Treść zadania

karolcia2708

1.Duża ilość opadów atmosferycznych na wschodnich wybrzeżach ameryki południowej w strefie zwrotnikowej spowodowana jest przez.........................................
2.Niemal zupełny brak opadów atmosferycznych na zachodnich wybrzeżach Ameryki Poł. w strefie zwrotnikowej spowodowana przez.........................................................
3. Duża ilość opadów atmosferycznych na południowych stokach Himalajów spowodowana jest..............
4.Duża ilość opadów atmosferycznych na zachodnich stokach Gór Skandynawskich spowodowana jest przez................................
5. Mała ilość opadów atmosferycznych w Kotlinie Tarymskiej (Azja) spowodowana jest przez........
6.Duża ilość opadów atmosferycznych na Nizinie Amazonki spowodowana jest przez.........................
7.Mała ilość opadów atmosferycznych na Półwyspie Arabskim spowodowana jest przez.................

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1. ciepły Prąd Brazylijski powodujący napływ wilgotnych mas powietrza
  2. ziemny Prąd Peruwiański powodujący napływ suchych mas powietrza oraz barierę orograficzną jaką stanowią Andy
  3. zatrzymywanie przez góry monsunu letniego napływającego z południa
  4. bliskość oceanu oraz ciepły Prąd Północnoatlantycki
  5. ograniczenie przez otaczające ją pasma górskie dopływu wilgotnych mas powietrza
  6. położeniem w obrębie klimatu równikowego wybitnie wilgotnego
  7. występowaniem tam klimatu zwrotnikowego suchego

Rozwiązania

Podobne zadania

~Agnieszka Problemy Ameryki Północnej. Prezentacja na temat wybranego problemu Ameryki Przedmiot: Geografia / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Agnieszka 24.10.2017 (10:31)

Podobne materiały

Przydatność 70% Mechanizm powstawania wyładowań atmosferycznych

Powietrze w górnych warstwach atmosfery jest o wiele zimniejsze niż przy powierzchni Ziemi. Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego, więc unosi się do góry. W trakcie wznoszenia powietrze się rozpręża, a przy rozprężaniu wszystkie gazy bardzo się ochładzają. Tak wygląda wypływ dwutlenku węgla z przebitego naboju do syfonu, rozprężający się gaz ochładza się tak bardzo,...

Przydatność 75% Rodzaje frontów atmosferycznych

Frontem atmosferycznym - nazywamy strefę przejściową między dwoma różnymi masami powietrza, w której obserwuje się dużą dynamikę atmosfery, tj. szybkie zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności. Strefa frontowa przy powierzchni ziemi dochodzi z reguły do kilkudziesięciu kilometrów szerokości, podczas gdy jej długość może wynosić tysiące kilometrów. Wyróżnia się...

Przydatność 65% Plemiona Indian Ameryki Południowej

AJMAROWIE plemiona Indian Ameryki Południowej, należące do keczuańskiej rodziny językowej, zamieszkujące od początku naszej ery tereny Boliwii i Peru. W okresie II-V w. stworzyli na tym obszarze wysoką cywilizację z ośrodkiem w Tiachuanaco w (pobliżu jeziora Titicaca). W XIV w. podbici zostali przez Inków. Wyniszczani w czasie konkwisty hiszpańskiej, największe ich skupisko...

Przydatność 50% Demografia ameryki łacińskiej

Przyczyny szybkich zmian w liczbie ludności Ameryki Łacińskiej. Przebieg „eksplozji demograficznej”, fazy przejścia demograficznego państw Ameryki Łacińskiej. EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA Ameryka Łacińska w chwili odkrycia zamieszkana była przez ok. 27 mln Indian. Szybki wzrost zaludnienia spowodowała dopiero duża imigracja ludności europejskiej w XIX w., kierowana była...

Przydatność 55% Podział polityczny Ameryki Południowej

Ameryka Południowa 1. Argentyna – Buenos Aires 2. Boliwia – La Paz 3. Brazylia – Brasilia 4. Chile – Santiago 5. Ekwador – Quito 6. Gujana – Georgetown 7. Kolumbia – Bogota 8. Paragwaj – Asuncion 9. Peru – Lima 10. Surinam – Paramaribo 11. Urugwaj – Montevideo 12. Wenezuela – Caracas 13. Falklandy / Malwiny – Stanley 14. Gujana Francuska – Cayenne...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji