulture starożytnego Egiptu budowle wierzenia ,nauka Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: zocha 27.10.2010 (17:56)

Podobne materiały

Przydatność 70% Wpływ kultury Antycznej na kulture Europejską

Dzisiejszy świat, a właściwie pogląd na jego ewolucje trudno wyobrazić sobie pomijając kulture starożytnego świata. Kultura ta rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śródziemnego, miała i ma ogromny wpływ na kulturę europejską. Na myśli mam dokładnie świat Greków. Ich dokonania historyczne, naukowe, bądź wkład w kulturę i sztukę dały punkt wyjścia do...

Przydatność 60% Wpływ kultury antycznej.

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny. Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeusz w piekle" Offenbacha). Bardzo często postacie mitologiczne wykorzystywane były jako szkielet dla bohaterów późniejszych utworów (np. Prometeusz był wzorem dla Mickiewiczowskiego Konrada z Dziadów cz. III)....

Przydatność 50% Dziedzictwo kultury antycznej

W dzisiejszych czasach łatwo zauważalny jest wpływ dawnej kultury (kultury antycznej) na nasze społeczeństwo. Sama nazwa Europa pochodzi od mitologicznej bogni. Powielamy schematy zapoczątkowane przez Greków, czy Rzymian. Wszelkie podboje i oddziaływanie na ludy podbite doprowadziło do zjawiska synkretyzmu kulturowego czyli przenikania kultrur. Z pewnością antyk był jedną z...

Przydatność 60% Grecja i Rzym w pigułce

ANTYK Pojęcie antyk odnosi się do kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Obejmuje okres od XII w. p.n.e. do Upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 r. n.e. GRECJA Około 3000 lat temu pojawiła się kultura , która wyznaczyła wzorce estetyczne w Europie. Tworzyli ją kochający piękno starożytni Grecy. Zamieszkiwali oni tereny górzyste, mieli też rozwiniętą linię brzegową. Politeizm...

Przydatność 50% Kultury Europy – Europa kultur: kontrast czy podobieństwo?

Kultura współczesnej Europy wypływa z wielowiekowej tradycji, która nie pozostaje bez znaczenia wobec aktualnych poglądów Europejczyków. Specyficzne cechy europejskiej cywilizacji i szczególny wkład do kultury ludzkiej zawdzięczamy w dużej mierze cywilizacjom śródziemnomorskiej, greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej. Wspólne sąsiedztwo z innymi narodami Europy, wzajemne...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji