Treść zadania

ninanina

co to jest litosfera do jakiej głębokości sięga jakie powłoki Ziemi do niej zaliczamy

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    jest to najwyższa część płaszcza ziemskiego o cechach ciała sztywnego, wraz ze skorupą kontynentalną (litosfera kontynentalna) lub oceaniczną (litosfera oceaniczna). Sięga do głębokości 70-80 kilometrów (l. kontynentalna) i 5-12 (oceaniczna).

Rozwiązania

  • userphoto

    Litosfera to górna warstwa Ziemi obejmująca skorupe ziemską i górną część płaszcza zewnętrznego. Sięga do ok.100 km. Zbudoana jest z : tlenu, krzemu, glinu, żelaza, wapnia, sód, potas, magnez i inne pierwiastki w ok. 2 %.

  • aleksface

    sztywna powloka ziemi obejmujaca skorupe ziemska i górna czesc plaszcza ziemskiego. ma 70-80km grubosci. powloka oceaniczna i kontynentalna

Podobne zadania

domin760804 W Warszawie (52N;21E)jest godzina14 00 czasu słonecznego Oblicz,która godzina Przedmiot: Geografia / Liceum 3 rozwiązania autor: domin760804 28.3.2010 (12:39)
Dajana888 Kto jest dobry z geografi? Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Dajana888 8.4.2010 (17:31)
damiano357 co to jest piramida progresywna i piramida regresywna Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: damiano357 24.4.2010 (08:15)
kajoja91 Przyrost naturalny i jakie czynniki go kształtują ? Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: kajoja91 25.4.2010 (19:41)
agguusia jaki jest koszt degradacji środowiska w Polsce? pomóżcie!!! Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: agguusia 9.5.2010 (21:47)

Podobne materiały

Przydatność 65% Litosfera i wnętrze Ziemi

Na podstawie danych sejsmicznych w budowie Ziemi wyróżniono trzy podstawowe części: • powłokę skorupy ziemskiej, o zróżnicowanej grubości wielokrotnie większej pod lądami niż pod oceanami. Grubość skorupy waha się od 4 do 75 km. Przypada na nią zaledwie 1,4 % objętości Ziemi • płaszcz Ziemi, który stanowi zasadniczą część zarówno objętości i masy Ziemi •...

Przydatność 55% Litosfera- Dzieje Ziemi

Litosfera-zewnętrzna, skalna powłoka Ziemi. Składa się z: a)skorupy ziemskiej (granitowo0bazaltowa skorupa kontynentalna występuje jedynie w obrębie kontynentów b) stref nieciągłości: Conrada i Moho. Fazy rozwoju litosfery Dzieje Ziemi szacuje się na ok. 4,5 miliarda lat. Wiek Ziemi ocenia się na podstawie najstarszych skał, jakie do tej pory zostały odkryte. Są to skały,...

Przydatność 50% Litosfera

Litosfera jest to zewnętrzna, najbardziej sztywna strefa kuli ziemskiej o grubości 50 - 70 kilometrów pod oceanami, i 80 - 150 kilometrów pod kontynentami. Obejmuje skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Nauka zwana geofizyką, dzieli wnętrze Ziemi na trzy główne strefy : skorupę ziemską, płaszcz i jądro. Każda z tych stref budujących Ziemię, ma inną budowę,...

Przydatność 85% Litosfera

Działalność lodowców górskich Działalność lodowców górskich może być budująca i niszcząca. Działalność budująca lodowców górskich: 1. moreny – są to pagórki 2. morena czołowa- tworzy się przed czołem lodowca- czoło jest to koniec jęzora lodowcowego. 3. morena boczna tworzy się z boku lodowca 4. morena denna- tworzy się na dnie lodowca Niszcząca...

Przydatność 50% Litosfera

Badanie wnętrza Ziemi Promień Ziemi 6371 km Największy odwiert 5000 m. Największy odwiert w Polsce 1200 m. Skład Chemiczny skorupy Ziemskiej Tlen – 47%, Krzem – 29,5%, Glin – 8,1%, Żelazo – 4,7%, Wapń – 3%, Sód – 2,5%, Potas – 2,5%, Magnez – 1,9%, Pozostałe – 0,8%. Budowa wnętrza Ziemi Warstwy nieciągłości Konrada, MOHO – znajduje się na różnej głębokości...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji