Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

doda69

c) p – przedstawienie malarskie, wyobrażające Chrystusa na tronie omiędzy modlącymi się Maryją i Janem Chrzcicielem; malarskie wyobrażenie idei pośrednictwa.

4. Porównaj dwa style artystyczne średniowiecza.

Sztuka romańska Sztuka gotycka
architekturamalarstwo i rzeźba

5. Porównaj średniowieczne wiersze maryjne według podanych kryteriów.

Bogurodzica Lament świętokrzyski
nadawca

adresat

cel wypowiedzi


kreacja Maryi

6. Opisz średniowieczny wzorzec osobowy przedstawiony w Legendzie o św. Aleksym:

b) nazwij postawę reprezentowaną przez bohatera utworu,c) opisz „świętą śmierć” Aleksego,d) objaśnij, na czym polega dydaktyzm utworu,e) nazwij typ piśmiennictwa, do jakiego należy utwór opisujący biografie świętych.


7. Wskaż jedno podobieństwo i dwie różnice między postawami św. Aleksego i św. Franciszka.
św. Aleksy św. Franciszek


8. Z pierwszej zwrotki Bogurodzicy wypisz:

a) archaizm fonetyczny,

b) archaizm fleksyjny,

c) archaizm leksykalny,

d) archaizm składniowy,

e) apostrofę,

f) antytezę.


Bogurodzica (fragment)
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrielejson.

9. Z poniższego fragmentu utworu:

a) wypisz dwa epitety o przeciwstawnym znaczeniu,

b) określ funkcję tych epitetów.
Lament świętokrzyski (fragment)
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

10. Przeczytaj poniższe fragmenty utworu, a następnie:

a) nazwij motyw literacki wykorzystany w utworze,

b) wskaż dwa zabiegi językowe, które służą uwypukleniu demokratyzmu śmierci,


c) nazwij jednym słowem zabieg służący przedstawieniu Śmierci,

d) wyjaśnij, na czym polega połączenie grozy i śmieszności w wizerunku Śmierci, oraz określ funkcję takiego połączenia.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią [fragmenty]
Mors dicit1
[…] Gdy się jimę z kosą plęsać2,
Chcę jich tysiąc pokęsać. […]
Morzę wszytko ludzskie plemię3:
Morzę mądre i też wiły4 […].
I chorego, i zdrowego,
Zbawię żywota każdego;
Bądź ubodzy i bogaci,
Szwytki5 ma kosa potraci […]
Bądź książęta albo grabie6,
Wszytki ja pobierzę k sobie7. […]
Rzemieślniki, kupce, oracze,
Każdy przed mą kosą skacze. [...]

1 Mors dicit – Śmierć mówi.
2 Plęsać – tańczyć.
3 Wszytko ludzskie plemię – cały rodzaj ludzki.
4 Wiła – błazen, głupiec.
5 Szwytki – wszystkich.
6 Grabia – hrabia.
7 Pobierzę k sobie – zabiorę do siebie.

11. W poniższym fragmencie tekstu wskaż trzy cechy gatunkowe hymnu.


Wincenty z Kielczy Hymn do świętego Stanisława (fragment)
O ciesz się, Matko-Polsko, w sławne
Potomstwo płodna! Króla królów
I najwyższego Pana wielkość
Uwielbiaj chwałą przynależną.

12. Opisz relacje między mężczyzną a kobietą w modelu miłości dwornej.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Techniki malarskie i graficzne

Techniki malarskie i graficzne: 1. MALARSTWO- operuje linia i barwą  Miniatura- średniowecze, ilustracje do ksiąg przepisywanych ręcznie, mogą być fragmentem strony lub zajmować całą część, np. „Godzinki księcia de Berry” braci Limbourg, najbardziej rozwinięte w gotyku międzynarodowym,  Monumentalne- naścienne *freski -(rozrzedzony pigment na mokrym...

Przydatność 65% Piastowie na tronie Polski

Piastowie, dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370 roku. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplaste rodu – Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego ksęcia piastowskiego – Ziemowita (Siemowita). Od czasów Ziemowita utarła się w obrębie tronu dziedziczność władzy. Od śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) datuje się podział...

Przydatność 50% Sasi na polskim tronie

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, w którym w Rzeczpospolitej Obojga Narodów panowali królowie wywodzący się z rodu Wettinów, z Saksonii, gdzie władali. Byli to August II i jego syn- August III. Władza ich była bardzo słaba, ograniczona licznymi przywilejami szlachty, podporządkowanej koteriom magnackim, posiadającym wielkie majątki, oddziały wojskowe, a nawet prowadzącym...

Przydatność 70% Królowie na polskim tronie

KRÓLOWIE NA POLSKIM TRONIE WŁADCA LATA ŻYCIA LATA PANOWANIA Mieszko I 930-992 965-977 Bolesław Chrobry 966-1025 992-1025 Mieszko II 990-1034 1025-1034 Kazimierz Odnowiciel 1016-1058 1034-1058 Bolesław II Śmiały 1040-1081 1058-1079 Władysław I Herman 1042-1102 1079-1102 Bolesław III Krzywousty 1086-1138 1102-1138 Władysław II Wygnaniec 1105-1159 1138-1146 Bolesław IV...

Przydatność 70% Życie Jezusa Chrystusa.

Życie Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus- Bóg który stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Józefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozolimie i Nazarecie. Ok. 27r. p.n.e przyjął chr zest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął działalność jako nauczyciel prorok i uzdrowiciel,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.