Treść zadania

mietas30

Ciało ludzkie w polu elektrostatycznym

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

mnbvcxza ZADANIE-RUCH W POLU GRAWITACYJNYM. Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: mnbvcxza 13.5.2010 (16:08)
bas015 ruch ładunku w polu elektrycznym . Pomocy ! ;( Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: bas015 16.5.2010 (14:44)
dawid9118 Energia Kinetyczna i potencjalna w jednorodnym polu grawitacyjnym Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: dawid9118 7.6.2010 (19:05)
dawid9118 Energia Kinetyczna i potencjalna w jednorodnym polu grawitacyjnym Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: dawid9118 7.6.2010 (20:37)
dawid9118 Energia kinetyczna i potencjalna w jednorodnym polu grawitacyjnym Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: dawid9118 7.6.2010 (22:21)

Podobne materiały

Przydatność 50% Praca i energia w centralnym polu grawitacyjnym.

PRACA I ENERGIA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM. OGóLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM. Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny...

Przydatność 65% Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.

1. Wielkości opisujące pole magnetyczne i ich interpretacja fizyczna. 2. Reguły opisujące własności magnetyczne 4. Podstawowe prawa dla obwodów 5. Paramagnetyki i diamagnetyki. 6. Charakterystyka ferromagnetyków. 7. Obwody magnetyczne. 8. Zjawisko indukcji własnej i wzajemnej . 9. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 10. Wykorzystanie zjawisk elektromagnetycznych. 11....

Przydatność 60% Oko ludzkie

Nasze oczy dostarczają nam wielu informacji o odległości, kształcie, ruchu oaz barwach. Dzięki poruszaniu się w górę, w dół i na boki pozawalają nam na najszersze jak to tylko możliwe widzenie otoczenia. Oko ma wiele wspólnego z aparatem fotograficznym niemniej jednak ma on o wiele od niego bardziej złożona budowę. Układ optyczny oka przyrównać można do aparatu...

Przydatność 60% Rasy ludzkie

Rasa ludzka, systematyczna grupa w obrębie gatunku ludzkiego Homo sapiens (człowiek rozumny), wyróżniona na podstawie zespołu cech dziedzicznych, m.in. barwy skóry, oczu, włosów, kształtu twarzy, sylwetki ciała, cech fizjologicznych i biochemicznych (np. grupa krwi). Kryteria wyróżniania ras ludzkich i ich liczba są przedmiotem dyskusji i sporów różnych szkół...

Przydatność 75% Sprawy Ludzkie

Wstęp Autor książkę swą rozpoczyna rozdziałem zatytułowanym cierpienie, czyżby to ono właśnie miało największy sens w życiu człowieka i prowadziło go do odmiennych zachowań, które niestety nie zawsze mogą być racjonalnie wytłumaczone? Zapewne jednak ile ludzi, charakterów i poglądów, tyle też było by odpowiedzi na to pytanie, ale biorąc pod uwagę jedynie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji