Treść zadania

Nenu19

Geneza i początki Chrześcijaństwa

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Geneza chrześcijaństwa [edytuj]

  Chrześcijaństwo powstało w I połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu, jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu. W okresie silnych napięć politycznych i społecznych na terenie Palestyny pojawiło się wielu charyzmatycznych nauczycieli i proroków często uważanych przez swoich uczniów za oczekiwanego mesjasza (Józef Flawiusz naliczył ich ponad 10). Jezus również występował jako wędrowny kaznodzieja i podobnie jak pozostali skupiał wokół siebie uczniów i wyznawców (wśród których wyróżnił 12 apostołów). Według źródeł chrześcijańskich znał on Jana Chrzciciela. Jezus rozpoczął swą działalność publiczną około trzydziestego roku życia. Przez trzy lata głosił nauki między Galileą a Judeą, zyskując wśród ludzi sławę mędrca i uzdrowiciela. Skazany na śmierć przez rzymskiego namiestnika Judei Poncjusza Piłata umarł w Jerozolimie według tradycji 14 dnia Nisan (dzień poprzedzający święto Paschy)[1]

  Uczniowie przekonali się wówczas, że Jezus nie był mesjaszem w sensie żydowskim (to znaczy wyzwolicielem Żydów spod rzymskiej okupacji), lecz część z nich pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego kontaktu z cudownie powstałym z martwych Jezusem poczęła oczekiwać jego ponownego przyjścia i obiecanego udziału w zbawieniu. Zmartwychwstanie było od początku centralną tezą wiary chrześcijańskiej i motywem działania pierwszych chrześcijan.
  Pierwsze wspólnoty [edytuj]

  Brak dokumentów historycznych (oprócz pism chrześcijańskich) uniemożliwia dokładniejsze odtworzenie pierwszych lat kształtowania się wspólnoty wyznawców Jezusa. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi wspólnota uzyskała umocnienie w wierze w święto Szawuot (Zielone Świątki), kiedy upłynęło 50 dni od ukazania się uczniom Jezusa. Zgodnie z biblijnym opisem na uczniów zstąpił Duch Święty w postaci widzialnych języków ognia, udzielając uczniom mocy do głoszenia Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy uformowała się pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie, zwana judeochrześcijanami. Wspólnota powstała wokół apostołów oraz matki i braci Jezusa, której początkowo przewodzili apostołowie (z Kefasem - czyli świętym Piotrem - na czele), a potem Jakub Brat Pański[2]. Wspólnota głosiła ideę "zbawienia przez uczynki"[3]. Pierwsi wyznawcy Jezusa praktykowali wspólnotę dóbr i nazywali siebie "świętymi". Kilka lat później powstał drugi ważny ośrodek wczesnego chrześcijaństwa w Antiochii. Stanowili go poganochrześciajnie pod przywództwem świętego Pawła głoszący "zbawienie z wiary"[4]. W 70 r. po upadku antyrzymskiego powstania, zniszczeniu Jerozolimy i rozproszeniu się Żydów wspólnota jerozolimska upadła. Pierwsi chrześcijanie (z języka greckiego 'należący do Pomazańca (tj. do Jezusa Chrystusa)') wywodzący się z Żydów zachowywali przepisy Tory; między innymi obrzezanie. Ponadto na pamiątkę Jezusa praktykowali chrzest i eucharystię zwaną "łamaniem chleba". Z późnego judaizmu zostały zaczerpnięte takie wierzenia jak: istnienie aniołów czy życie wieczne.

Rozwiązania

Podobne zadania

xxprincessexx powstanie styczniowe- geneza i przebieg Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: xxprincessexx 28.4.2010 (19:39)
kasik65 Proszę o pomoc w napisaniu pracy na temat: Wojny punickie-geneza, główne Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasik65 4.5.2010 (11:14)
xxprincessexx Geneza powstania styczniowego Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: xxprincessexx 6.5.2010 (18:50)
marzena943 1) przedstaw proces powstania USA 2) wojna secesyjna 1861-1865 geneza, skutki, Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzena943 2.10.2010 (10:29)
Majka333 1.Geneza powstania programu i rozwój faszyzmu włoskiego. 2. Kryzys Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Majka333 21.10.2012 (10:46)

Podobne materiały

Przydatność 80% Geneza jazzu

Wstęp Nowy Orlean był i jest kolebką jazzu. I właśnie tam wszystko się zaczęło. A mianowicie początkiem było zetknięcie się kultury europejskiej z murzyńską. Tą pierwszą przywieźli koloniści, czyli Anglicy, zaś drugą zabrana przez kolonistów siła robocza, czyli niewolnicy murzyńscy z Afryki. Lecz jazz nie powstał tak szybko, na to powstanie miało wpływ wiele...

Przydatność 60% Inkowie - Geneza

Inkowie, Inka, plemię zamieszkujące południowo-zachodnią część Ameryki Południowej, które prawdopodobnie w połowie XII w. stworzyło doskonale zorganizowane państwo o nazwie Tawantinsuyu ("państwo pszczół"). Dzięki ekspansywnej polityce władców szybko wchłonęli okoliczne drobne państewka, samodzielnie funkcjonujące wcześniej na terenie Ameryki Południowej, narzucając im...

Przydatność 75% Geneza EURO

Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU). Unia Walutowa zaczęła funkcjonować w dniu 1 stycznia 1999r. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r. Podwaliny pod procesy integracyjne położono w 1958 r., kiedy to na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Mocą...

Przydatność 85% Geneza ONZ.

Po I wojnie światowej powstała Liga Narodów, ale w 1946 roku przestała ona istnieć, gdyż nie spełniała swoich celów. Powstanie ONZ poprzedzone zostało wieloma międzynarodowymi przedsięwzięciami państw antyfaszystowskiej koalicji wojennej, w wyniku których powstały: Karta Atlantycka i Deklaracja Narodów Zjednoczonych. 14 VIII 1941 rok – zatwierdzona zostaje Karta...

Przydatność 75% Geneza terroryzmu

Geneza terroryzmu TERRORYZM- różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego. Encyklopedia PWN Przejawy terroryzmu towarzyszą nam od początków ludzkości i nie są, jak uważa większość...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji