Treść zadania

Natala177

Przedstaw stosunki polsko krzyżackie od Władysława Łokietka do Kazimierza Jagielonczyka

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1308-polska traci pomorze gdańskie na rzecz krzyżaków
  1320-1321-wyrok papieża Jana XXI na krzyżaków, w Inowrocławiu na mocy ,ktorego mieli oni oddać Polsce pomorze gdańskie
  1333-bitwa pod Płowcami
  1343-pokój w Kaliszu
  Dostane naj?

Rozwiązania

Podobne zadania

tusia16 Przedstaw działania podejmowane przez polskich komunistów w celu przejęcia Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: tusia16 7.4.2010 (17:59)
pata26 oceń panowanie kazimierza odnowiciela Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: pata26 6.5.2010 (16:00)
ola96 Help me .. stosunki Polski z Litwą, Czechami i Węgrami : ) Przedmiot: Historia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: ola96 6.5.2010 (18:17)
Saguaro Wypracowanie Konflikty polsko-krzyżackie w czasach Jagiellonów Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Saguaro 21.5.2010 (09:44)
madziulek_96 przedstaw najdalszy zasięg Państwa Polskiego Za panowania Bolesława Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: madziulek_96 27.5.2010 (17:00)

Podobne materiały

Przydatność 60% Stosunki Polsko-Krzyżackie.

Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski z krzyżakami skończyły się po podpisaniu pokoju po wojnie, która trwała od 1519 - 1521 roku. Na mocy tego rozejmu Krzyżacy...

Przydatność 60% stosunki polsko-krzyzackie

Stosunki polsko-krzyzackie od XIII do XVI w. W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi Świętej (1190) i sprowadzony...

Przydatność 70% Stosunki Polsko Krzyżackie

Krzyżacy to powszechnie przyjęta w Polsce nazwa niemieckiego zakonu rycerskiego. Powstał on w toku walk krzyżowych w 1190 roku ze zorganizowanego w Króleswie Jerozolimskim,bractwa szpitalnego do pielęgnowania chorych i rannych w Palestynie.Jego oficjalna nazwa brzmiała "Zakon Braci Szpitala Niemieckiego Najświętszej Marii Panny W Jerozolimie". W roku 1198 przekształcono go w...

Przydatność 55% Stosunki polsko krzyżackie.

W 1226 Książe mazowiecki Konrad zawarł porozumienie z krzyżackim zakonem. W wyniku prowadzonych przez Konrada wojen z plemionami pruskimi ściągnął do Polski Krzyzakow;pozniej nadal im ziemie chełmińska. Krzyżacy uzyskali od papieża i od cesarza potwierdzenie tego nadania oraz ziem zdobytych w przyszłości na poganach. Krzyżacy rozpoczęli systematyczny podbój ziem pruskich i do...

Przydatność 75% Stosunki polsko-krzyżackie

1226-1525 3 okresy: • I - 1226-1308 Od sprowadzenia Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego do zagarnięcia Pomorza Gdańskiego. Okres budowy państwa Krzyżaków w Prusach. Poprawne stosunki z Polską W 1237 Krzyżacy łączą się z Zakonem Kawalerów Mieczowych utworzonym w 1202 w Rydze. Podbój Prusów trwa pół wieku i kończy się w 1283. Krzyżacy przenoszą siedzibę mistrza...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji