Treść zadania

Konto usunięte

speech o stresie. po angielsku

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    The stress is a natural, inevitable part of our life. A need of relaxing after him is a natural consequence of living under stress. Not everyone are able to advise themselves in the natural and neutral way for the organism: devoting oneself to the reading, going for the walk, for the theatre, whether in case of sharpening manifestations to decide on an appointment at the doctor's. In order to reduce detrimental effects of the stress, it won't be sufficient only to identify him and to make oneself aware. How a lot he is like .. of sources of the stress a lot is of ways of dealing it with. But, all changes require effort: one should change the source of the stress and your reactions to it. To the fight against the stress they are oldest and most well-tried ways: listening to the calm music, spent time with immediate with persons and drinking infusions from medicinal available herbs in the chemist. Also a positive attitude and a self-confidence are important which wonders can accomplish    Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego życia. Naturalną konsekwencją życia w stresie jest potrzeba jego odreagowania. Nie wszyscy potrafią sobie poradzić w sposób naturalny i neutralny dla organizmu: oddając się lekturze, idąc na spacer, do teatru, czy w przypadku zaostrzenia objawów zdecydować się na wizytę u lekarza. Aby zredukować szkodliwe skutki stresu, nie wystarczy tylko go zidentyfikować i sobie uświadomić. Jak wiele jest źródeł stresu, tak wiele jest sposobów radzenia sobie z nim. Jednakże, wszystkie zmiany wymagają wysiłku: należy zmienić źródło stresu i twoje reakcje na niego. Najstarszymi i najbardziej sprawdzonymi sposobami na walkę ze stresem są: słuchanie spokojnej muzyki, czas spędzany z bliskim osobami oraz picie naparów z leczniczych ziół dostępnych w aptece. Ważne jest także pozytywne nastawienie i wiara w siebie, które mogą zdziałać cuda

Rozwiązania

Podobne zadania

marttusia16 napisz pocztówkę z wakacji po angielsku Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: marttusia16 29.3.2010 (16:42)
kotek56 Napisz wypowiedź na temat zagrożeń dla świata(po angielsku). Zamieść Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: kotek56 6.4.2010 (22:49)
Dajana888 Jak to po powiedziec po angielsku ?(krótkie) Przedmiot: Język angielski / Liceum 4 rozwiązania autor: Dajana888 7.4.2010 (19:38)
Dajana888 Jak powiedziec po angielsku: Prawdopodobnie spóźniłabym się Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: Dajana888 7.4.2010 (20:14)
Dajana888 Opisze mi ktoś obrazek po angielsku? Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: Dajana888 9.4.2010 (21:40)

Podobne materiały

Przydatność 100% The speech

Dear Members! Perhaps you don’t know me. I am a member of international club in my town.have been asked to guide you through new club’s offer, which is to take place next month. It is called the Fun Run. I will give you some training tips and suggestions about it. First of all, we invite you to join gym sessions. Students are warmly welcomed at Bodifit, where they pay reduced rates!...

Przydatność 50% Speech

UFO Encounters -- The Issues Analysis by Michael Lindemann Close encounters with unidentified flying objects, including some seen on the ground, and claims of contact with "alien" beings, are among the most widely reported anomalous phenomena in the world today. Thousands of sightings and contacts are recorded each year. While less than ten percent are likely to be truly anomalous, it is...

Przydatność 60% Stres - wszystko o stresie

Praca znajduje się w załączniku.

Przydatność 85% Wszystko o stresie

Pojęcie stresu Istnieją trzy nurty w określaniu stanu stresu psychologicznego: • jako bodźca, sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych właściwościach [ale przecież to samo wydarzenie może być dla jednych stresujące, dla innych nie, np. występ publiczny] • jako reakcji wewnętrznych człowieka (zwłaszcza emocjonalnych), doświadczanych wewnętrznie w postaci...

Przydatność 75% Media - speech.

The mass media refers to the people and organizations that provide news and informations for the public. Until recetly these were mainly newspapers, so the press, televion and radio. Today computers play a very big part. The internet is very important nowadays. The computer system allows millions of people around the world to receive and exchange information about almost anything. Ordinary...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji