Treść zadania

lenus27

Czym różni się między sobą ognisko i ośrodek trzęsienia ziemi

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    ognisko trzęsienia ziemi to inaczej hipocentrum --> czyli źródło, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, znajduje się ono w głębi Ziemi
    ośrodek trzęsienia ziemi to inaczej epicentrum --> czyli miejsce, które znajduje się na powierzchni Ziemi, prostopadle nad hipocentrum

Rozwiązania

Podobne zadania

Nataszka23 Wielkie miasta Świata, czym przyciągają a czym odpychają? Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Nataszka23 6.5.2010 (19:05)
komornik12 Do podanych niżej informacji charakteryzuj ruch obrotowy ziemi i dopisz Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: komornik12 4.1.2011 (10:02)
jula505 pomocy!!!!!! narysuj schematycnie pozycje słonca ziemi i ksiezyca w trakcie Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jula505 4.1.2011 (13:12)
kalka1 czynniki wewnetrzne modelujące powierzchnię ziemi Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kalka1 13.5.2010 (15:33)
dorota7609 negatywne skutki wyrębu lasów na ziemi Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: dorota7609 20.5.2010 (20:56)

Podobne materiały

Przydatność 60% Trzęsienia ziemi

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi bowiem bronimy się coraz skuteczniej, budując wały ochronne wzdłuż rzek i specjalne przeciwpowodziowe zbiorniki wodne. W najgorszym przypadku mieszkańcy zagrożonych zalewem obszarów są ewakuowani. O zbliżaniu się katastrofalnych...

Przydatność 70% Trzęsienia Ziemi

Trzęsienia Ziemi

Trzęsienia Ziemi są to drgania skorupy ziemskiej, ich przyczyną jest rozchodzenie się fal sprężystych z głębszych sfer Ziemi.
Rocznie jest rejestrowanych około 10 tys. trzęsień Ziemi, lecz niewiele z nich jest odczuwane przez człowieka. Miejsce w którym tworzą się fale sejsmiczne, jest nazwane ogniskiem lub hipocentrum....

Przydatność 55% Księżyc Ziemi

Księżyc -jedyny naturalny satelita Ziemi- jest skalnym globem. którego średnica wynosi jedną czwartą średnicy Ziemi czyli około 3467 kilometrów.Dla porównania-jeden z księżyców Jowisza,Ganimedes, ma średnicę 5262 kilometrów. Spośród wielu drobniejszych satelitów można wyróżnić satelitę Urana -Kordelię, o średnicy około 30 kilometrów. Księżyc nie świeci własnym...

Przydatność 75% Trzęsienia ziemi

Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej. Skorupa ziemska składa się z oddzielnych płyt litej skały. Poruszają się one wolno, a czasem ślizgają się wzdłuż siebie. Najsilniejsze trzęsienie występują na styku płyt. Niekiedy płyty blokują się i przez pewien czas są unieruchomione. Narastają wówczas naprężenia, które ulegają nagłemu rozkładowi kiedy płyty...

Przydatność 80% Trzęsienia Ziemi

Trzęsienia ziemi to krótkotrwałe, trwające ułamek sekundy lub kilka sekund, drgania skorupy ziemskiej wywołane uwalnianiem energii zmagazynowanej w skorupie ziemskiej. Energia ta powstaje gdy skały ulegają deformacji (są ściskane lub rozciągane). Po pewnym czasie osiągają punkt krytyczny i pękając uwalniają energię. Deformacje skał związane są z przemieszczaniem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji