Treść zadania

madziutek48

Przyczyny konfliktów na świecie,na wybranym przykładzie

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • avatar

  0 0

  przykłady:

  a)konflikty społeczne:

  Klasowe - wynikające z przyczyn w różnym poziomie życia pomiędzy klasami; Kulturowe - wynikające z różnic zwyczajowych i obyczajowych np konflikty pomiędzy zwolennikami muzyki
  pop i klasycznej lub konflikt pomiędzy muzułmanami, a Francuzami;

  Ekonomiczne - wynikające z różnic w poziomie życia pomiędzy klasami i warstwami. Mogą pojawić się w związku z kryzysem gospodarczym. Konflikty ekonomiczne występują najczęściej w świecie również w związku z dysproporcjami w rozwoju
  poszczególnych państw.

  Wartości - jeden z najtrudniejszych ponieważ trudno osiągnąć kompromis w sporach o wartości. Często łączy się z konfliktem religijnym;

  Pokoleniowe - odnoszą się do rozbieżności zdań pomiędzy pokoleniami, występuje w rodzinie
  . Nasilają się w okresie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego kiedy to świat wartości starszego pokolenia nie rozumie nowych powstających wartości.

  Rodzinne
  i małżeńskie - związane są często z patologiami powstającymi w rodzinach tj. alkoholizm czy rozwód.  b)Konflikty zbrojne:

  -Wojny domowe

  -Konflikty na tle ekologicznym

  -Uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i psychologiczne

  -Zdarza się, że konflikt wewnętrzny (wojna domowa, ulega umiędzynarodowieniu i „wylewa się” na zewnątrz na skutek zaangażowania państw trzecich)  c)konflikty religijne

  d)wewnętrzne układy społeczno-polityczne

  e)spory terytorialne

  o to chodzilo?

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany Geografia - przyczyny zmian klimatycznych... !!!!! Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 18.4.2010 (11:50)
kajoja91 Migrację. Przyczyny i skutki. Przedmiot: Geografia / Liceum 3 rozwiązania autor: kajoja91 25.4.2010 (19:42)
malinaaa92 Opisz przyczyny.. (nie skutki) Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinaaa92 5.5.2010 (13:27)
lolo007 wiecie Coś ogólnikowo o hydrosferze? Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: lolo007 6.5.2010 (18:30)
mansikka 1.Podaj 2 przyczyny i 2 skutki zmian wielkości wydobycia wegla kamiennego w Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mansikka 24.5.2010 (16:55)

Podobne materiały

Przydatność 60% Imperia powstają i upadają – na wybranym przykładzie podaj czynniki formujące imperia oraz przyczyny ich upadku. Zastosuj przypisy.

Imperia to olbrzymia siła militarna i polityczna.. Każde z nich znacznie wpłynęło na dzieje historyczne i w znacznym stopniu zapisało się na kartach historii. Żaden z nas tak naprawdę nie wie jak wyglądałyby nasze dzisiejsze czasy gdyby nie na przykład cesarstwo Rosji (dawniej ZSRR). Przywódcy tego państwa ogromnie wpłynęli na dzisiejszą formę całego świata. Ale...

Przydatność 50% Rozwój świata organicznego w wybranym okresie geologicznym.

Gdy 250 milionów lat temu rozpoczęła się era mezozoiczna, większość obecnych kontynentów, była połączona w gigantyczną masę lodową - Pangeę. Pod jej koniec świat fizyczny wyglądał bardzo podobnie do dzisiejszego. Mezozoik nazywany jest niekiedy wiekiem gadów ponieważ żyło w tym czasie wiele tych zwierząt, a najbardziej charakterystyczne dla tego okresu były dinozaury....

Przydatność 60% Problem bezrobocia w wybranym regionie lub mieście

Problem bezrobocia w wybranym regionie lub mieście Bezrobocie to nie tylko negatywne zjawisko gospodarcze, ale także olbrzymi problem społeczny. Dłuższy okres pozostawania bez pracy jest dla wielu osób przyczyną osobistych dramatów. Taka sytuacja prowadzi do pogarszani zdrowia fizycznego i psychicznego, wywołuje konflikty w rodzinie, przyczynia się do nasilenia niepożądanych...

Przydatność 70% Współdziałanie układu dokrewnego i nerwowego na wybranym przykładzie.

Oba układy – nerwowy i hormonalny- wykazują sprzężenie zwrotne funkcji. Impulsy nerwowe dochodzą do gruczołów wydzielenia wewnętrznego, wywołują ich reakcje w postaci przenikania do krwi hormonów (produkowanych przez te gruczoły). Jednocześnie określony poziom hormonów we krwi reguluje czynności układu nerwowego. Odpowiednim przykładem dla zilustrowania współpracy...

Przydatność 60% Rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny dziecka na wybranym przykładzie.

W literaturze psychologicznej można spotkać bardzo wiele różnych podziałów życia dziecka na ogólne stadia rozwojowe. „Ogólny rozwój, czy to somatyczny, czy psychiczny, mimo różnic indywidualnych przebiega u wszystkich dzieci podobnie. Pewne wiec cechy czy formy zachowania będą wspólne i charakterystyczne dla dzieci w danym okresie życia.”1 Dla dobra naszego potomka...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji