Treść zadania

anla93

Zadanie z ciągów geometrycznych. Grę w szachy wymyślono w Indiach. Legenda głosi, że władca Indii zachwycony tą grą postanowił nagrodzić jej twórcę, proponując mu, by sam wybrał nagrodę. Sprytny wynalazca poprosił o jedno ziarno pszenicy za pierwsze pole szachownicy, dwa ziarenka za drugie, a za każde następne 2 razy więcej ziaren niż za pole poprzednie. Oszacuj, ile ton pszenicy miałby otrzymać wynalazca szachów. Możesz przyjąć, że 2 do potęgi 10 to w przybliżeniu 1000 oraz że 4 tony pszenicy to około 10 do potęgi 8 ziaren. Ma wyjść ok. 64*10 do potęgi 10 ton. Jak to obliczyć?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

 • pestka136

  Szachownica ma 64 pola (8x8). Ciąg wygląda więc tak:
  1,2,4,8,16,32...
  n=64
  a_{1}=1
  q=2
  wzór na sumę ciągu geometrycznego skończonego:

  S_{n}=\frac{a_{1}*(q^{n}-1)}{q-1}

  S_{64}=\frac{1*(2^{64}-1)}{2-1}

  S_{64}=\frac{2^{64}-1}{1}

  S_{64}=2^{64}

  Ilość ziaren jaką facet otrzyma to 2^{64} czyli 2^{60}*2^{4}=16*2^{60}

  Ponieważ 2 do potęgi 10 to w przybliżeniu 1000 więc otrzymujemy 16*(2^{10})^{6}

  czyli 16*1000^{6}=16*10^{18}

  Jeżeli 4 tony to 10 do potęgi 8 ziaren, więc otrzymujemy proporcję:

  4 tony - 10^{8}
  x ton - 16*10^{18}

  x*10^{8} = 4*16*10^{18}
  x= 64*10^{10}

  Wynalazca otrzyma x= 64*10^{10}

Podobne zadania

hmm Badanie trójmianu kwadratowego - zadanie optymalizacyjne. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: hmm 29.3.2010 (18:21)
lestat919 zadanie - promień okręgu Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: lestat919 6.4.2010 (18:17)
bombecka88 Zadanie matematyka pomocy Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: bombecka88 14.4.2010 (11:45)
mania1408-k1 Zadanie matematyka pomocy-pola trójkątów podobnych. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1408-k1 14.4.2010 (12:58)
mania1408-k1 Zadanie matematyka pomocy-pola trójkątów podobnych. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1408-k1 14.4.2010 (13:00)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

Przydatność 50% Zadanie z prawdopodobieństwa

Losujemy 5 liczb z 42. Określić prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu wylosowanych liczby trafimy 'trójkę'. Ile razy to prawdopodobieństwo jest większe od wylosowania 'czwórki' i 'piątki'?

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji